NYHET12 maj 2020

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer.

På Ants är 30 procent av utvecklarna från andra länder och här med ett arbetstillstånd.Foto: Ants Tech Recruiters
Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att det tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer.
Foto: Ants Tech Recruiters

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.

Ants Tech Recruiters med sina dryga 60 anställda är vana att jobba med hög efterfrågan och har de senaste åren vuxit med ca. 30 procent per år. Verksamheten består av att hyra ut IT-konsulter och framgångssagan har bestått av att hitta nya strategier för hur man löser den akuta kompetensbristen inom IT-världen. Förra kvartalet var det starkaste i företagets historia och tappet på 30 procent för innevarande kvartal är ett resultat av att krisens effekter nu på allvar drabbar tech-branschen där konsultverksamheter är särskilt sårbara.

– Vi har sett en dramatisk utveckling de senaste veckorna för ungefär två tredjedelar av våra kunder. Många tech-företag arbetar med produkter där efterfrågan helt har försvunnit. Främst inom hotell- och resebranschen där efterfrågan på tekniska lösningar som bokningssystem nu är obefintlig. Även nya innovativa start-ups, finansierade av riskkapital, har fått se sina satsningar pausade. I fordonsindustrin som förutom egna anställda sysselsätter ett stort antal konsulter slog krisen till över en natt. Många konsulter lämnade arbetet på fredag för att på måndag inte längre ha ett uppdrag att gå tillbaka till.

Carl-Johan Hamilton är bekymrad över att de tillfälliga tapp i arbetstillfällen som sker nu på sikt kommer att hota kompentensförsörjningen inom IT än mer. Arbetskraftsinvandring är helt avgörande för Stockholms län och står för 1,65 procent av antalet sysselsatta i länet. Nationellt är mer än vart fjärde arbetstillstånd utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, i Stockholm är siffran nästan en tredjedel.

– Arbetstillstånd krävs för de som kommer från länder utanför EU/EES och med det följer krav. Tillfälliga varsel som sker nu kombinerat med att det kan vara svårt att hitta jobb mitt under krisen leder till att annars mycket eftertraktad arbetskraft måste lämna landet. Bara på Ants Tech Recruiters så är 30 procent av de utvecklare vi rekryterar från andra länder här på ett arbetstillstånd.

Som reglerna ser ut så har en person med arbetstillstånd tre månader på sig att hitta nytt arbete om denne förlorar sitt jobb. Med korttidspermitteringarna som introducerats nu är regelverket fortfarande oklart vad som gäller för de med arbetstillstånd.

– Digitaliseringstrycket kommer inte att minska, tvärtom ser vi ett mycket större tryck nu i krisen så efterfrågan finns där. Därför känns det oroväckande att en tillfällig oro på marknaden leder till varsel som i sin tur kan leda till kompetensutvisningar. När krisen är över och återhämtning sker kommer vi ha ett ännu större bekymmer med kompetensbristen då vi på nytt måste starta processen med att locka hit arbetskraft. Logistiska svårigheter till följd av krisen kan också sätta stopp för de som precis beviljats eller redan har arbetstillstånd att komma till Sverige. Reglerna säger att man måste vara på plats senast fyra månader efter beslut har beviljats vilket kan bli svårt med de resealternativ och restriktioner som är aktuella nu.

Läget är allvarligt men Carl-Johan Hamilton ser också stora möjligheter för branschen att komma ur krisen starkare. För att lyckas krävs att det fortsättningsvis satsas på utbildning och omställningsprogram för nästa generations IT-utvecklare kombinerat med att hitta lösningar för att behålla utländsk arbetskraft under krisen.

– När IT-bubblan sprack var det många som tvekade på att utbilda sig vilket bidrog till det kompetensglapp vi ser idag. Nu finns ett gyllene tillfälle att satsa på kompetensutveckling för de som är korttidspermitterade. Vidare borde myndigheterna ta tillfället i akt för att fortsätta utveckla sina digitala tjänster, en möjlighet som finns nu när annars svårrekryterad nyckelkompetens kan finnas tillgänglig. Att vi idag har möjlighet att jobba hemifrån i den utsträckning vi har beror på att myndigheterna gjort stora beredskapssatsningar på den digitala fronten med bland annat utbyggnad av fiber, det bör de fortsätta med även i kris.

På Ants Tech Recruiters arbetar samtliga anställda hemifrån sedan en månad tillbaka och Carl-Johan är positivt överraskad över hur bra det fungerar. Att leda på distans är utmanande men så länge det finns rutiner som dagliga avstämningar, morgonmöten och fikapauser så fungerar det under en period.

Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters, ledamot i IT- och Telekomföretagens styrelse och aktiv som ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Han driver också podden Techrekpodden, en intervjupodcast som berör digitaliseringen och vad den innebär för olika typer av företag och avdelningar inom tech-branschen.

Kompetensförsörjningcoronakrisenarbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist