NYHET5 mars 2021

Stockholms stad presenterar nytt stödpaket till näringslivet

Den 4 mars anslöt sig Stockholm stad till den grupp kommuner som har valt att införa eller förlänga sina stödåtgärder till det lokala näringslivet. Kostnaderna för stöden uppgår till nästan 100 miljoner kronor. Socialborgarråd Jan Jönsson (L) har varit med och utarbetat paketet. 

”Den här krisen har ju slagit unikt hårt mot Stockholm, och vi måste alla se till att göra vad vi kan för att värna företagen och jobben”, säger Socialborgarråd Jan Jönsson (L).Foto: Privat

Vad innebär det nya stödpaketet för Stockholms företagare?
– Det nya stödpaketet innebär att vi totalt sett ger Stockholms företag 92 miljoner kronor i lättnader under 2021. För min egen del som socialborgarråd handlar det om att vi ser till att ansökan och tillsyn av serveringstillstånd blir avgiftsfria för hela 2021, liksom att vi inte ställer lika höga krav på ordningsvakter vid serveringsställen, eftersom krogarna generellt har färre gäster, säger Jan Jönsson.

De företagare som kämpar för att bevara sina livsverk ska veta att vi gör vad vi kan för att underlätta för dem i den här krisen
Jan Jönsson
Socialborgarråd, Stockholms Stad

Varför väljer Stockholms stad att göra den här satsningen?
– Den här krisen har ju slagit unikt hårt mot Stockholm, och vi måste alla se till att göra vad vi kan för att värna företagen och jobben. Stockholms arbetsmarknad är normalt sett en motor som skapar en stor andel av Sveriges nya jobb, inte minst för unga och utrikes födda. Nu är det ju precis de jobben, inom service- och besöksnäringen, som hotas av pandemin. De företagare som kämpar för att bevara sina livsverk ska veta att vi gör vad vi kan för att underlätta för dem i den här krisen.

Hur ska man som företagare gå till väga för att ta del av stöden?
– Ganska mycket torde komma automatiskt genom att staden inte tar ut avgifter som man normalt sett tar ut, eller återbetalar i de fall man redan hunnit ta ut en avgift. I övrigt kan man kontakta stadens företagslots, lots@stockholm.se, om man har frågor kring stöden.

Vad skulle du ge för rekommendationer till andra kommunpolitiker som just nu diskuterar huruvida man ska ta fram ett lokalt stödpaket till näringslivet?
– Jag tror man ska vara medveten om att de branscher som har drabbats hårt av krisen inte kommer att komma tillbaka till läget före pandemin över en natt. Något som jag ofta hör när jag träffar företagare i t.ex. krogbranschen är en oerhörd oro för hur man ska ersätta all den kompetens som har gått förlorad när erfarna medarbetare har behövt skola om sig till andra yrken och börjat nya karriärer. Det gör det viktigt att vi från kommunens sida gör vad vi kan för att de företag som just nu kämpar på, kan hålla sig flytande. Varje jobb vi räddar nu har vi till godo när krisen är över. Det är nu också viktigt att staten får ordning på utbetalningen av sina stödåtgärder. Det är tragiskt att regeringen inte fått ordning på myndigheternas utbetalningar fram till nu, säger Jan Jönsson.

Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist