Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 december 2020

Nya restriktioner kräver förlängda lokala stödåtgärder

Under våren införde 272 av Sveriges 290 kommuner, därav samtliga kommuner i Stockholms län lokala stödåtgärder för att stötta näringslivet. Det kunde handla om kortade betaltider till leverantörer, uppskjutna tillsynsavgifter, hyresrabatter och flera tidigarelade uteserveringssäsongen och torghandeln. 

Fredrik Lind, näringslivschef i Sollentuna kommun
Foto: Sollentuna kommun

Nu fortsätter samhället drabbas hårt av ökad smittspridning, nya restriktioner och många företag kämpar för sin överlevnad. Då behöver alla aktörer göra vad de kan för att sunda och välfungerande företag ska kunna övervintra krisen. Nu önskar vi att kommunerna funderar över om det finns åtgärder som kan behållas och att de ser över om det finns ytterligare saker de kan göra för att underlätta för de lokala företagen.

I Stockholms län var Sollentuna kommun tidigt ute med att både förlänga och införa nya stödåtgärder.

– Vi har förlängt de flesta av åtgärderna. Några tog vi bort eftersom de inte gav önskad effekt eller inte blev efterfrågade i så stor utsträckning, säger Fredrik Lind, näringslivschef i Sollentuna kommun.

– Den stödåtgärd som haft störst effekt har definitivt varit hyressänkningarna. Ca 90 ansökningar beviljades av SKAB, Sollentunahem och kommunen under perioder april-september och i stort sett samtliga ansökningar blev beviljade. Detta har vi nu förlängt även under Q1 2021, säger Fredrik Lind.

– För att stötta besöksnäringsbranschen som haft det allra tuffast har vi infört möjlighet att ansöka om att ha uteserveringen öppet under hela vinterhalvåret. Dessutom ser vi över hur vi kan underlätta för ställen med alkoholservering för att öka sin likviditet och betalningsförmåga tills vinden vänt, säger Fredrik Lind.

Svenskt Näringsliv har sammanställt en lista på åtgärder att införa, uppdatera eller förlänga.

Åtgärder för att öka företagens intäkter

 • Tidigarelägg investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur.
 • Ge elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen.
 • Låt restaurangernas uteserveringar vara öppna även under vintern och var generös med uteserveringarnas ytor.
 • Erbjud restauranger att leverera mat till kommunens mottagningskök och/eller i de matlådor et cetera som kommunen levererar inom ramen för sin hemtjänstverksamhet.
 • Erbjud butiker att flytta ut försäljning på gatan under vintern utan avgift.
 • Underlätta kortare parkering intill butiker och restauranger för att hämta upp varor och takeaway.

Åtgärder för att minska företagens kostnader

 • Tillfällig avgiftsbefrielse för bland annat livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter.
 • Avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel.
 • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
 • Återbetalning av avgifter för livsmedelskontroll, serveringstillstånd, markupplåtelse för uteserveringar, brandskydd etc, framför allt för särskilt utsatta branscher, restauranger, hotell och andra serveringsställen.
 • Tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall/renhållning.
 • Tidsbestämda hyressänkningar till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag och tillhör utsatta branscher.
 • Tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät.
 • Ingen fakturering av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag och centrumbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall.
 • Bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna genom lotsfunktionen. 

Åtgärder för att underlätta företagens omställning

 • Ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar i ett exceptionellt läge.
 • Arbeta med råd och vägledning gentemot omställande företag för att göra det lätt för dem att göra rätt från början.
 • Var i planering av tillsyn varsam med företagarnas tid i ett läge där de är under fortsatt stor press på grund av krisen.
 • Erbjud företagare kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under krisen, som exempelvis Företagsmotorn i Skåne.
 • Undersök möjligheterna och behovet av att erbjuda kompetensutveckling åt företagsanställda utifrån bland annat en ökad digitalisering, som exempelvis Värnamo och Boden.
 • Underlätta återstart av verksamheter genom hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar. En ny tillståndsprövning bör ha som utgångspunkt att förutsättningarna vid tidigare tillstånd fortfarande gäller.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd och förlänga betalningstider till utsatta företag vid begäran, såväl inom kommunen som kommunala bolag.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer

Åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar

 • För dialog med kommunens leverantörer. Företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite.
 • Använd vid behov bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser.
 • Anpassa de ratingkrav och liknande som ställs vid upphandlingar, så att företag som fått en tillfälligt försvagad ekonomi på grund av krisen inte exkluderas från kommunens upphandlingar.

Generella förhållningssätt

 • Visa ert engagemang. Ring upp företagare, fråga hur deras situation är och visa stöd i en oerhört tuff situation. Kommunicera kommunens och ert personliga engagemang på hemsidor, sociala medier och liknande.
 • Vi befinner oss i ett exceptionellt läge där det är viktigare att agera och att göra det snabbt för att hantera nästa vecka, månad och kvartal, än att alla åtgärder är perfekt utformade och långsiktigt relevanta.
 • Prata med företagen för att se hur ni kan avlasta dem effektivast och var flexibla utifrån att företagens behov skiljer sig åt.
 • Kommunicera vilka stöd ni erbjuder. Säkerställ att alla möjligheter som kommunen erbjuder näringslivet också når ut.
 • Förbered även åtgärder för att återstarten ska gå snabbare när krisen väl ebbar ut. Åtgärder kan ta tid att få på plats och det är därför hög tid att inleda arbetet. Svenskt Näringsliv bistår gärna med idéer i det arbetet.
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist