NYHET27 april 2017

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den ställer stora krav på företag och därför åker Svenskt Näringslivs expert i frågan Carolina Brånby just nu runt i landet och informerar. På onsdagen samlades företag i Stockholm för att få veta mer.

-Se över era system, utbilda personalen och skapa rutiner uppmanar Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv.

-Maj nästa år kan verka avlägset, men kraven på företag är stora. Det kan krävas ombyggnad av IT-system och som vi vet kan det vara en omfattande process, sa Brånby.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, men är mer omfattande och har större konsekvenser om den inte följs. En av de stora förändringarna är att sanktionsavgifterna kan bli enorma. Datainspektionen kan påföra sanktioner på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags globala årsomsättning på koncernnivå.

Kundregister stor fråga

En personuppgift är, enkelt uttryckt, allt som kan identifiera en enskild person. Det är allt från namn och adress till fingeravtryck och IP-adress. Företag har stora behov att lagra olika typer av information kring både kunder och medarbetare. Det finns möjligheter till det, även med den nya förordningen. Exempelvis får företag behandla personuppgifter nödvändiga för att följa lagar eller fullfölja avtal. Det går också att lagra uppgifter efter en intresseavvägning där företaget menar att man har ett berättigat intresse av att lagra en uppgift som väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

-Intresseavvägningen kan ibland tolkas som en slasktratt, men man kan inte göra det generellt och säga ”allt vi lagrar är av intresse för oss”. Man måste konkret ta ställning till varje typ av personuppgiftsbehandling, sa Brånby.

Många frågor under seminariet rörde just hur man får hantera lönesystem, kundregister och listor med potentiella kunder. Carolina gav ett övergripande råd.

-Det är viktigt att dokumentera hur man har resonerat inför beslut om behandling. Ibland är förordningen svårtolkad eller svårtillämpad på en specifik situation. Kontakta Datainspektionen eller ta juridisk experthjälp, sa hon.

Carolina Brånby hade många tips att komma med. Ett är att alltid tänka över varför man sparar uppgifter. Allt som inte är nödvändigt ska man göra sig av med direkt.

Att skaffa utgivningsbevis för företagets hemsida var ett annat praktiskt tips.

-Då kliver man ur dataskyddsförordningens regler, så det kan vara en bra investering, sa Brånby.

Högre krav på att informera om att och hur man behandlar personuppgifter, högre krav på att uppgifter ska raderas och krav på att rapportera om dataincidenter är tre andra nyheter som många berörs av. Carolina Brånbys uppmaning till företagarna i Stockholm var tydlig.

-Se över era system, utbilda personalen och skapa rutiner, sa hon.

Deltagarna lämnade seminariet med mycket att processa. Denna fråga berör både stora och små bolag, på olika sätt.

Charlotte Weissner från Medlingscentrum var en av de som deltog på seminariet. Medlingscentrum erbjuder utbildning och konsulttjänster inom konflikthantering inom både privat och offentlig sektor. Som konsultföretag hanteras personuppgifter och ibland kan det röra känslig information eftersom man jobbar med konflikter.

-Vi har en hög säkerhet inom företaget men vill säkerställa att vi följer de nya reglerna, säger Charlotte Weissner.

Hon tycker att föreläsaren Karolina Brånby gav många bra råd till företagarna på vad man ska tänka på och hur man ska gå tillväga.

-Jag tror vi kommer följa rådet att ta hjälp av någon externt och vi kommer samarbeta med andra företag i vår närhet, säger Charlotte Weissner.

Helena Anderberg och Ulrika Mandell från HRM Affärsutveckling som arbetar med bland annat rekrytering påverkas av dessa förändringar på lite olika sätt och kom dit för att få en första inblick i vilka förändringar som äger rum.

-Det är mycket att ta in såhär i början, det är flera delar vi som företag behöver få koll på. Men som vid många stora förändringar så kommer rutinerna sätta sig efter ett tag och det känns viktigt att börja redan nu, säger Ulrika Mandell.

De tycker att föreläsningen gav en bra introduktion i ämnet, men inser att de har lite att jobba med nu.

-Vi har många offentliga kunder och är vana att arbeta efter regelverket i PUL, men vi behöver se över våra rutiner och se vad som fungerar respektive inte fungerar med den nya lagstiftningen, säger Ulrika Mandell.

Att mycket är oklart stämmer. I maj kommer den svenska dataskyddsutredningen med sitt betänkande och förslag till ett nytt svenskt regelverk. Svenskt Näringsliv fortsätter att följa frågan och hålla företagen uppdaterade.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist