Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.

Daniel Källenfors

Som kommun var vi snabbt ute för att möta den akuta likviditetskrisen hos företagen säger, Daniel Källenfors, KSO Lidingö stad. 

Foto: ELIAS LJUNGBERG
Nico Werge

"Nu är också läge att vara kreativ, att hitta nya samarbeten och lösningar där alla använder sina särskilda kompetenser och komparativa fördelar för att stötta varandra", säger Nico Werge. 

Foto: Sundbyberg stad
Anita Mattson

I Tyresö slopas bland annat vissa avgifter, vi kan förlänga anstånd för fakturor och kommunen kan vid behov betala sina fakturor snabbare än normalt berättar Anita Mattsson, KSO Tyresö kommun.

Foto: Tyresö kommun

Svenskt Näringsliv senaste undersökning visar att 45 procent av företagen i Stockholms län har varslat eller planerar varsel inom den närmsta tiden. 79 procent av företagen har märkt av störningar vad gäller försäljning eller orderingång och 59 procent har upplevt finansierings- och likviditetsproblem på grund av coronaviruset. 

Till följd av läget har Svenskt Näringsliv kontaktat kommuner, regioner och länsstyrelser med förslag på åtgärder att vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällen. Majoriteten av Stockholms läns kommuner har vidtagit åtgärder och flera har varit nytänkande genom att besluta om egna åtgärder anpassade efter sin kommun. 

Lidingö stad håller ihop i krisen

– Företagen står i ett exceptionellt läge med i princip noll efterfrågan. Som kommun var vi snabbt ute för att möta den akuta likviditetskrisen hos företagen, säger Daniel Källenfors, KSO Lidingö stad. 

Kommunen har infört anstånd till hyresinbetalningar för sina egna fastigheter. Anstånd på andra kommunala avgifter erbjuds också. Som företag ansöker man genom att ringa kommunen och man bedöms på individuell basis.

– Vi gör det vi kan som kommun men för att möta den efterfrågekrisen företagen upplever behöver staten skjuta till kapital för att företagen ska överleva, säger Daniel Källenfors.  

Daniel Källenfors ser en splittrad nulägesbild för öns företag. Lidingö stad är till stor del beroende av besöksnäringen med flera stora konferensanläggningar på ön och där ser man ser ett fundamentalt ras i efterfrågan. Detaljhandeln är även den hårt drabbad när Lidingöborna inte vågar sig ut och shoppa på samma sätt. Många butiker vittnar om ett tapp på 30–50 procent sedan krisen började. För att hålla handeln vid liv lånar kommunen därför ut en av sina bilar för att handlare ska kunna köra ut varor till kund.

– Krismedvetenheten har varit snabb hos Lidingöborna. Man uppskattar sina företagare och stöttar genom att beställa hem mat och varor. Kommunen har varit tydlig i alla sina kanaler om vikten av att fortsätta att handla hos de lokala företagen. Och det är något som verkligen satt sig hos stadens invånare, man förstår att det här är något som samhället måste klara tillsammans.

Lidingö stad har också påskyndat utvecklingen av en plattform för direktupphandling, där man som leverantör kan lämna elektroniska anbud och följa sina upphandlingar.

– Det har upplevts som en komplex process innan men nu hoppas vi att det kan hjälpa för att snabbare sälja varor och tjänster, något som blir extra viktigt i den kris vi befinner oss i, säger Daniel Källenfors. 

Sundbyberg agerar i nuläget men blickar också framåt

Precis som i övriga landet är situationen i Sundbybergs kommun oerhört pressad. Vissa påverkas mer än andra, men snart kommer alla drabbas av vikande kundunderlag, restriktioner, sjukskrivningar mm. Det gäller även föreningar och andra organisationer som lever på att erbjuda aktiviteter där människor möts eller deltar tillsammans.

– Det man verkligen får en uppfattning om nu är hur många verksamheter som behövs och som lever på att vi människor ska träffas och göra saker tillsammans, säger Nico Werge, Kommunikations- och näringslivschef Sundbyberg stad.

För många företag, som annars är livskraftiga men som verkar i branscher med små marginaler, innebär situationen nu totalt stopp. Inga kunder, inga intäkter, men dyra rörelsekostnader. De behöver hjälp att minska sina kostnader och lösningar som kan minimera varsel. När situationen så småningom blir bättre och man kan börja knuffa igång hjulen är det viktigt att det finns möjlighet att snabbt starta upp verksamheten igen.

– Nu är också läge att vara kreativ, att hitta nya samarbeten och lösningar där alla använder sina särskilda kompetenser och komparativa fördelar för att stötta varandra, säger Nico Werge. 

Sundbyberg stad har tagit fram ett första paket av åtgärder, bland dessa återfinns bland annat anstånd med hyra från det allmännyttiga fastighetsbolaget, förlängd period för säsongsmässiga uteserveringar och uppskjutning av icke nödvändiga tillsynsbesök. Kommunen följer utvecklingen och är beredda att se över fler åtgärder.

Krisen drabbar företagen i Tyresö på olika sätt

NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö som i normala fall hjälper nya affärsidéer till företag kraftsamlar nu för att möta företag i krisen som behöver stöttning genom en kostnadsfri jourhjälp. Kommunen har också genomfört en enkätundersökning bland företagen i Tyresö för att ta reda på deras behov och har efter det vidtagit en mängd åtgärder. Bland annat slopas vissa avgifter, anstånd för fakturor förlängs och vid behov kan kommunen betala sina fakturor snabbare än normalt. 

– Situationen drabbar kommunens företag på olika sätt. Inom handel, restaurang och besöksnäring är effekterna av pandemin mycket stora. Orderingång och försäljning har minskat kraftigt. Våra industriområden har ännu inte påverkats lika mycket även om det på vissa håll börjar bli svårare att få leveranser. Den största utmaningen för många är hyra. Större företag har en annan problematik med personalbortfall som drabbar produktionen, säger Anita Mattsson, KSO Tyresö kommun.

Kommunal åtgärder i Stockholms län
Länsstyrelsen och Region Stockholm drar sitt strå till stacken

Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm har också beslutat om åtgärder riktade till företagare med anledning av rådande läge. De har hörsammat flera av de förslag som Svensk Näringsliv har lämnat till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsens åtgärder

Region Stockholms åtgärder

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.