Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019.

"Fler och fler kommuner har förstått att en serviceinriktad myndighetsutövning ger både hög regelefterlevnad och nöjdare företag", konstaterar Olle Karstorp.
Foto: Ernst Henry Photography AB

De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
Förbättringen i Värmdö kommun gör att företagen för första gången sedan 2010 ger företagsklimatet godkänt.

– Värmdö har under de senaste åren arbetat målinriktat för att förbättra sitt företagsklimat. Stort fokus har lagts på att göra myndighetsutövningen mer serviceinriktad och på att förbättra dialogen med företagen i kommunen, säger Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv.

– Det är roligt att se att Lidingös arbete märks bland företagen. Kommunen arbetar nära sina lokala företagarföreningar och är duktiga på att följa upp sina uppsatta mål, säger Olle Karstorp.

Enkätundersökningen ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 september. Den fråga som har störst vikt i sammanställningen av rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Högst betyg i länet får Solna (4,0) och Upplands-Bro (4,0).

Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden.

– Vi har uppdaterat enkäten och lagt större fokus på de frågor som är viktigast för företagen. Frågorna har också ett tydligare fokus på frågor om kommunerna själva kan påverka, säger Olle Karstorp.

En av nyheterna i årets enkät är hur företagen påverkas av brottslighet. Frågan har kommit att spela en allt större roll för företagens uppfattning om det lokala företagsklimatet. 30 procent av företagen i Stockholms län påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet och otrygghet.

I 17 av länets kommuner ger företagen i år ett högre betyg på kommunens service och bemötande än 2019. Tjänstemännens bemötande i företagsärenden spelar stor roll för många företag då tillstånds- och tillsynsärenden står för ca 70 procent av företagens kontakter med kommunen.

– Många kommuner har arbetat aktivt med att öka handläggarnas förståelse för företagen. Fler och fler kommuner har förstått att en serviceinriktad myndighetsutövning ger både hög regelefterlevnad och nöjdare företag, säger Olle Karstorp.

Se hur det har gått för din kommun på www.foretagsklimat.se.

Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist