Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Företagsbesök Strandvägen 1
Foto: Roza Kizil
På Lydmar hotel är man stolta över att bidra till välfärden med 62 förskoleplatser. Här tillsammans med riksdagsledarmot Camilla Brodin (KD).
Företagsbesök Stockholm Städsystem AB
Foto: Roza Kizil
Stockholm Städsystem AB fick besök av riksdagsledarmot Désirée Pethrus (KD). Stockholm städsystem bidrar med 103 förskoleplatser till vår gemensamma välfärd.
Företagsbesök Stjänurmakarna AB
Foto: Roza Kizil
Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet besökte tillsammans med kommunalrådet Désirée Pethrus Stjänurmakarna AB. En verksamhet som bidrar med 168 förskoleplatser.
Företagsbesök Ramén Valves
Foto: Roza Kizil
Ramén Valves bidrar med skatteintäkter som motsvarar 11 förskoleplatser. Det och samtal om företagens förutsättningar tog emot riksdagsledarmot Kjell Jansson (M) med sig från dagens besök.
IMG_0119
Foto: Roza Kizil
Riksdagsledarmot Lorena Delgado (V) besökte Vivels i Stockholm AB var välfärdsskapande är 34 förskoleplatser.
Företagsbesök Håj Transporter
Foto: Roza Kizil
Håj Transporter berättade för riksdagsledarmöterna Martin Kinnunen och Charlotte Quensel (SD) att deras välfärdsbidrag är 88 förskoleplatser.
Företagsbesök Bygg & Miljö Stockholm AB
Foto: Roza Kizil
Många bra samtal hos Bygg & Miljö Stockholm AB tillsammans med riksdagsledamoten Serkan Köse (S) och kommunpolitikerna Khashayar Farmanbar och Emelie Stark. Dessutom fick de tillfälle att berätta att deras verksamhet bidrar till 53 förskoleplatser.
Företagsbesök Ants AB
Foto: Roza Kizil
Ants AB skapar välfärd som motsvarar 75 förskoleplatser. VD Carl-Johan Hamilton fick berätta om det och vikten av att lösa kompetensförsörjningen för riksdagsledarmot Mats Berglund (MP) och Mariana Moreira Duarte (gruppledare MP Stockholms stad).
IMG_5806
Foto: Roza Kizil
Svenskt Näringslivs VD, Jan-Olof Jacke, var på plats och talade om varför företagsamhet är så viktigt.
IMG_5781
Foto: Roza Kizil
IMG_5780
Foto: Roza Kizil
IMG_5746
Foto: Roza Kizil
IMG_5803
Foto: Roza Kizil
Serkan Köse

"Vi behöver se över regelverken för arbetskraftsinvandring och underlätta för de som söker arbetstillstånd i Sverige", säger Serkan Köse, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Foto: Roza Kizil
Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet

"Förändringar genomförs bäst i samråd med de som påverkas mest av dem", säger Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Foto: Roza Kizil
Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna

"Dels vill vi se över regelsystemet dels måste vi ta kompetensförsörjningen på allvar – för utan företag har vi ingen välfärd", säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Foto: Roza Kizil
Mariana Moreira Duare

"Vi behöver se till att det byggs fler boenden så att företag kan attrahera fler medarbetare", säger Mariana Moreira Duarte, gruppledare MP Stockholms stad.

Foto: Roza Kizil
Pelle Lydmar

"Dialog och erfarenhetsutbyten är vägen framåt, säger Pelle Lydmar, VD på Strandvägen 1.

Foto: Roza Kizil

Under fredagen genomfördes åtta parallella företagsbesök inom olika branscher med efterföljande mingel, som del i den nationella satsningen ”Den företagsamma resan”. Svenskt Näringsliv, engagerade företagare i Stockholmsområdet, riksdagsledamöter från Stockholm och kommunpolitiker från länets kommuner samlades för att diskutera företagens utvecklings- och tillväxtpotential, samt länets gemensamma framtid, utveckling och välfärd. Även Svenskt Näringslivs VD, Jan-Olof Jacke, var på plats och talade om varför företagsamhet är så viktigt.

En av politikerna som deltog under dagen och besökte Bygg & Miljö Stockholm AB, var Serkan Köse, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Det handlar om kompetensförsörjning och effektivitet på arbetsmarknaden. Just nu tar kontakten och processer med myndigheter alldeles för lång tid. Att få ett svenskt personnummer är ett exempel på detta som jag tar med mig idag. Vi behöver se över regelverken för arbetskraftsinvandring och underlätta för de som söker arbetstillstånd i Sverige, säger Serkan Köse, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Flexibiliteten och effektiviteten måste gälla alla aktörer på arbetsmarknaden oavsett storlek.

– Det är både små och stora företag som skapar jobb och tillväxt i Sverige. Det är därför viktigt att politiker och företag har en konstruktiv och öppen dialog om vilka förändringar som behövs på arbetsmarknaden. Givet Januariavtalet har vi nu ingångsavdraget, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, och en bred reform av hela arbetsrätten. Förändringar genomförs bäst i samråd med de som påverkas mest av dem, säger Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet.
 

– Väldigt spännande samtal, jag hoppas att det inte är sista gången vi ses. Här behöver vi utvecklas för att kunna nå resultat. Dels vill vi se över regelsystemet dels måste vi ta kompetensförsörjningen på allvar – för utan företag har vi ingen välfärd, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

På regionalnivå diskuterades även de gemensamma utmaningarna länet har för företagens utvecklings- och tillväxtpotential.
 

– Som kommunpolitiker i Stockholm tar jag med mig bostadsbristen. Vi behöver se till att det byggs fler boenden så att företag kan attrahera fler medarbetare, säger Mariana Moreira Duarte, gruppledare MP Stockholms stad.
 

– Vi som medborgare, entreprenörer och företagare är väldigt snabba på att ställa krav när vi träffar politiker. Dagens möte är exempel på hur vi istället genom samtal kan hitta gemensamma intressen och beröringspunkter. Dialog och erfarenhetsutbyten är hemligheten, säger Pelle Lydmar, VD på Strandvägen 1.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.