Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

NYHET Publicerad

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.

Sofia Brorsson, Näringslivschef Värmdö kommun

Tillsammans med företagen har Sofia Brorsson en målsättning att skapa Sveriges bästa företagsklimat i Värmdö kommun.

Foto: Privat

Värmdö kommun har haft lågt betyg på servicefrågan i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet, 2.49 på en sexgradig skala. De senaste åren har företagsklimatet stått högt upp på agendan för Värmdö kommun. Det förändrade arbetet kring näringslivsfrågorna har fått positivt resultat.

Nyckeln till framgången, enligt Sofia Brorsson, är dialog, information och service. Förändring åstadkommer vi genom att vi lyssnar på företagen, löser utmaningar och levererar service. Till en början bestod arbetet i att kommunen ville skapa trovärdighet bland företagen. Det skedde genom ett mycket fokuserat arbetet med ett stort antal företagsbesök, berättar Sofia.

– Besök hos företag och en nära dialog med kommunens företag, sker löpande, och är avgörande för att få en ökad förståelse för företagens situation och deras utmaningar. Det är viktigt att vi förstår varandra för att kunna erbjuda träffsäker service.  I samtal med förtagare var vi dessutom tydliga med att vi behöver deras hjälp för att utveckla ett gott företagsklimat. Vi har tagit hjälp av företagen för att helt enkelt bli bättre. Genom att vara öppna med kommunens brister tillsammans med att lyssna på vad företagen önskade, fick vi en bild av vad kommunen behövde arbeta med, säger Sofia.

Dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete, och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Ömsesidigt förtroende och förståelse är särskilt viktigt i kontakterna mellan företagare och de myndighetsutövande enheterna inom kommunen. Frågor som på olika sätt rör myndighetsutövning är också de som har störst påverkan på företagens möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. För att bygga relationer och förtroende mellan företagen och ”rätt” delar av kommunen involveras därför – efter behov - även medarbetare från andra avdelningar i företagsbesöken.

2018 lanserades DialogLAB som är en arbetsmetod som har utvecklats och implementerats av Värmdö kommun för i första hand kunna omvandla behovsinventeringen hos lokala företagare till konkreta förbättringsåtgärder. Metoden bygger på ett konstruktivt och nära samarbete mellan näringsliv och kommunen, både politiker och tjänstemän. Metoden guidar genom tre tydliga frågeställningar: Varför behövs en förändring? Vad ska förändras? Hur exakt ska det förändras? Företag och tjänstemän arbetar tillsammans fram ett gemensamt önskeläge och de förbättringsåtgärder som krävs för att nå dit.

I arbetet med ett förbättrat företagsklimat är informationen viktig. Det första Sofia gjorde när hon tillträdde tjänsten som näringslivschef var att hon startade ett instagramkonto och facebookkonto för näringslivskontoret. Här la man bl.a. ut korta filmer om de företagsbesök som gjordes

– Vi har fått en otrolig respons från både medborgare och företag som tycker det är spännande att se att vi faktiskt är ute och träffar företag. De uttrycker även att det är roligt att följa vårt arbete och se vad det finns för företag på Värmdö, säger Sofia Brorsson.

I arbetet med att förbättrad information har Värmdö kommun tagit fram en ny hemsida i samarbete med ett antal företag. På hemsidan samlar de all information som är relevant för näringslivet på Värmdö. Sofia berättar även om ett initiativ från näringslivs- och hållbarhetsavdelningen som kallas för Värmdö FÖRETAGsprofil, en minidokumentär om livet som företagare med syftet att synliggöra och inspirera till företagande.

Det har skett en stor förändring i vilket språk kommunen använder sig av. Tidigare användes ord som tillsynsbesök och kontroll, och det var det första företagaren möttes av i kontakt med kommunen. Genom samverkan i DialogLAB arbetades en helt ny platsbesöksprocess fram där kommunen utöver tillsyn även arbetar med stort fokus på stöd och rådgivning.
Det ska alltid finnas tid att prata igenom verksamheten och frågor som företagen tycker är aktuella. Efter besöket får företagaren fylla i en enkät och ge feedback på besöket, vilket ger snabb respons och gör att det går snabbare att genomföra förändringar, berättar Sofia.

Avslutningsvis är Sofia tydlig med att arbetet inte på något sätt är slutfört. Tillsammans med företagen är strävan att skapa Sveriges bästa företagsklimat i Värmdö kommun. Till hösten kommer näringslivskontoret fokusera på upphandling och hur de kan förenkla upphandlingsprocessen för företag som vill vara med.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.