NYHET25 september 2019

Vallentuna fortsätter att sikta uppåt

”Idag är Vallentuna mer inriktade på att lösa problem än att berätta vilka problem som finns”. Så beskriver företagaren Olof Jönsson som driver Stenugnsbageriet den förändring som han märker av.

Vallentuna kommun har genomfört en rad åtgärder att förbättra företagsklimatet som nu visar sig i rankingen menar Magnus Isberg, näringslivsstrateg i Vallentuna kommun
Foto: Privat

Vallentuna klättrar 58 placeringar, från plats 133 till plats 75, i Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. Bakom lyftet ligger tydliga förbättringar ibland annat tjänstemännens attityder till företagare och kommunens service.

Magnus Isberg är Näringslivsstrateg i Vallentuna kommun berättar att kommunen har genomfört en rad åtgärder att förbättra företagsklimatet.

– Som exempel kan nämnas införandet av företagslots, förkortad bygglovskö samt en mer lösningsorienterad inställning hos tjänstemännen. Istället för att se problem arbetar vi nu för att lösa saker, säger Magnus Isberg.

Olof Jönsson som driver Stenungnsbageriet märker av kommunens förändrade attityd. När han ville glasa in en del av torgytan till sin servering var det en ny företeelse för kommunen. Han möttes av en ingående problembeskrivning som lät förstå att det inte skulle kunna göras innan kommunen gjort sitt planarbete färdigt.

– Ganska kort därefter hörde kommunen av sig och bjöd in till ett möte där de berättade att de hade hittat en lösning på problemet. Om jag lät bli att ansöka om permanent bygglov och istället ansökte om ett tillfälligt i väntan på att processen skulle bli klar kunde jag sätta igång att glasa in ytan direkt efter att tillfälligt bygglov beviljats. Den typen av service gör stor skillnad för en företagare.

– Jag märker även av en mer serviceinriktad och positiv attityd hos andra tjänstemän på kommunen. Alltifrån bemötandet i växeln till miljöhandläggare, säger Olof Jönsson.

Vallentuna har varit tydliga i sina ambitioner att förbättra företagsklimatet men det är först nu det syns i Svenskt Näringslivs ranking. Och kommunen fortsätter att sikta uppåt.

– Målet är såklart att ha det bästa företagsklimatet i Sverige! För att komma dit måste vi se till att fortsätta att bli bättre och inte tappa fart. Vi arbetar intensivt med exempelvis digitalisering för att öka servicen och förbättra handläggningstiden. En stor utmaning är att sätta igång och bli klar med de planarbeten som finns för nya planerade verksamhetsområden, säger Magnus Isberg.

Magnus tipsar

Näringslivsstrateg Magnus tre tips till andra kommuner:

1. Vill ni ändra företagsklimatet måste ni ha med er politiken. Ibland måste delar av tjänstemannaorganisationen påminnas om de politiska målen. Det blir enklare att driva frågor från näringslivsavdelningen om man har politiken bakom sig till 110%.

2. Arbeta med alla delar inom kommunen. Först på listan blir alltid samhällsbyggnadsförvaltningen men de andra förvaltningarna är också viktiga. Som exempel har socialförvaltningen i regel många företagsrelationer som är viktiga att sköta på ett bra sätt. Glöm inte heller de kommunala bolagen som exempelvis ert lokala vattenbolag, de är ofta är en viktig spelare vid etableringar.

3. Ha tålamod eftersom resultaten inte kommer direkt. Arbetar ni tex. med att förkorta bygglovskön innebär det att ta tag i "surdegar" och det kommer inte ge ett bra resultat omgående, kanske tvärtom. Men på sikt blir det bättre.

Skriven avAnnika Bröms
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist