NYHET15 januari 2021

Svenskt Näringsliv, LO & PTK bildar Avtalat 

Den 1 januari 2021 bildades det gemensamma företaget som ska ge en samlad, tydlig och effektiv rådgivning och information till både arbetsgivare, arbetare och tjänstemän. 

Niklas Hjert, VD på Avtalat menar att det nya bolaget skapar en stark och tydlig avsändare och förenklar för parterna.

Frågor om tjänstepension, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring upplevs ofta som svåra och komplexa. Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv vänder sig till Finfa när de vill ha information och stöd i försäkrings- och pensionsfrågor, medan LO & PTK har egen information till sina medlemmar. Det finns dessutom ett flertal partsbolag som också informerar. Detta har medfört onödiga missförstånd, administrativa svårigheter och viss tröghet eftersom de har haft olika bakgrund och utgångspunkt i sin information.

- Med olika avsändare har det skapats förvirring eftersom de som informerar använder sig av olika begrepp och språkbruk. Det nya gemensamma företaget ska istället skapa en stark och tydlig avsändare och på så sätt förenkla för parterna och göra de försäkringsfrågor som idag anses svårbegripliga, mer tydliga och lätthanterliga, säger Niklas Hjert, VD på Avtalat.

Ada Dubois som är regionchef i Norr på Avtalat berättar att den regionala verksamheten kommer att fortsätta som innan och fortsätta erbjuda informationsträffar och webinars. 

Målet med Avtalat är att öka effektiviteten, förutsägbarheten och därmed tryggheten för både arbetsgivare och arbetstagare. Ett sätt att göra det på kommer att vara genom en ny digital mötesplats där alla intressenter kan hitta den information de behöver.

- Det är stor efterfrågan på webb-baserat utbud och fokus kommer att ligga på att underlätta information och kommunikation så att man enkelt kan få svar på sina frågor, säger Niklas Hjert.

Avtalat har nu officiellt börjat sin verksamhet vid årsskiftet och Finfa har därför avvecklats. De flesta av Finfas medarbetare har övergått till Avtalat, som finns på nio platser runt om i landet.

Avtalat kommer att ha kvar sin regionala närvaro i och verksamheten kommer att fortsätta som innan vad gäller exempelvis informationsträffar och webinars.

- Från ett regionalt perspektiv kommer det innebära fördelar i form av en samlad kompetens på plats i regionen. Avtalat ska skapa förståelse och förtroende för kollektivavtalad pension och försäkring för arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i närområdet, säger Ada Dubois, Regionchef Norr på Avtalat.

Region Norr har kontor i Stockholm, Gävle, Sundsvall och Umeå.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist