NYHET25 oktober 2022

”Vi har blivit tillbakakastade till pandemiåren”

Den nya regeringen står inför flera stora utmaningar. En energipolitik som ska motverka de skenande elpriserna samt möta både dagens och morgondagens efterfrågan på energi ska utformas. Idag svarar 80 procent av företagen i elprisområde 3, där Stockholm ingår, att de inte har något förtroende för energipolitiken. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel där 2500 företag i elprisområde 3 har fått tycka till om elförsörjningen.

Kenneth Kovanen konstaterar att alla planer på hur de hade tänkt att utveckla företaget har fått läggas på is.Foto: Privat
Nathalie Marnell på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm Gotland ser hur situationen för allt fler företag börjar bli akut.
Foto: Stefan Tell

Den osäkra framtiden kring hur elförsörjningens efterfrågan kommer att mötas och de kraftigt stigande priserna, är något som slår hårt mot företagen i elprisområde 3. Endast var fjärde företag i området har prissäkrat minst 50 procent av sin elanvändning inför de kommande åren. Det gör företagen mycket sårbara för det skenande elpriset. Att många företag inte heller har haft möjlighet att göra investeringar för att själva säkerställa en elproduktion, är även det något som sätter elprisområde 3 i en utsatt position. Planerade investeringar kan komma att behöva pausas för många av företagen. Tre av fem företagare uppger att de är tveksamma till att investera eller bygga ut eftersom de inte känner sig trygga med att elen kommer kunna levereras.

För företagen i Stockholm är framtiden oviss och på Nygårds Värdshus i Täby berättar krögare Kenneth Kovanen att de redan i augusti började känna oro inför vintern.

– När vi fick en ovanligt hög augustielräkning insåg vi att det kan bli en väldigt tuff vinter. Det första vi gjorde då var att informera vår personal om att vi alla måste hjälpas åt att bli mer noggranna med att till exempel släcka ner och att endast ha i gång ugnar när de faktiskt används. Detta är relativt enkla åtgärder men förhoppningsvis kan de hjälpa oss något, säger Kenneth Kovanen krögare på Nygårds Värdshus.

Utöver dessa åtgärder har Nygårds Värdshus varit tvungna att ytterligare anpassa sig efter en ny vardag och ta till med åtgärder som faktiskt drabbar deras verksamhet, något som påminner mycket om hur det såg ut under pandemin.

– Alla planer på hur vi hade tänkt att utveckla vårt företag har vi varit tvungna att lägga på is. Även möjligheten att börja återanställa folk som vi fick säga upp under pandemin har vi fått bromsa. Vi har även känt oss tvungna att sänka temperaturen i restaurangen, vilket är ett stort steg för oss. Att gå ut och äta är mer än bara maten. Det är en upplevelse och komfort är en stor del av det. När vi tvingas sänka värmen försvinner en del av detta, men som tur är så är många förstående. Men på många sätt har vi blivit tillbakakastade till pandemiåren där vi levde med en konstant osäkerhet och efterhållsamhet, säger Kenneth Kovanen.

När vintern nu kommer allt närmare och med en julbordssäsong runt hörnet så känner Kenneth Kovanen en stor osäkerhet och oro för hur framtiden ska utveckla sig.

– Vi har inte riktigt vågat tänka hur det skulle kunna bli. För oss och många andra restauranger är julborden en mycket viktig del av verksamheten och en stor del av vår inkomst. De senaste åren har vi dragits med en pandemi som satte käppar i hjulen för julborden. När vi nu börjar närma oss årets julbordssäsong är det återigen osäkert. Vi är rädda för att folk inte ska känna att de har råd att komma till oss och väljer att hoppa över julbord i år igen, säger Kenneth Kovanen.

Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm Gotland ser bekymrat på framtiden men menar att det finns åtgärder som offentlig sektor kan ta till för att stötta det lokala näringslivet.

– Vi ser hur situationen för allt fler företag börjar bli akut. På regeringsnivå måste man snabbt undanröja hinder för investeringar i såväl befintlig som ny kraftproduktion. På kommunnivå kan man se över tillståndsprocessen för energirelaterade ärenden. Åtgärder som att hantera energieffektiviserings- och installationsärenden skyndsamt och reducera avgifter som rör dessa investeringar gör stor skillnad i en redan pressad situation, säger Nathalie Marnell.

Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist