NYHET23 september 2020

”Ett gott företagsklimat behöver ständigt underhållas”

Älvkarleby kommun hamnar 2020 på sin bästa rankingplacering någonsin i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, plats 95. Det betyder att man ryckt upp sig hela 151 placeringar på tre år.

”När jag är ute hos företagen för jag kommunens talan och när jag är på kommunen för jag företagens talan. Då blir det bra för alla”; säger Martin Andaloussi.Foto: Privat

Vad hände Martin Andaloussi, näringslivschef i Älvkarleby kommun?
Vi hade ett höstmingel tillsammans med företagare, politiker och tjänstemän då Svenskt Näringsliv var med och berättade om hur företagen såg på vårt företagsklimat. I samband med det mötet hände något och vi bestämde oss på allvar för att nu ska vi ändra på det här. En företagarförening startades, som blev ett värdefull bollplank i förbättringsarbetet, och kommunen bestämde sig för att satsa mer på näringslivsarbete. En liten kommuns styrka är just att den kan vara snabbfotad, är man inte det tappar man allt.

Vad gjorde ni rent konkret?
Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson och vår dåvarande kommunchef Anna-Karin Karlsson var helt med på noterna och var i sitt ledarskap tydliga med att poängtera företagens betydelse och vikten av att bemöta dem på ett respektfull och lyhört sätt. När Anna-Karin Karlsson sen efterträddes av Maria Wikström fortsatte hon hålla den fanan högt. Från kommunens sida satsade vi på att träffa företag i deras vardag och att bygga relationer. Vi lyssnade in vilka krav och önskemål de hade på kommunen, vad som fungerade bra och vad som fungerade dåligt. Det resulterade i att många fler företag sen vände sig till oss för att ge ris och ros och be om hjälp istället för att prata om det i enrum eller tillsammans med andra företagare. Det gav oss material att bedriva förbättringsarbete med. När jag studerar företagsklimatsenkäten ser jag att vi ligger högt över genomsnittskommunen när det gäller hur stor andel av de svarande som varit i kontakt med just näringslivsenheten,

Möt så många företagare som möjligt på deras hemmaplan, då bygger du värdefulla relationer

Vilken roll spelar näringslivsenheten?
– Jag brukar säga att när jag är ute hos företagen för jag kommunens talan och när jag är på kommunen för jag företagens talan. Då blir det bra för alla.

Vilka är dina bästa tips till en kommun som vill få ett bättre företagsklimat?
Möt så många företagare som möjligt på deras hemmaplan, då bygger du värdefulla relationer. Var prestigelös och se till att ha en ständig dialog och informera och kommunicera på ett sätt som är begripligt för en företagare. Skippa policydokumenten, lägg tiden på att leverera det du fångar upp som viktigt istället. Sen är det viktigt att hålla i och hålla ut, du förändrar och bygger inte förtroenden över en natt. Och kom ihåg att du aldrig är färdig med ditt arbete, ett gott företagsklimat behöver ständigt underhållas.

Fakta

Rankingen bestäms till en tredjedel av de sammanfattande omdömena som de nästan 33 000 företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat givit sina respektive kommuner. Ytterligare en tredjedel bestäms av betygen på faktorer som myndighetsutövning, trygghet, infrastruktur och beslutsfattarnas attityder i samma undersökning. Den resterande betygsgrundande tredjedelen styrs av fem statistiska faktorer: marknadsförsörjningen, kommunalskatten, andelen entreprenader, antalet jobb och andelen företagare i kommunen. I Uppsalaregionen har 1 109 företag svarat på enkätundersökningen.

Läs mer på foretagsklimat.se

Lokalt FöretagsklimatKommunranking 2020Martin AndaloussiÄlvkarleby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist