LogoLogo
LogoLogo
Nyhet16 april 2020

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.

En buss från Håbo Bussbolag
Foto: Mostphoto
Joakim Mattsson
"För att vår bransch skall överleva på sikt måste företag kunna permittera till 100 % till en lönekostnad om 0 kr", säger Joakim Mattsson.
Foto: Privat

– Då vår bransch är beroende av människors vilja att uppleva nya resmål är läget extremt allvarligt. Människor får eller kan inte resa vilket innebär att hela ordervärdet för de bra månaderna i vår bransch har raderats. Håbo Buss samt Interbus har varslat 15 medarbetare samt permitterat övriga medarbetare. Vi står still med 57 bussar dagligen, enbart ett fåtal skolbussar har uppdrag idag, säger Joakim Mattsson.

Han menar att alla åtgärder som kan underlätta situationen är välkomna i dagsläget. Exempelvis hoppas han att företagen i högre grad kan låna personal av varandra när vissa verksamheter står still medan andra fortfarande har efterfrågan. Men ofrånkomligen behövs nu kraftfullare politiska åtgärder.

– För att vår bransch skall överleva på sikt måste företag kunna permittera till 100 % till en lönekostnad om 0 kr, säger Joakim Mattsson.

Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsalaregionen, Anna-Lena Holmström, får dagligen signaler om det allvarliga läget.

– Många av länets företag inom transportsektorn vittnar om att efterfrågan försvann över en natt. Detta är en exceptionell situation. Efter krisen kommer vi återigen att behöva de här företag, så politiker på nationell och regional nivå bör se över hur de kan underlätta för företagen att överleva krisen.

Om inte rätt åtgärder sätts in kommer det att påverka möjligheterna att resa inom länet framöver, men även många jobb och stora skatteintäkter är i fara om inte rätt politiska åtgärder sätts in.

– Bara bussföretagen i Uppsala län genererar skatteintäkter motsvarande kostnaden för 40 000 läkarbesök. Näringen är också viktig för integrationen eftersom den anställer många utrikesfödda, fortsätter Anna-Lena Holmström.

Svenskt Näringsliv menar att den allvarliga utvecklingen kräver förstärkt system för korttidspermittering, en räddningsersättning vid intäktsfall och fler likviditetsstärkande åtgärder för företagen. Branschorganisationen Transportföretagen vill dessutom se sektorspecifika åtgärder, inspirerade av Danmarks krispaket.

I Danmark har tillförts extra medel till den danska resegarantifonden för att kunna betala ut ersättning, i form av lån, till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor.

– Transportsektorn närmar sig nu en samhällskritisk nivå. Sverige behöver tillgång till transporter både under och efter krisen. Vi efterfrågar därför riktade krisåtgärder här och nu. Lånegarantier och sänkta arbetsgivaravgifter är välkomna åtgärder. Men dessutom behöver företagen kontantstöd och det är bråttom, inom transportsektorn är konkurserna redan ett faktum, säger Marcus Dahlsten vd Transportföretagen.

Även tjänstesektorn utsatt

Men krisen sträcker sig nu in i nästan samtliga branscher. Exempelvis hotas nu tusentals tjänsteföretag. Efterfrågan på exempelvis frisör- och städtjänster har sjunkit kraftigt, men sektorn lider även hårt av nedgången i industrin.

– De senaste decennierna har outsourcingen av industrins produktion till underleverantörer inom tjänstesektorn ökat kraftigt. Det handlar bland annat om teknikkonsulttjänster, IT-konsulttjänster, ekonomiska och juridiska konsulttjänster och olika typer av supporttjänster. När industrier nu stänger riskerar många av dessa tjänsteföretag att stå helt utan arbete och intäkter, skriver branschorganisationen Almega på sin hemsida.

Entreprenörskap
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist