NYHET23 maj 2023

Högt fokus på kompetensförsörjningen i Täby

”När vi analyserade enkäten såg vi att det var installatörs- och transportföretag som i störst utsträckning önskade mer kontakt med skolorna”, säger Caroline Arenander som är näringslivschef i Täby kommun.

”Dialogen med näringslivet är helt avgörande och något vi hela tiden vill utveckla. Därför är det extra roligt att vi får bättre betyg i just de frågorna”, säger Erik Andersson.
Foto: Täby kommun

Det var 20 år sedan företagen gav företagsklimatet i Täby ett lika högt betyg som i år. I årets undersökning ger företagen högre betyg på bland annat kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder och dialogen med kommunens beslutsfattare.

– Täby ska vara bäst på service och bemötande och vi jobbar ständigt med att lyssna på företagens behov. Dialogen med näringslivet är helt avgörande och något vi hela tiden vill utveckla. Därför är det extra roligt att vi får bättre betyg i just de frågorna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den enda fråga som inte får ett godtagbart betyg är skolans kontakter med det lokala näringslivet.

– När vi analyserade enkäten såg vi att det var installatörs- och transportföretagen som i störst utsträckning önskade mer kontakt med skolorna. Företagens kompetensförsörjning är en viktig fråga för oss och vi har det senaste året intensifierat våra insatser för att utöka kontaktytorna mellan skola och näringsliv, säger Caroline Arenander.

”Företagens kompetensförsörjning är en viktig fråga för oss och vi har det senaste året intensifierat våra insatser för att utöka kontaktytorna mellan skola och näringsliv”, säger Caroline Arenander.
Foto: Täby kommun

Ökat fokus på kompetensförsörjning har bland annat resulterat i en träff för rektorer, programansvariga och lärare på alla gymnasieskolor med el- och energiprogrammet och fordons- och transportprogrammet. Företagare, Installatörsföretagen och Transportföretagen berättade om hur branscherna utvecklas, vilka kompetenser som kommer att efterfrågas framöver och hur utbildningarna behöver utvecklas för att svara mot företagens behov.

Nyligen anordnade kommunen också en branschmässa där restauranger och livsmedelsföretag träffade elever från Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Åva gymnasium.

– För eleverna var det en möjlighet att lära sig mer om vilka karriärvägar som finns. För företagen var det en chans att rekrytera sommarjobbare och extrajobbare bland årskurs 1 och 2 likväl som direkta rekryteringar bland sistaårseleverna. Det var något som både eleverna och företagen uppskattade och något vi definitivt kommer att fortsätta med, säger Caroline Arenander.

Bristen på rätt kompetens är ett tillväxthinder för många företag. Kommunen vill därför bidra till möjligheterna att hitta rätt kompetens på såväl kort som lång sikt.

Eva von Wowern berättar att kommunens studie- och yrkesvägledare har i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv.
Foto: Täby kommun

– Att stärka kopplingarna mellan utbildning och näringsliv är en viktig fråga. Därför har studie- och yrkesvägledarna i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. För att unga ska få en ökad förståelse för företagandets villkor ska samtliga elever på gymnasiet erbjudas att läsa kursen Ung Företagsamhet, säger Eva von Wowern som är ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Även kommunens arbetsmarknadsenhet har stort fokus på företagens kompetensförsörjning. Utgångspunkten för enhetens företagsrådgivare är att se företagens perspektiv. Det har visat sig vara en effektiv väg för att snabbt få nyanlända i arbete.

– Företagsrådgivarna utgår alltid ifrån företagens behov och vad de efterfrågar. De hjälper sedan till att identifiera aspiranter och finns som stöd genom hela processen. Det leder till lyckade matchningar. Vi ser att många nyanlända har med sig kompetenser som är efterfrågade av företagen, säger Caroline Arenander.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatSkola & Näringsliv
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist