NYHET27 april 2021

Tappar Stockholm-Uppsala kunskapsintensiva jobb?

Vilka av Europas regioner är bäst på att attrahera kompetens och kapital? Många av Europas storstadsregioner tävlar om de kunskapsintensiva jobben inom högteknologi, IT, avancerade tjänster och kreativa yrken. Med konkurrensnackdelar som höga levnadskostnader och skatter tävlar Stockholm-Uppsalaregionen om jobben mot tillväxtregioner i Östeuropa. Hur försvarar vi vår plats i toppen? Dessa frågor och mycket mer besvarades i ett webbinarium om kunskapsintensiva jobb och etableringar. 

Regionkontor Stockholm och Uppsala bjöd in experter, företag och politiker för att resonera kring storstadsregionens konkurrenskraft för nya etableringar och kunskapsintensiva jobb. Olle Karstorp, regionchef för Stockholms län inledde med att konstatera att jämförelser mellan städer alltid är spännande, varför trivs företag bättre i vissa städer än andra? I både Uppsala och Stockholm ansåg företagen förra året att insatser för att minska brott och otrygghet är det viktigaste för att förbättra förutsättningarna för företagande. Vidare spelar dialogen med politiken, korta handläggningstider och god service vid kontakter med kommunerna stor roll för företagen. I båda länen ser också många företag bristen på medarbetare med rätt kompetens som ett hinder för expansion.

Nima Sanandajis rapport kartlägger kunskapsjobbens geografi i Europa.
Foto: George Scintilla

Nima Sanandajis rapport The Geography of Europe’s Brain Business Jobs och slutsatserna i den låg till grund för diskussionerna om regionens attraktionskraft. Rapporten kartlägger kunskapsjobbens geografi i Europa. Stockholm-Uppsalaregionen har länge legat i topp bland storstadsregionerna. Förra året sjönk för första gången koncentrationen av kunskapsintensiva jobb här.

– Det som var nytt med årets rapport var att tre östeuropeiska huvudstadsregioner har gått om storstockholmsregionen som halkar efter till fjärde plats. Samtidigt som den traditionellt kunskapsintensiva brittiska regionen där Oxford ligger halkat ner till sjätteplats. Det visar hur snabbt en region kan bli omsprungen, säger Nima Sanandaji.  

”Sverige har flest unicorns efter Silicon Valley men om kraven på återreglering och återinförande av skatter blir av går det snabbt att rasera en ekonomisk utveckling”, säger Klas Tikkanen.
Foto: Nordic Capital

Klas Tikkanen, COO Nordic Capital inledde sitt pass med att berätta att de fem stora riskkapitalbolagen i Sverige har stått för en sjättedel av all BNP-tillväxt de sista tio åren. Klas berättade om fördelarna med att etablera sig i Sverige där aspekter som fritt företagande och den långa kulturen av hederlighet, transparens och öppenhet väger tungt när företagen väljer var de ska etablera sig.

– Idag har Sverige flest unicorns efter Silicon Valley men om kraven på återreglering och återinförande av skatter blir av går det snabbt att rasera en ekonomisk utveckling, säger Klas Tikkanen.

Staffan Ingvarsson, vd Stockholm Business Region menade att det är viktigt att studera konkurrensen från de östeuropeiska regionerna som nu gått om. Många av frågorna kring attraktionskraft för företagen som skattetekniska och utbildningsfrågor ligger på ett nationellt plan. I Stockholm Business Region ingår 53 kommuner i Mälardalen med omgivningar med nästan fyra miljoner invånare. Staffan ser därför stora möjligheter att påverka den nationella politiken med regionala önskemål. Enligt Staffan är de största utmaningarna för regionen infrastruktur, att säkerställa internationell tillgänglighet genom att utveckla Arlanda, bostäder, markupplåtelse för etableringar samt att jobba med talangfrågan på ett mer strukturerat sätt.

Staffan Ingvarsson menar att Stockholmsregionens största utmaningar är infrastruktur, att säkerställa internationell tillgänglighet genom att utveckla Arlanda, bostäder, markupplåtelse för etableringar samt att jobba med talangfrågan på ett mer strukturerat sätt. 
Foto: Stockholm Business Region

– Gällande talangfrågan och behovet av utländsk arbetskraft har vi etablerat International House tillsammans med Skatteverket och näringslivet. Tanken är att kunna erbjuda internationell arbetskraft vägledning och snabb hjälp med deras ärende, säger Staffan Ingvarsson.

Mattias Thorsson arbetar som VP Corporate Communications på Elekta, ett företag som är ledande inom modern cancervård. Elekta planerar nu för att etablera ett nytt forskningscenter i Stockholm. Mattias tryckte på att Sverige inte får tappa som forskningsnation om fler företag inom med-tech ska vilja etablera sig här.

– Vi måste bygga ut cancervården i Sverige, idag råder stor brist på radioonkologer och det går i princip inte att hitta en professor inom området. För 30 år sedan var Sverige ledande inom området, säger Mattias Thorsson.

Erika Eliasson, ordförande SweFinTech berättade att Sverige har bra förutsättningarna för att bli ledande inom FinTech då Sverige har kommit långt med digitalisering och finansiell infrastruktur, till exempel genom utvecklingen av BankID. Men enligt Erika krävs det mer för att bli en ledande Fintech-nation.

– Finansinspektionen bör i sitt regleringsbrev tydliggöra att man ska verka för innovation, FinTech-branschen bör också inkluderas för kvalificerade personaloptioner för att värna om kompetensen. Vidare behövs en ”regulatory sandbox” vilket kort innebär att företag får testa nya artificiella produkter under övervakning. För Fintech-branschen är det de regulatoriska hindren som stoppar tillväxt till vår region främst, säger Erika Eliasson.    

I sista passet välkomnades riksdagsledamöter från Stockholm och Uppsala för att möta de medskick till politiken som kommit in under tidigare pass. Diskussionen landade i att regelförenklingar är något som måste till för att attrahera och behålla företag i regionen. Jessika Rosvall, Moderaterna Uppsala och Camilla Brodin, Kristdemokraterna Stockholm uttryckte båda besvikelse över att de inte sett resultat från näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa om regelförenklingar. Serkan Köse, Socialdemokraterna fick möjlighet att svara.  

– Socialdemokraterna tittar på flera lättnader för företagen, till exempel i socialförsäkringssystemet. 67 myndigheter har också fått uppdrag om att ta fram former för att underlätta kontakter mellan det offentliga och näringslivet, säger Serkan Köse.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist