I en paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrandemajoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats. Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).
Foto: SÖREN ANDERSSON

I en paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrandemajoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats. Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).

Stockholmsföretagarna missnöjda med företagsklimatet i staden

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ombyggnationer som tömmer restauranger på gäster. Tillsynsbesök som får personalen att gråta. Omöjlighet att rekrytera kompetens i en stad som saknar bostäder och utvisar kompetenta personer. Omdömena var stundom hårda när tre stockholmsföretagare fick möjlighet berätta om företagsklimatet för sju stadshuspolitiker.

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, Anna Lallerstedt, som driver Gondolen vid Slussen och Hugo Leichenring, som driver it-företaget Ants, är inte nöjda med Stockholms företagsklimat.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, Anna Lallerstedt, som driver Gondolen vid Slussen och Hugo Leichenring, som driver it-företaget Ants, är inte nöjda med Stockholms företagsklimat.

Stockholm fungerar allt sämre att driva verksamhet i, visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner, där ett urval av företag graderar en mängd faktorer som påverkar deras verksamhet. Stockholm stad har gjort ett dramatiskt tapp från 22:a till 123:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Något som har fått oppositionen att starkt kritisera den styrande rödgrönrosa majoriteten.

Under ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm, arrangerat av Svenskt Näringsliv, fick tre företagare fick berätta om sina verksamheter och hur de blir bemötta av kommun och myndigheter.

– Den näringsgren som är minst nöjd med företagsklimatet är besöksnäringen. Även it-företagen upplever att Stockholm blir en allt sämre företagarstad, sa Svenskt Näringslivs regionchef Annika Bröms och presenterade tre företagarrepresentanter för de båda näringarna.

Maria Carboni, som är restaurangchef på Riche och Teatergrillen, var starkt kritisk till kommunens tillsynsförfarande.

– Tillsynsbesöken vi får skapar enorm oro. Jag har personal som gråter efter tillsyner. Många är oerhört rädda inför besöken, sa hon.

Hon upplever att både hon och hela hennes bransch misstänkliggörs genom det sätt som myndighetsutövningen går till, något som hon menar är mindre vanligt i andra kommuner.

– Kommunen har ett förlegat synsätt på tillsynsärenden. I stället för att föra dialog med oss betraktar de oss med misstänksamhet. De verkar tro att vi vill ha problem med fylla, trasiga toaletter och skräp på golvet. Men vi är lika måna om tydliga regler som kommunen är. Så varför inte samarbeta kring tillsynen i stället, sa Maria Carboni.

Hon tog upp Rättviks kommun som ett bra exempel på hur kommunen och företagen samarbetar kring tillsynen. De har infört den så kallade Rättviksmodellen, som bland annat innebär att företagaren inte behöver betala för tillsynen förrän i efterhand och där dialogen är viktig.  

Hon fick medhåll från sin branschkollega Anna Lallerstedt som driver bland annat Gondolen vid Slussen. Hon ville ta upp ett annat problem på temat kommunrelationer. Gondolen, med sitt läge vid Slussen, har blivit hårt drabbat av den omfattande ombyggnationen som ska pågå fram till 2025.

– Hela slussen är ett enda stort kaos just nu. Det är mörkt, det är stökigt och det är dåligt skyltat. Det är bara skyltat till Fotografiska och till färjorna. Men till och med dessa skyltar leder åt fel håll. Människor vågar inte gå i området kvällstid eftersom det inte är tillräckligt upplyst. Detta har gjort att vi har tappat enormt mycket gäster. Flera av våra anställda har sagt upp sig och vi har inte kunnat återanställa. Även McDonalds vid slussen är drabbat. De har tappat hela 50 procent av sina gäster, sa Anna Lallerstedt.

Hon har initierat möten med kommunen och fastighetsägare omkring slussen. Men trots att hon har blivit lovad åtgärder har det knappt hänt något på två års tid. Nu har tvingats att stämma Stockholms stad och ärendet ligger just nu hos Tingsrätten.

Hugo Leichenring driver företaget Ants AB med 50 anställda, som arbetar med rekrytering av teknisk kompetens. Hans bransch lider av stor arbetskraftsbrist. It-branschen är en av de näringar som har störts potential att växa i Stockholm, men den lider av flera flaskhalsar.

– Den extremt svåra bostadssituationen i Stockholm gör att vi har mycket svårt att rekrytera tech-människor. Men det allvarligaste problemet är de huvudlösa utvisningar av arbetskraftsinvandrare. Politikerna blandar ihop total migration med arbetskraftsinvandring, sade Hugo Leichenring.

Han hänvisar till Migrationsverkets hårda hållning gentemot de arbetskraftsinvandrare som har blivit utvisade på grund av tidigare arbetsgivares bagatellartade misstag vad gäller bland annat försäkringar eller semesterersättningar.

– Politikerna borde göra sitt bästa för att locka hit den kompetens vi så väl behöver. Med nuvarande bostadssituation och med Migrationsverkets hantering skrämmer vi snarare bort dem, sade Hugo Leichenring.

I den efterföljande paneldiskussionen fick politiker från Stockholms stadshus kommentera de svårigheter som företagarna upplever. Från den styrande majoriteten fanns Jan Valeskog (S), Lars Bäck (V) och Martin Hansson (MP) på plats.

Jan Valeskog valde att ifrågasätta Svenskt Näringslivs ranking och menade att det inte går att jämföra olika kommuner på det sätt man gör. Men han tillstod att de kommunala tjänstemännen har ett ansvar att bemötandet gentemot företagarna ska vara gott.

– Staden har ett ansvar att företagsklimatet är bra och där har tjänstemännen en viktig roll. Men man måste också ha respekt för att tillsynsarbetet är ett hårt arbete, sade Jan Valeskog.

Från oppositionen deltog Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Morgan Olofsson (L) och Erik Slottner (KD).

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Stockholm tappar markant från tidigare nivåer under senaste mandatperioden. Restaurangägare blir betraktade som kriminella av tillsynspersonal. Slussen är dessutom ett exempel på att kommunen inte ägnar företagarna så många tankar, sade moderaternas Anna König Jerlmyr som slutligen hann berätta att de tänker införa ett företagarborgarråd om de får makten efter höstens val.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.