NYHET16 oktober 2017

Så ska Upplands Väsby lyfta företagsklimatet

Vad kan göras för ett bättre företagsklimat? Det var frågan i fokus när företagare, politiker och tjänstemän i Upplands Väsby träffades på en walk&talk. I Svenskt Näringsliv ranking över det lokala företagsklimatet har kommunen fallit från plats 9 till plats 17 i år.

-Jag tycker att företagsklimat är viktigt. Det är inte okej att droppa till plats 17. Vi går inte framåt på en enda parameter. Det är en varningsklocka, säger Ann-Christin L Frickner, gruppledare för Centerpartiet i kommunen.
Bakom försämringen ligger framför allt att företagen upplever att servicen från kommunen har blivit sämre. Företagen upplever också en ökande konkurrens från kommunala verksamheter.

-Upplands Väsby kommun är en av de kommunerna i Sverige som har mest verksamheter utlagda på entreprenad. Nu har ett politiskt beslut dock tagits som innebär att allt fler verksamheter kommer drivas i kommunal regi. Jag kan tänka mig att företag speciellt inom välfärden känner en ökad konkurrens från kommunen, säger Mathias Bohman, kommunalråd Upplands Väsby.

Svenskt Näringslivs undersökning visar att mindre företag har en mer negativ uppfattning av företagsklimatet i Upplands Väsby. På mötet framkom att flera små lokala företag känner en frustration gentemot kommunen, de känner sig förbisedda och bortglömda när det kommer till offentlig upphandling, lokaler och information.

-Kommunen borde ta mer hänsyn till oss lokala småföretagare. I dagsläget saknar jag dialog med kommunen inför en upphandling, vilka krav kommer att ställas, hur skiljer sig den här upphandlingen ifrån tidigare? Det saknas också dialog och kommunikation gentemot oss om varför upphandlingar utformas som de gör, säger Ragnar Kullander, VD Allt För Kontor i Väsby AB.

Upplands Väsby kommun har tagit till sig av kritiken och har påbörjat arbetet med att försöka förändra kommunens sätt att kommunicera och möta företag.

-Under vintern kommer kommunens tjänstemän att genomgå en serviceutbildning för att öka kunskapen, öka servicenivån och förändra attityden i mötet med företag. Vi ser även över andra möjligheter att förbättra dialogen med företag i offentlig upphandling, säger Anders Wink, näringslivschef Upplands Väsby kommun.

Hanna Olofsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist