Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.

Kent Olsson

Kent Olsson menar att det är självklart att finnas tillhands när företagen hör av sig och vill ha kommunens hjälp.

Foto: Privat
Charlotte Weding Bode

"Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, och dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar", säger Charlotte Weding Bode

Foto: Martin Ekwall

Kent Olsson på samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro handlägger ärenden. Det innebär att han är ute i verksamheten och, som han beskriver det själv, får se verkligheten. 

– Upplands-Bro är en liten kommun i Stockholms län. Vi har tät kontakt med de lokala företagen. Vi träffar dem bokstavligt talat på torget eller när vi äter lunch på dagarna. Vi finns helt enkelt väldigt nära till hands, berättar Kent Olsson.

Charlotte Weding Bode fyller i:

– Vi har en väldigt god relation med Kent och hans kollegor. De är alltid tillmötesgående och det är verkligen något unikt, säger hon uppskattande. 

Hon berättar om ett särskilt tillfälle för ett år sedan då en ny lag infördes som innebär att ställen som har alkoholtillstånd inte får sälja receptfria läkemedel inom alkoholtillståndets ytor. Eftersom Gällöfsta konferens har alkoholtillstånd stötte de på patrull. 

– I vår bransch är det kutym att kunna erbjuda en huvudvärkstablett till gästerna, så vi var tvungna att hitta en lösning. Vi ska ju självfallet följa lagarna. Jag ringde upp Kent och bad om hjälp. Vi satte oss ner tillsammans och resonerade fram och tillbaka, och snart hade vi en lösning som bestod i att alkoholtillståndets serveringsytor begränsades till vissa delar av konferensanläggningen, så att vi kunde fortsätta att erbjuda receptfria mediciner i andra delar. Att få den handfasta hjälpen är guld värt för mig, för många gånger är jag ensam i att försöka reda ut sådana här frågor. Jag hör från kollegor i andra kommuner att det är mycket pekpinnar och mindre trevliga möten. Här ser man tvärtom möjligheter hos varandra och det är beundransvärt. Dessutom möjliggjorde vårt fall för andra konferensanläggningar i kommunen att använda samma lösning, säger Charlotte Weding Bode.

Kent Olsson framhåller att det var självklart att finnas tillhands när Charlotte Weding Bode hörde av sig, inte minst eftersom det ligger i kommunens intresse att det lokala företagsklimatet är gott. 

– Den nya lagen säger alltså att verksamheter inte ska sälja receptfria läkemedel i serveringsytor för alkoholförtäring. Det är förståeligt när det handlar om en bar eller en pub, men lagen är inte riktigt skriven med hotell och konferensanläggningar i åtanke. Jag ville lösa det här lika mycket som Charlotte, säger han.

Kent Olsson berättar om en modell som kommunen arbetar efter som kallas HEP; helhetssyn, engagemang och professionalitet. Den innebär att kommunens medarbetare ska ha förståelse för fler delar av kommunens verksamhet, så att de kan svara på fler frågor än bara de som berör deras eget område.

Det kan handla om så vitt skilda frågor som planfrågor, vatten- och avloppsfrågor, bygglovsfrågor och miljöfrågor. Engagemang innebär att kommunen har inställningen att vilja förklara för företagen så långt det går genom att hjälpa till att applicera lagarna, föreslå lösningar, jämföra mot domslut och se hur andra kommuner har gjort i liknande situationer.

Slutligen handlar professionalitet om att allt ska gå rätt till, kontrollerna ska vara likvärdiga och kommunen ska tillhandahålla samma service för alla företag, förklarar Kent Olsson.

– Dessa delar genomsyrar verkligen Kents arbete, säger Charlotte Weding Bode.

– Det är en sådan vinst att arbeta på det sättet. Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar. Kommunens goda bemötande får ringar på vattnet långt utanför kommungränserna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.