Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.

Kent Olsson

Kent Olsson menar att det är självklart att finnas tillhands när företagen hör av sig och vill ha kommunens hjälp.

Foto: Privat
Charlotte Weding Bode

"Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, och dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar", säger Charlotte Weding Bode

Foto: Martin Ekwall

Kent Olsson på samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro handlägger ärenden. Det innebär att han är ute i verksamheten och, som han beskriver det själv, får se verkligheten. 

– Upplands-Bro är en liten kommun i Stockholms län. Vi har tät kontakt med de lokala företagen. Vi träffar dem bokstavligt talat på torget eller när vi äter lunch på dagarna. Vi finns helt enkelt väldigt nära till hands, berättar Kent Olsson.

Charlotte Weding Bode fyller i:

– Vi har en väldigt god relation med Kent och hans kollegor. De är alltid tillmötesgående och det är verkligen något unikt, säger hon uppskattande. 

Hon berättar om ett särskilt tillfälle för ett år sedan då en ny lag infördes som innebär att ställen som har alkoholtillstånd inte får sälja receptfria läkemedel inom alkoholtillståndets ytor. Eftersom Gällöfsta konferens har alkoholtillstånd stötte de på patrull. 

– I vår bransch är det kutym att kunna erbjuda en huvudvärkstablett till gästerna, så vi var tvungna att hitta en lösning. Vi ska ju självfallet följa lagarna. Jag ringde upp Kent och bad om hjälp. Vi satte oss ner tillsammans och resonerade fram och tillbaka, och snart hade vi en lösning som bestod i att alkoholtillståndets serveringsytor begränsades till vissa delar av konferensanläggningen, så att vi kunde fortsätta att erbjuda receptfria mediciner i andra delar. Att få den handfasta hjälpen är guld värt för mig, för många gånger är jag ensam i att försöka reda ut sådana här frågor. Jag hör från kollegor i andra kommuner att det är mycket pekpinnar och mindre trevliga möten. Här ser man tvärtom möjligheter hos varandra och det är beundransvärt. Dessutom möjliggjorde vårt fall för andra konferensanläggningar i kommunen att använda samma lösning, säger Charlotte Weding Bode.

Kent Olsson framhåller att det var självklart att finnas tillhands när Charlotte Weding Bode hörde av sig, inte minst eftersom det ligger i kommunens intresse att det lokala företagsklimatet är gott. 

– Den nya lagen säger alltså att verksamheter inte ska sälja receptfria läkemedel i serveringsytor för alkoholförtäring. Det är förståeligt när det handlar om en bar eller en pub, men lagen är inte riktigt skriven med hotell och konferensanläggningar i åtanke. Jag ville lösa det här lika mycket som Charlotte, säger han.

Kent Olsson berättar om en modell som kommunen arbetar efter som kallas HEP; helhetssyn, engagemang och professionalitet. Den innebär att kommunens medarbetare ska ha förståelse för fler delar av kommunens verksamhet, så att de kan svara på fler frågor än bara de som berör deras eget område.

Det kan handla om så vitt skilda frågor som planfrågor, vatten- och avloppsfrågor, bygglovsfrågor och miljöfrågor. Engagemang innebär att kommunen har inställningen att vilja förklara för företagen så långt det går genom att hjälpa till att applicera lagarna, föreslå lösningar, jämföra mot domslut och se hur andra kommuner har gjort i liknande situationer.

Slutligen handlar professionalitet om att allt ska gå rätt till, kontrollerna ska vara likvärdiga och kommunen ska tillhandahålla samma service för alla företag, förklarar Kent Olsson.

– Dessa delar genomsyrar verkligen Kents arbete, säger Charlotte Weding Bode.

– Det är en sådan vinst att arbeta på det sättet. Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar. Kommunens goda bemötande får ringar på vattnet långt utanför kommungränserna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.