Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 november 2020

100 bortslösade miljarder

Vardagsbrotten mot företagen kostar både företagen och samhället stora pengar. Lägger man samman direkta och indirekta kostnader landar totalsumman för företagen på hela 100 miljarder kronor, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

”För att öka säkerheten hos svenska företag gäller det att synkronisera trygghetsinvesteringar bättre”, säger Li Jansson, vice vd på Säkerhetsföretagen

– Vi ser att problematik med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Sverige. Sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott. Ett problem som inte längre är isolerat till någon enstaka bransch – utan påverkar nu nästintill alla företag i olika utsträckning, konstaterar Li Jansson, vice vd på Säkerhetsföretagen, vid ett webbinarium för Svenskt Näringslivs medlemmar.

När företagen får betala för ett samhällsproblem kan det i mångt och mycket betraktas som en extraskatt, dvs först betalar företagen skatt till rättsväsendet och måste sedan ändå finansiera egna säkerhetsinsatser.

– Detta är pengar som företagen hade kunnat investera i forskning och utveckling, nya produkter eller anställningar istället, säger Li Jansson och menar att detta är extra illa i ett land som Sverige, där vi redan har världens högsta skattetryck.

– Därför är det viktigt att man tidigt sätter in åtgärder mot brottsligheten för att undvika allt för stora effekter på tillväxt och företagande.

Vad är det då som krävs för att vända på utvecklingen? Li Jansson menar att mer resurser till polisen måste till men också att myndigheten omsätter dessa resurser i systematiska och effektiva åtgärder över hela landet. Även rättskedjan behöver stärkas och vi behöver arbeta mer med lokal samverkan.

– Det finns många bra exempel på när samverkan mellan näringsliv, polis och ordningsvakter verkligen vänt på utvecklingen helt och hållet, bl.a. på Sergels torg i Stockholm eller i Sofielund i Malmö. Samverkan har dessutom visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att arbeta brottsförebyggande för alla parter.

Vid sidan om polisens brottsbekämpning så spelar kommunerna en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Dels för att driva samverkan med polisen och andra aktörer men också för att upphandla ordningsvakter, väktare och andra förebyggande insatser.

– Kommunerna behöver ständigt utveckla sitt eget säkerhetsarbete med bemanning och säkerhetschefsfunktioner. Till exempel att ha en ansvarig person som kartlägger det lokala näringslivets utsatthet för brott. På så sätt kan kommunerna på ett strukturerat sätt bygga upp kunskap för att hitta rätt lösningar.

Li Jansson menar också att det finns en del som företagen kan göra på egen hand för att förebygga brott. Först och främst handlar det om att göra en tydlig säkerhetsanalys.

– Det är viktigt att ha en korrekt analys av hotbilden för att inte blanda ihop sin oro med det faktiska säkerhetsproblemet, då är det lätt att man gör fel investeringar. Här kan man ta hjälp av experter, men mycket går att analysera själv, säger Li Jansson.

Knyt inte näven i byxfickan, ställ krav på dialog och lokal samverkan

Avslutningsvis poängterar Li Jansson vikten av att våga prata om dom här problemen. Kontakta polisen tillsammans med lokala företagare, Svenskt Näringsliv eller andra företagarföreningar och beskriv problemen.

– Knyt inte näven i byxfickan, ställ krav på dialog och lokal samverkan. Du gör en stor insats för fler om du vågar ta initiativ och jag upplever att polisen visat väldigt fin respons i många branscher och regioner när man gör det.

BrottslighetLokalt FöretagsklimatLi JanssonSäkerhetsföretagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist