I en paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrandemajoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats. Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).
Foto: SÖREN ANDERSSON

I en paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrandemajoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats. Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).

Stockholmsföretagarna missnöjda med företagsklimatet i staden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ombyggnationer som tömmer restauranger på gäster. Tillsynsbesök som får personalen att gråta. Omöjlighet att rekrytera kompetens i en stad som saknar bostäder och utvisar kompetenta personer. Omdömena var stundom hårda när tre stockholmsföretagare fick möjlighet berätta om företagsklimatet för sju stadshuspolitiker.

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, Anna Lallerstedt, som driver Gondolen vid Slussen och Hugo Leichenring, som driver it-företaget Ants, är inte nöjda med Stockholms företagsklimat.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, Anna Lallerstedt, som driver Gondolen vid Slussen och Hugo Leichenring, som driver it-företaget Ants, är inte nöjda med Stockholms företagsklimat.

Stockholm fungerar allt sämre att driva verksamhet i, visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner, där ett urval av företag graderar en mängd faktorer som påverkar deras verksamhet. Stockholm stad har gjort ett dramatiskt tapp från 22:a till 123:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Något som har fått oppositionen att starkt kritisera den styrande rödgrönrosa majoriteten.

Under ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm, arrangerat av Svenskt Näringsliv, fick tre företagare fick berätta om sina verksamheter och hur de blir bemötta av kommun och myndigheter.

– Den näringsgren som är minst nöjd med företagsklimatet är besöksnäringen. Även it-företagen upplever att Stockholm blir en allt sämre företagarstad, sa Svenskt Näringslivs regionchef Annika Bröms och presenterade tre företagarrepresentanter för de båda näringarna.

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, var starkt kritisk till kommunens tillsynsförfarande.

– Tillsynsbesöken vi får skapar enorm oro. Jag har personal som gråter efter tillsyner. Många är oerhört rädda inför besöken, sa hon.

Hon upplever att både hon och hela hennes bransch misstänkliggörs genom det sätt som myndighetsutövningen går till, något som hon menar är mindre vanligt i andra kommuner.

– Kommunen har ett förlegat synsätt på tillsynsärenden. I stället för att föra dialog med oss betraktar de oss med misstänksamhet. De verkar tro att vi vill ha problem med fylla, trasiga toaletter och skräp på golvet. Men vi är lika måna om tydliga regler som kommunen är. Så varför inte samarbeta kring tillsynen i stället, sa Maria Carboni.

Hon tog upp Rättviks kommun som ett bra exempel på hur kommunen och företagen samarbetar kring tillsynen. De har infört den så kallade Rättviksmodellen, som bland annat innebär att företagaren inte behöver betala för tillsynen förrän i efterhand och där dialogen är viktig.  

Hon fick medhåll från sin branschkollega Anna Lallerstedt som driver bland annat Gondolen vid Slussen. Hon ville ta upp ett annat problem på temat kommunrelationer. Gondolen, med sitt läge vid Slussen, har blivit hårt drabbat av den omfattande ombyggnationen som ska pågå fram till 2025.

– Hela slussen är ett enda stort kaos just nu. Det är mörkt, det är stökigt och det är dåligt skyltat. Det är bara skyltat till Fotografiska och till färjorna. Men till och med dessa skyltar leder åt fel håll. Människor vågar inte gå i området kvällstid eftersom det inte är tillräckligt upplyst. Detta har gjort att vi har tappat enormt mycket gäster. Flera av våra anställda har sagt upp sig och vi har inte kunnat återanställa. Även McDonalds vid slussen är drabbat. De har tappat hela 50 procent av sina gäster, sa Anna Lallerstedt.

Hon har initierat möten med kommunen och fastighetsägare omkring slussen. Men trots att hon har blivit lovad åtgärder har det knappt hänt något på två års tid. Nu har tvingats att stämma Stockholms stad och ärendet ligger just nu hos Tingsrätten.

Hugo Leichenring driver företaget Ants AB med 50 anställda, som arbetar med rekrytering av teknisk kompetens. Hans bransch lider av stor arbetskraftsbrist. It-branschen är en av de näringar som har störts potential att växa i Stockholm, men den lider av flera flaskhalsar.

– Den extremt svåra bostadssituationen i Stockholm gör att vi har mycket svårt att rekrytera tech-människor. Men det allvarligaste problemet är de huvudlösa utvisningar av arbetskraftsinvandrare. Politikerna blandar ihop total migration med arbetskraftsinvandring, sade Hugo Leichenring.

Han hänvisar till Migrationsverkets hårda hållning gentemot de arbetskraftsinvandrare som har blivit utvisade på grund av tidigare arbetsgivares bagatellartade misstag vad gäller bland annat försäkringar eller semesterersättningar.

– Politikerna borde göra sitt bästa för att locka hit den kompetens vi så väl behöver. Med nuvarande bostadssituation och med Migrationsverkets hantering skrämmer vi snarare bort dem, sade Hugo Leichenring.

I den efterföljande paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrande majoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats.

Jan Valeskog valde att ifrågasätta Svenskt Näringslivs ranking och menade att det inte går att jämföra olika kommuner på det sätt man gör. Men han tillstod att de kommunala tjänstemännen har ett ansvar att bemötandet gentemot företagarna ska vara gott.

– Staden har ett ansvar att företagsklimatet är bra och där har tjänstemännen en viktig roll. Men man måste också ha respekt för att tillsynsarbetet är ett hårt arbete, sade Jan Valeskog.

Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Stockholm tappar markant från tidigare nivåer under senaste mandatperioden. Restaurangägare blir betraktade som kriminella av tillsynspersonal. Slussen är dessutom ett exempel på att kommunen inte ägnar företagarna så många tankar, sade moderaternas Anna König Jerlmyr som slutligen hann berätta att de tänker införa ett företagarborgarråd om de får makten efter höstens val.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet för företag i Brexit-processen

SOMMARKRÖNIKA "Det är snart två år sedan en knapp majoritet av brittiska väljare röstade för ”British exit” och att Storbritannien ska lämna EU. Sedan dess har det svenska, europeiska och brittiska näringslivet efterfrågat klara besked om vad detta kommer att innebära för handel och utbyten mellan EU och Storbritannien. Förhandlingar pågår, men ännu är ingenting avgjort och allt sköts under devisen ”ingenting är klart förrän allt är klart”. Var ska vi tro att det slutar?" Det skriver Karin Atthoff, policyansvarig för EU:s inre marknad på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Sandströms El - en 100-åring i framkant

Ständig utveckling och ett genuint intresse för att ligga i framkant, är en viktig förklaring till att företaget Sandströms elfirma nu firar hundra år. Magnus Sandström är tredje generationens företagare i familjen och VD på företaget i Rosersberg i Sigtuna kommun. Att bygga elvägar vid Arlanda, utveckla hela styrsystem eller jobba med LED-belysning kan tyckas långt ifrån de uppgifter företagets grundare Werner Sandström började med 1918.
NYHET Publicerad:

Ge företagen chansen att göra rätt

KOMMENTAR De allra flesta företagen vill göra rätt för sig. Det är ytterst få som med avsikt missar en lagändring eller gör fel vid tillsynskontroller. Däremot kan det vara så att företagarens främsta styrka är att bedriva sin verksamhet och inte att grotta ner sig i byråkratins värd. Därför behövs stöd och vägledning från kommunens sida, så att företaget kan göra rätt. Hot om viten och nedläggning av verksamhet är inte rätt väg att gå.
NYHET Publicerad:

Vilket EU vill Sverige ha?

SOMMARKRÖNIKA "Vid EU-toppmötet i slutet av juni kommer de europeiska ledarna ta flera stora beslut som påverkar EU:s framtid. Det handlar om migrationspolitik, innovation, Brexit och relationerna till omvärlden. Så många viktiga beslut, att Italiens president Sergio Mattarella uttryckte särskild oro för att den italienska regeringsombildningen inte skulle bli klar i tid till toppmötet. I Sverige ser vi istället en valrörelse där Europa är helt frånvarande." Det skriver Sophia Bengtsson, expert på EU-frågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

SOMMARKRÖNIKA "En sann miljövän måste rimligen förespråka styrmedel och miljöpolitik som har en reell effekt på miljön. Det är rimligt att den som förespråkar införande av nya miljöskatter kan redogöra för de effekter som skatten får för både välfärd och miljö." Det skriver Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jobb en nyckel till integration och jämställdhet

HALLÅ DÄR Riksdagskandidat Gulan Avci, som idag är ordförande för Liberala Kvinnor och Liberalernas talesperson i integrationsfrågor. Vad tar du med dig från företagsbesöket på Vardagsfrid som erbjuder hemstädning?
NYHET Publicerad:

Inte vatten värd när det går åt skogen?

SOMMARKRÖNIKA "Den som inte i tid har bevakat sina intressen riskerar att förlora sin verksamhet på sikt. Ur ett samhällsperspektiv är utvecklingen allvarlig och förhoppningsvis kan den vändas. Det vore nämligen olyckligt om det gick åt skogen för att vi kastat ut barnet med badvattnet." Det  skriver Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Hemköp ger elever möjlighet att prova butiksjobb

PRAO ”Min erfarenhet är att prao bidrar i hög grad till elevers insyn i det framtida arbetslivet”, säger Katarina Edlund Holmberg, HR-chef på hemköp med anledning av att prao den 1 juli återigen blir obligatoriskt i svensk grundskola.
NYHET Publicerad:

”Jag minns själv hur kul det var”

PRAO Den 1 juli blir det åter obligatoriskt för huvudmännen att anordna prao för alla elever under minst tio dagar i årskurs åtta och nio. Den första kullen som omfattas av förändringen är de drygt 100 000 elever som börjar årskurs åtta till hösten. EMMA Elinstallationer har redan tidigare tagit emot praoelever och företagets grundare Emil Stam ser positivt på att prao nu blir obligatoriskt.
NYHET Publicerad:

Prao en viktig första kontakt med arbetslivet

PRAO Hallå där, Olle Burell (s), skolborgarråd i Stockholms stad! Den 1 juli blir det åter obligatoriskt för huvudmännen att anordna prao för alla elever under minst tio veckor i årskurs åtta och nio. Den första kullen som omfattas av förändringen är de drygt 100 000 elever som börjar årskurs åtta till hösten. Hur förbereder sig Stockholm stad nu när prao blir obligatoriskt?
NYHET Publicerad:

Svensk skola kan mycket bättre

SOMMARKRÖNIKA "Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre." Det skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Hermods nya koncept – varva SFI med yrkesutbildning

UTBILDNING I höst startar en ny kombinationsutbildning som kombinerar svenska för invandrare, SFI, med yrkesutbildning. Målsättningen är att eleverna snabbare ska komma ut i arbetslivet. Rekryteringsbehovet ökar inom välfärden, samtidigt som det finns en stor rekryteringspotential bland utrikes födda. Hermods nya utbildning som kombinerar SFI med studier inom vård och omsorg samt barn och fritid kan vara en del av lösningen.
NYHET Publicerad:

Offentlig upphandling – ett ständigt aktuellt ämne

SOMMARKRÖNIKA "Jag skulle i högre grad vilja se politiker som i valdebatten pratar om inköpsmogna organisationer, som jobbar proaktivt med dialog och som ser företagen som potentiella samarbetspartners och inte motståndare. Jag vill se myndigheter som ställer väl avvägda krav som medför att fler nya, kanske innovativa, företag kan finna den offentliga marknaden, som uppgår till 642 miljarder kronor, intressant". Det skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling hos Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Tre nätverk för bättre service och dialog med företagen

HALLÅ DÄR David Schubert, näringslivschef och Paula Nolander, näringslivsutvecklare i Nykvarn. Svenskt Näringslivs undersöker varje år det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Företagen i Nykvarn tycker att företagsklimatet är godtagbart, men ni har en högre ambitionsnivå. Nyligen har näringslivsenheten satt igång arbetet med att skapa nya arenor för företagen att träffas på. Det rör sig om tre nya nätverk som är avsedda att utveckla näringslivet i Nykvarn.
NYHET Publicerad:

Stockholmsföretagarna missnöjda med företagsklimatet i staden

FÖRETAGSKLIMAT Ombyggnationer som tömmer restauranger på gäster. Tillsynsbesök som får personalen att gråta. Omöjlighet att rekrytera kompetens i en stad som saknar bostäder och utvisar kompetenta personer. Omdömena var stundom hårda när tre stockholmsföretagare fick möjlighet berätta om företagsklimatet för sju stadshuspolitiker.
NYHET Publicerad:

"Våga vara mer öppen för innovativa lösningar"

HALLÅ DÄR Antonio Daban VD för den svenska filialen av Rover Alcisa Group. Företaget är ett spanskt infrastrukturföretag som grundades på 60-talet. Idag har ni verksamheter i tio länder och etablerade er nyligen på den svenska marknaden. Om du skulle säga tre saker som du skulle vilja förbättra med det svenska företagsklimatet, vad skulle de vara?
NYHET Publicerad:

Dags att gå vidare i välfärdsfrågan

KOMMENTAR I snart fyra år har frågan om vinstbegränsningar – i praktiken ett vinstförbud – helt dominerat debatten om vår gemensamma välfärd. Den har sugit att syre ur luften och den har skapat stora klyftor i politiken men även förtroendeklyftor mellan företagare och politiker.
NYHET Publicerad:

I Sollentuna finns en öppenhet och vilja att förbättras

HALLÅ DÄR Azadeh Farshchian, VD för A2B som deltog på Sollentuna kommuns och Svenskt Näringsliv Walk and talk. Vad tar du med dig från dagen? "Vi som nyetablerat företag här i kommunen tar med oss att det finns en öppenhet och vilja till att förbättras, både från tjänstemännens och politikernas sida."
NYHET Publicerad:

Podd lyfter Täbys företagsklimat

HALLÅ DÄR Caroline Arenander som arbetar som näringslivsutvecklare i Täby kommun har nyligen tillsammans med sin kollega Sofia Tingåker startat podden Entreprenörsandan. Berätta om podden? "Syftet med podden är att företagares egna berättelser ska kunna inspirera andra som driver eller som funderar på att starta företag. Poddens gäster har alla en koppling till Täby."
NYHET Publicerad:

"Viktigt med en positiv bild på företagande i Sverige"

HALLÅ DÄR Caroline Szyber som kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna i höstens val. Caroline sitter i Riksdagen som ordförande för civilutskottet och fick möjlighet att samtala med engagerade företagare i Stockholmsregionen. Vad tar du med dig från mötet?