NYHET28 september 2022

Så tycker företagen i regionen om företagsklimatet

Hur goda förutsättningarna är för att driva företag i Stockholmsregionen skiljer sig mycket åt beroende på vilken kommun verksamheten bedrivs i. Svenskt Näringslivs årliga ranking över det lokala företagsklimatet visar att regionen har både höga toppar och djupa dalar.

Kayhan Utkutug, VD på Eveo har verksamheter i flera kommuner och kan tydligt se skillnader.

Trots detta, finns det några frågor som förenar företagen oberoende på vilken kommun de bedriver sin verksamhet i. Företag i hela regionen efterfrågar bland annat att dialogen mellan kommun och företag förbättras, att förståelsen för företagens frågor ökar samt att kommunerna blir effektivare i sin myndighetsutövning.

Kayhan Utkutug, som driver hemtjänstföretaget Eveo i ett flertal av regionens kommuner vittnar om att det finns mycket arbete kvar i kommunerna för att ytterligare förbättra förutsättningarna för företagen. Då Eveo har verksamheter i flera kommuner ser de tydligt skillnaderna i hur de olika kommunerna arbetar.

– För oss är det lättare att verka i vissa kommuner än andra. I flera kommuner har vi sett att våra systerverksamheter i kommunal regi prioriteras framför oss, vilket försvårar vårt arbete. I en del kommuner kunde vi inte ta del av statliga program för utvecklande av äldreomsorgen som lanserades under pandemin, medan i andra kommuner fördelar man investeringarna rättvist. Kommunerna bestämde själva vilka som skulle få ta del av de olika programmen och där prioriterades ofta kommunala bolag. Detta trots att kommunen i lika stor utsträckning är huvudman för vår verksamhet, säger Kayhan Utkutug, VD på Eveo.

Kommunerna måste arbeta för att både förenkla och effektivisera tillståndsprocesserna menar Helge Steg.
Foto: Petter Cohen

För Helge Steg, VD på Arta Plast, är det utöver förståelsen och dialogen mellan kommun och företag, en fråga som han framför allt vill se att kommunerna prioriterar. En fråga som även den är högt prioriterad i hela regionen.

– Idag är tillståndsprocesserna allt för långa och komplicerade. Kommunerna måste arbeta för att både förenkla och effektivisera dem. Vare sig det gäller bygglov eller något annat tar det allt för lång tid, vilket både kan fördröja och sätta käppar i hjulen för utveckling, säger Helge Steg.

Genom att kommunerna sätter ett stort fokus på att utveckla det lokala företagsklimatet blir det bättre för både företag och kommun, men även för den enskilda individen.

– Jobbar kommunerna med att förbättra företagens förutsättningar att etablera sig och utvecklas lokalt blir kommunen mer levande. Man kommer i större utsträckning kunna jobba i sin hemkommun vilket förutom de positiva miljöaspekterna underlättar livspusslet för många, säger Helge Steg.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist