NYHET17 december 2019

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

Så vill jag sammanfatta mina sex år som regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm.

Annika Bröms lämnar vid årsskiftet regionkontor Stockholm för att i fortsättningen ansvara för SME-kommittén, där hon kommer att fortsätta lyfta företagens perspektiv.Foto: Olle Karstorp

Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang. Det känns meningsfullt att jobba för att det ska bli enklare att starta och driva företag i Sverige.

En insikt efter dessa år är hur många politiker som också vill att det ska bli det. Jag känner stor respekt för många politiker som använder sin fritid för att göra skillnad i sin kommun och i Sverige. Långt ifrån alla har gett sig in i politiken för att driva företagarfrågor därför har det känts extra upplyftande när jag välkomnats ut till olika politiska lokalföreningar. Ibland har jag bjudits in till Stockholms stadshus och ibland till en föreningslokal i Vallentuna till politiker som bett mig prata om det lokala företagsklimatet och vad de som lokalpolitiker kan göra för att förbättra.

Tydligt ledarskap, tydliga mål och en organisationskultur som vågar ta ett nyfiket utifrån-in-perspektiv är några bra råd på vägen till en kommunpolitiker eller tjänstemän.

En av de frågor som tagit störst plats är frågan om valfrihet och möjligheten att låta andra aktörer än stat, kommun och landsting erbjuda tjänster inom välfärden. En fråga som jag själv brinner för då jag ser vilken skillnad de privata företagen gör. De sätter kunden i fokus, driver på innovationer och erbjuder olika inriktningar. I Stockholm är vi många skattebetalare som inte kan tänka oss att inte ha möjlighet att välja skola, förskola, äldreboende eller vårdcentral till oss själva och våra nära och kära. Trots det var frågan om ”vinster i välfärden” nära att ta död på möjligheterna att driva företag inom välfärden.

Åtskilliga möten och företagsbesök har handlat om denna fråga. I grunden är det synen på företagens roll i samhället och den fria företagsamheten som vinstfrågan handlar om.

Just nu ligger frågan i politikens byrålåda men orimliga rapporteringar, kostnader och konkurrens på olika villkor präglar fortfarande den privatdrivna välfärden.

Jag vill tacka alla medlemsföretag som tagit sig tid att ta emot mig på besök och engagerat sig på olika sätt. Ni ska veta att ni är fantastiska som skapar jobb, betalar skatt och tar risker som få andra vågar. Och jag vill tacka alla kommunpolitiker som bjuder in mig och Svenskt Näringsliv för att prata om det lokala företagsklimatet. Ni gör det, trots att vi ibland kommer med kritik och ofta fokuserar på de områden som ni kan förbättra, för att ni också vill att det ska bli enklare att starta och driva företag i er kommun.

Och tack till alla näringslivschefer och andra viktiga tjänstemän i kommunerna runt om i Stockholms län. Ni ska försöka gå i takt med politiska viljor, nya lagar och förordningar och samtidigt ge bästa möjliga service.

Och tack till alla riksdagsledamöter från alla partier som vänder sig till mig för att få kontakt med företagare när ni vill fördjupa er i olika frågor. Att stämma av med motorn i samhället och se hur förtagen påverkas borde vara en självklarhet för varje politiker oavsett vilken slutsats hen senare drar.

Och slutligen vill jag tacka mina kollegor på Regionkontor Stockholm, Jessica och Olle för att ni gör varje arbetsdag så rolig. Lycka till med ert viktiga arbete framöver. Jag stannar kvar på Svenskt Näringsliv men kommer nu ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.

Svenskt Näringsliv
Skriven avAnnika Bröms
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist