Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.

Kent Olsson

Kent Olsson menar att det är självklart att finnas tillhands när företagen hör av sig och vill ha kommunens hjälp.

Foto: Privat
Charlotte Weding Bode

"Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, och dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar", säger Charlotte Weding Bode

Foto: Martin Ekwall

Kent Olsson på samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro handlägger ärenden. Det innebär att han är ute i verksamheten och, som han beskriver det själv, får se verkligheten. 

– Upplands-Bro är en liten kommun i Stockholms län. Vi har tät kontakt med de lokala företagen. Vi träffar dem bokstavligt talat på torget eller när vi äter lunch på dagarna. Vi finns helt enkelt väldigt nära till hands, berättar Kent Olsson.

Charlotte Weding Bode fyller i:

– Vi har en väldigt god relation med Kent och hans kollegor. De är alltid tillmötesgående och det är verkligen något unikt, säger hon uppskattande. 

Hon berättar om ett särskilt tillfälle för ett år sedan då en ny lag infördes som innebär att ställen som har alkoholtillstånd inte får sälja receptfria läkemedel inom alkoholtillståndets ytor. Eftersom Gällöfsta konferens har alkoholtillstånd stötte de på patrull. 

– I vår bransch är det kutym att kunna erbjuda en huvudvärkstablett till gästerna, så vi var tvungna att hitta en lösning. Vi ska ju självfallet följa lagarna. Jag ringde upp Kent och bad om hjälp. Vi satte oss ner tillsammans och resonerade fram och tillbaka, och snart hade vi en lösning som bestod i att alkoholtillståndets serveringsytor begränsades till vissa delar av konferensanläggningen, så att vi kunde fortsätta att erbjuda receptfria mediciner i andra delar. Att få den handfasta hjälpen är guld värt för mig, för många gånger är jag ensam i att försöka reda ut sådana här frågor. Jag hör från kollegor i andra kommuner att det är mycket pekpinnar och mindre trevliga möten. Här ser man tvärtom möjligheter hos varandra och det är beundransvärt. Dessutom möjliggjorde vårt fall för andra konferensanläggningar i kommunen att använda samma lösning, säger Charlotte Weding Bode.

Kent Olsson framhåller att det var självklart att finnas tillhands när Charlotte Weding Bode hörde av sig, inte minst eftersom det ligger i kommunens intresse att det lokala företagsklimatet är gott. 

– Den nya lagen säger alltså att verksamheter inte ska sälja receptfria läkemedel i serveringsytor för alkoholförtäring. Det är förståeligt när det handlar om en bar eller en pub, men lagen är inte riktigt skriven med hotell och konferensanläggningar i åtanke. Jag ville lösa det här lika mycket som Charlotte, säger han.

Kent Olsson berättar om en modell som kommunen arbetar efter som kallas HEP; helhetssyn, engagemang och professionalitet. Den innebär att kommunens medarbetare ska ha förståelse för fler delar av kommunens verksamhet, så att de kan svara på fler frågor än bara de som berör deras eget område.

Det kan handla om så vitt skilda frågor som planfrågor, vatten- och avloppsfrågor, bygglovsfrågor och miljöfrågor. Engagemang innebär att kommunen har inställningen att vilja förklara för företagen så långt det går genom att hjälpa till att applicera lagarna, föreslå lösningar, jämföra mot domslut och se hur andra kommuner har gjort i liknande situationer.

Slutligen handlar professionalitet om att allt ska gå rätt till, kontrollerna ska vara likvärdiga och kommunen ska tillhandahålla samma service för alla företag, förklarar Kent Olsson.

– Dessa delar genomsyrar verkligen Kents arbete, säger Charlotte Weding Bode.

– Det är en sådan vinst att arbeta på det sättet. Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar. Kommunens goda bemötande får ringar på vattnet långt utanför kommungränserna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.