Person som moterar byggställning
Foto: Lasse Eklöf

Stängda gränser i Europa gör att Xervon Sweden AB får problem med personalförsörjningen och önskar därför att man i Sverige, på samma sätt som i Tyskland, klassar Xervon som ett samhällsviktigt företag.

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.

Jens Sjöberg, Xervon Sweden AB

Jens Sjöberg menar att det är viktigt med uthållighet i de åtgärder som regeringen nu har satt in. "Möjligheten att korttidspermittera måste finnas kvar om sex till nio månader när vår sektor drabbas."

Foto: Lasse Eklöf

Som en av Sveriges ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till bygg-, anläggnings- och industriprojekt står Xervon Sweden AB relativt stadigt trots krisande tider. Företagets medarbetare finns lite överallt i landet, som vd Jens Sjöberg beskriver det. På byggen, pappersbruk, kärnkraftverk och värmekraftverk, för att nämna några platser. Företaget har dock som de flesta andra företag ändå påverkats av den rådande situationen på flera olika sätt.

– Vi märkte tidigt att vi skulle få problem med personalförsörjningen. Vi är vana vid snabba ryck, så vi satte personal från andra delar av Europa på färjor och flyg för att få hit dem i tid innan gränserna stängdes. Underhåll av tung industri och energisektorn är en europeisk servicemarknad och fungerar som så att entreprenörer åker runt i Europa och utför olika arbeten, så långt ifrån all personal som vi behöver finns permanent i Sverige, berättar Jens Sjöberg.

Krisen drabbar längre fram

Delar av byggsektorn har inte drabbats så hårt av krisen ännu, enligt honom. Det beror på att det finns en tröghet i sektorn som gör att effekterna kommer senare, först om sex till nio månader. Då kan det gå väldigt fort och slå hårt.

– Vi ser redan idag att det har blivit störningar i byggindustrin, exempelvis då det varit störningar i betongleveranser lokalt eller av armaturer från Europa vilket gör att en byggarbetsplats måste stänga igen, men för Xervons del har det snarare handlat om störningar än om totala stopp. Hjulen rullar fortfarande för oss, om än i makligare takt.

Företaget har en långsiktig strategi för att kunna hantera stora svängningar genom att snabbt få stopp på investeringar och skala ner verksamheten, samtidigt som man behåller en kärntrupp med nyckelpersonal. Företaget har dessutom ett starkt kassaflöde, vilket är en trygghet. Jens Sjöberg ser dock med viss oro på framtiden om den nuvarande krisen blir långvarig.

– Det är klart att vi också kommer att bli drabbade, men det kommer förmodligen att slå mot oss längre fram jämfört med många andra branscher. Därför måste det finnas en uthållighet i de åtgärder som regeringen nu har satt in. Möjligheten att korttidspermittera måste finnas kvar om sex till nio månader när vår sektor drabbas. Annars riskerar vi att tappa duktiga medarbetare och kompetens som det tagit många år för oss och branschen att bygga upp.

Hotad personalförsörjning

Företaget har en stabil, långsiktig verksamhet med långa investeringshorisonter. Därmed finns en vana vid att kunna hantera nedgångar, vilket har varit en nyckel för att kunna hantera den nuvarande krisen. Men det räcker inte. För att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet behöver personalförsörjningen fungera bättre.

– Jag kan inte plocka in vem som helst, för det här är personer som har flera års utbildning och erfarenhet. Vi är beroende av den yrkeskategorin.

Visserligen lyckades man få hit en del personal innan Europas länder stängde sina gränser, men det räcker inte långsiktigt.

Samhällsviktig verksamhet

– I Tyskland har Xervon klassats som ett samhällsviktigt företag, men det har politikerna i Sverige missat. Det skulle vara en oerhörd fördel för oss att bli klassade som det, eftersom det blir enklare att få upp rätt folk från Europa. Den som har dokument som visar att man har en samhällsviktig funktion kommer mycket enklare igenom stängda gränsen. Det fungerar som ett smörjmedel för att komma igenom Europa. Detsamma gäller för varor som ska användas i samhällsviktig verksamhet, förklarar Jens Sjöberg.

Han har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men menar att kvarnarna mal för långsamt. Xervon skulle behöva hjälp här och nu.

– Vi behöver få fram dokumentation där det tydligt framgår vilka företag som är samhällsviktiga. Det skulle innebära ett enormt stöd för oss om vi kunde få den hjälpen från svenska myndigheter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.