NYHET17 februari 2021

Krisen fortsätter att slå mot redan hårt drabbade branscher

Företagen i Stockholms län ger fortsatt en blandad bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Framtidstron har däremot förstärkts jämfört med tidigare mätningar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det första kvartalet.

”För oss som är ett vinhotell så är det så nära ett näringsförbud man kan komma när vi inte längre fick servera alkohol efter kl. 20.00”, säger Claes Anerud, vd Winery Hotel.Foto: Winery Hotel

Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårdast av återkommande och uppstramade restriktioner i kombination med ett totalt bortfall av turister. Winery Hotel i Solna är en urban vindestination med egen vinproduktion och har dessutom en takbar som utsetts till en av världens bästa. Trots ett populärt koncept har de drabbats hårt av krisen.

– Spiken i kistan var när vi inte längre fick servera alkohol efter kl. 20.00. Hur mycket vi än vill så börjar inte folk äta middag kl.15. Vi har full förståelse för alla restriktioner men besöksnäringen är en av de branscher som drabbats hårdast av dessa. När vi och många andra inom vår näring jobbar proaktivt med säkerhet för gäster som vistas här, så kändes alkoholförbudet som en otroligt felriktad åtgärd ifrån regeringen. För oss som är ett vinhotell så är det så nära ett näringsförbud man kan komma, säger Claes Anerud, vd Winery Hotel.

Stockholm är ett av de hårdast drabbade länen sett till minskat antal anställda. Under 2020 uppgav 43 procent av företagen att de behövt minska sin personal. 29 procent av företagen uppger att de inom den närmsta framtiden kommer att behöva minska sin personal. För vissa företag är det första gången i krisen som behovet av att minska sin personal uppstår men för majoriteten handlar det om ytterligare minskningar av personalstyrkan.

– Jag är van vid att driva företaget framåt, nu sitter jag och säger upp folk. Det är så otroligt ledsamt. Jag undrar var solidariteten i samhället har tagit vägen när ett fåtal branscher får ta hela pandemismällen. Vi kan fortfarande inte söka omställningsstöd för augusti 2020, det är oacceptabelt att vi ett halvår efter inte kan söka stöden som skulle rädda oss, säger Claes Anerud.

”Vi är redo att investera. Men extremt långa handläggningstider från myndigheter har gjort det svårt och extra kostsamt för oss att växa”, säger Helge Steg, vd Arta Plast.
Foto: Petter Cohen

Tillverkningsindustrin, som drabbades hårt i början av pandemin har efter sommaren återhämtat sig något bättre än resterande branscher. Den påverkar Sveriges BNP i hög grad och är anställningstung. Arta Plast i Tyresö tillverkar formsprutade plastdetaljer inom två affärsområden, medtech och livsmedelsförpackningar.

– Redan vid årsskiftet, när vi såg de första tecknen på att något var på gång, beslutade vi att ta den ekonomiska risken och säkra leveranserna av råvaror för hela årets produktion. Nu står vi med facit och det gick mer eller mindre enligt plan. Det vi vann förlorade vi i andra ändan. Färre allergitester mot fler filter i medtechsegmentet och på livsmedelsidan tappade vi mot storhushåll men levererade mer på konsumentsidan. Exporten till de länder som ”stängt ner” har dock sjunkit generellt, säger Helge Steg, vd Arta Plast.

Av de svarande företagen har 19 procent minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan och endast 23 procent räknar med ökade investeringar sex månader framåt. Tillverkningsindustrin håller motorn igång och har kunnat investera mest under krisen, även om siffran är nedslående låg jämfört med ett normalår. Branschen är också mest optimistisk när de kommer till framtida investeringar. 34 procent av de tillfrågade företagen inom tillverkningsindustrin tror att investeringarna i deras företag kommer öka om sex månader.

Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län, konstaterar att det nu är avgörande att vaccineringen kommer igång så att restriktionerna kan börja släppa i samband med det.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi är redo att investera. Men extremt långa handläggningstider från myndigheter har gjort det svårt och extra kostsamt för oss att växa. Exempelvis väntar vi fortfarande på startbeskedet för det nya lagret som skulle vara klart för inflyttning under hösten förra året. Här måste kommunerna lära sig att bedöma och prioritera. Det är inte rimligt att en tillbyggnad av en villa hamnar i samma prioriteringskö som en tillbyggnad av en fabrik som gör filter till sjukvården, mitt under en pandemi dessutom, säger Helge Steg.

35 procent av företagen i länet upplever idag svåra finansierings- eller likviditetsproblem. 44 procent av dessa företag uppger att de inte kommer klara sig flytande mer än fyra månader utan kapitaltillskott eller kraftigare stödåtgärder.  

– Nu förlitar sig många företag på vaccineringen kommer igång och att restriktionerna börjar släppa i samband med det. I Stockholms län har hälften av företagen sökt något av de statliga stöden. Stöden har räddat en mängd livskraftiga företag och många arbetstillfällen. Nu är det av största vikt att ansökningsprocessen, tidsåtgång för utbetalningar och utbetalade belopp sköts effektivt och korrekt, säger Olle Karstorp.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 831 företag (43% svarsfrekvens) på undersökningen för det första kvartalet 2021, under perioden 19 januari till 5 februari.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist