NYHET20 september 2023

Danderyd har bäst företagsklimat i länet

Danderyd har Stockholms bästa företagsklimat, tätt följda av Solna. Nykvarn klättrar 50 placeringar och är årets klättrare i länet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

”Service och bemötande sitter till mångt och mycket i ryggmärgen hos kommunens medarbetare och vi har under det gånga året haft ett stort fokus på dialog och kommunikation, även om det fortsatt finns arbete att göra på området”, säger Anna Wallin, näringslivstrateg i Danderyd kommun.Foto: Danderyd kommun

Sedan mätningarna av det lokala företagsklimatet startade för över 20 år sedan har Solna varit en konstant i toppen. De har aldrig varit sämre rankade än fyra och de har 15 gånger toppat rankingen.

– Att Solna år efter år befinner sig i toppen är ett bevis på att företagarfrågor är något som alla delar av kommunen prioriterar. Företagsklimatet har blivit en av Solnas paradfrågor, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

”För länet är det både roligt och nyttigt att vi har flera kommuner som är med i den absoluta toppen och som andra kommuner kan inspireras och lära sig av”, säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Men i år får Solna för tredje gången sedan mätningarna startade 2001 se sig besegrade av en annan kommun i länet. Danderyd har även de sedan mätningarna startade prenumererat på en plats i toppen. I år blir de den bästa kommunen i länet och den nästa bästa kommunen i landet.

– Danderyd har under en lång tid legat i toppen och konkurrerat om topplaceringarna. För länet är det både roligt och nyttigt att vi har flera kommuner som är med i den absoluta toppen som andra kommuner kan inspireras och lära sig av, säger Olle Karstorp.

Anna Wallin, näringslivstrateg i Danderyd kommun, menar att det finns flera förklaringar till att Danderyd under en lång tid har legat i toppen och nu har tagit ytterligare steg framåt.

– För Danderyd är service och bemötande mycket viktigt. Både företag och invånare har höga förväntningar på kommunen och då gäller det att vi gör allt för att leva upp till det. Service och bemötande sitter till mångt och mycket i ryggmärgen hos kommunens medarbetare och vi har under det gånga året haft ett stort fokus på dialog och kommunikation, även om det fortsatt finns arbete att göra på området, säger Anna Wallin.

Utöver service och bemötande berättar Anna Wallin att kommunen har fokuserat på de frågor som kommunen och företagen kan samarbeta närmare inom.

– Vi har haft temafrukostar och samverkansprojekt som rör skolans koppling till näringslivet, miljöfrågor, upphandling, trygghet och om hur vi tar hand om utanförskapet tillsammans. Att kommunen och företagen kan hitta gemensamma beröringspunkter och sedan samarbeta i dessa frågor är något som vi känner att alla tjänar på, säger Anna Wallin.

Att hitta fler beröringspunkter mellan kommun och näringsliv ser Anna Wallin som värdefullt och att hitta naturliga mötestillfällen mellan skola och näringsliv är något som Danderyd lägger stort fokus på.

– Vi har ett stort UF-deltagande i våra gymnasieskolor där lokala företagare engagerar sig som mentorer till eleverna vilket har skapat en naturlig kontakt mellan skola och näringsliv. Vi har även lanserat en podd som riktar sig mot ungdomar som berör arbetslivet efter plugget, entreprenörskap, kompetensbehov och vad som är viktigt att tänka på efter studietiden, säger Anna Wallin.

En stark koppling mellan skola och näringsliv är något som både kommunen och hela samhället drar nytta av.

– Fler beröringsytor mellan skola och näringsliv gynnar både elever och företag. Eleverna får en inblick i näringslivet och hur en arbetsplats kan se ut samtidigt som företagen får möjlighet att visa upp sin verksamhet för framtidens arbetstagare, säger Olle Karstorp.

För tredje året i rad är det Vårgårda kommun som har Sveriges bästa företagsklimat och i alla delar av landet ser vi att det lokala företagsklimatet blir bättre.

– I Vårgårda finns ett stort förtroendekapital mellan kommunen och företagen. Av samtliga kommuner får Vårgårda högst betyg på fem av tolv områden. Vi ser även att alla typer av kommuner oberoende var de befinner sig geografiskt kan förbättra sig, vilket är mycket lovande för framtiden. Jag vill därför uppmuntra kommuner att hämta konkreta tips från framgångsrika närliggande kommuner för inspiration, säger Maya Lundberg, projektledare för Lokalt företagsklimat.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist