"Förenkla och luckra upp Arbetsförmedlingen"

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Elvir Blazevic, VD för Allas Vård och Omsorg i Enköpings kommun. En enkätundersökning framtagen av Svenskt Näringsliv visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Enköpings kommun har legat över rikssnittet de senaste 15 åren. Hur tycker du företagsklimatet är i kommunen?

Elvir Blazevic på Allas Vård och Omsorg i Enköping

- Det finns många nyanlända som borde kunna komma igång och börja arbeta tidigare, de behövs i vår bransch, säger Elvir Blazevic och uppmanar politiker att hitta effektiva lösningar att komma ut på arbetsmarknaden.

- Det är toppen, Enköping är en enastående kommun att bedriva företag i. Det satsas mycket på företagande här så kommunen fungerar som en samarbetspartner. Vi har även en god kommunikation med politiker och har fått besök av dem på vårt företag. De är väl medvetna om vilka problem som finns och jag upplever att de gör så gott de kan.

Är det lätt att rekrytera ny personal?

- Nej det är ofta svårt, vi ser ett växande behov av hemtjänst, det är allt fler som blir äldre vilket innebär att vi behöver fler anställda. Det finns en del krav på kompetens som gör att det kan vara svårt att hitta personal, till exempel goda kunskaper i svenska och körkort. Vi har ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, men jag upplever att det ofta är krångligt att gå den vägen för att hitta personal. Många av våra anställda får vi genom olika typer av rekommendationer.

Vilken är ditt företags största utmaning?

- Det är att tillgodose de behov som finns inom  hemtjänst och hemsjukvård samt att matcha de behoven med kompetent personal. Vi skulle också behöva höja statusen hos vårdyrken och arbeta för högre löner.

Vilken näringslivspolitisk uppmaning skulle du vilja ge till våra politiker?

- Att förenkla och luckra upp Arbetsförmedlingen. Det är ett överbelastat system som gör att det ofta är krångligt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns många nyanlända som borde kunna komma igång och börja arbeta tidigare, de behövs i vår bransch. Att satsa på effektiva lösningar så att de fort lär sig svenska och kommer ut på arbetsmarknaden är min uppmaning. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns, jag tror att det finns många som vill jobba, men som hindras av dagens krångliga system.

Emelie Hägerström

Fakta

Bolag: Allas Vård och Omsorg 

Kommun: Enköping

VD: Elvir Blazevic

Verksamhet: hemtjänst och hemsjukvård

Omsättning: 6 miljoner

Antal anställda: 30 st

Etableringsår: 2016

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning en utmaning för byggbranschen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att hitta arbetskraft med relevant kompetens är en viktig faktor för ett företags möjlighet att växa. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Ett problem som byggbranschen i stor utsträckning drabbats av.
NYHET Publicerad:

En eftermiddag med företagarfrågor i fokus

ARBETSGIVARDAG Svenska företagare befinner sig i en förändlig värld – mer nu än på mycket länge. Då är det bra att vara förberedd och påläst kring en del av alla arbetsgivarfrågor. Därför anordnade Svenskt Näringsliv en eftermiddag, vigd åt arbetsgivare, med ambition att tillhandahålla nyttig information och ny kunskap tillsammans med inspiration och gott sällskap.
NYHET Publicerad:

Hur var semestern?

KRÖNIKA "Skänk gärna en företagare en tanke nästa gång du har semester. Företagare finns inte till för att betala skatt, erbjuda jobb och bidra till välfärden. Det är – oftast – inte det som driver dem. Snarare drivs de av att bygga upp något eget, testa en idé eller helt enkelt av att få vara sin egen chef. Men skatten, jobben och välfärdsbidraget är en fantastisk positiv konsekvens av att de valt att finnas. Och det ska vi vara väldigt glada för." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Småföretag kritiserar förmånsbeskattning

SKATT Regeringen och Vänsterpartiet vill förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Småföretag riskerar att komma i kläm. Jennie Edenby har svårt att se vem förslaget hjälper. "Sjukvårdsförsäkringen håller nere sjukfrånvaron, säger hon."
NYHET Publicerad:

Hallå där, Emelie

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar vår nya studentmedarbetare Emelie Hägerström varmt välkommen! Emelie kommer att finnas på Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala under hösten. Här kommer en kort presentation av Emelie och vad hon har för tankar kring sitt nya uppdrag.
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver in pengarna – trots att frågan inte är avgjord i rätten

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Hästaveln är hobbyverksamhet. Det slår Skattemyndigheten i Uppsala fast och upptaxerar företaget Unique Dogs and Horses AB med närmare en halv miljon. Samtidigt har företagets pressats med korta svarstider. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten, men något anstånd med att betala den upptaxerade skatten har inte medgivits, trots den rättsliga prövningen.
NYHET Publicerad:

Då vågar företagare anställa

ARBETSRÄTT Svenskt Näringslivs arbetsrättsexperter arbetar för att vi ska få tydliga och enkla regler anpassade till företagens behov. Det är vad som krävs för att fler jobb ska skapas.
NYHET Publicerad:

"Negativt läge för stunden som vi tillsammans jobbar för att vända"

HALLÅ DÄR Ronny Jansson, VD för Credentia i Norrtälje kommun. En enkätundersökning gjord av Svenskt näringsliv visar att det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i Norrtälje kommun år 2017 hamnade långt under rikssnittet. Hur ser du på företagsklimatet i kommunen?
NYHET Publicerad:

Fler jobb i Uppsalaregionen med effektivare upphandling

Offentlig upphandling omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Därmed är det viktigt att ställa krav som gör att vi får en effektiv och ändamålsenlig upphandling. Idag upplever många företag regelkrångel och brist kring kommunikation, något som måste förbättras för att upphandlingsenheter ska kunna bidra till tillväxt och en bra resursfördelning av våra skattemedel.
NYHET Publicerad:

Förenklade regler skulle göra att vi kan bygga mer

HALLÅ DÄR Anders Hedberg, VD för Kåver & Mellin AB, ett konsultföretag inom byggbranchen med verksamhet i Uppsala- och Stockholmsområdet. Anders Hedberg ser positivt på konjunkturen då det byggs mycket i regionen, men anser att mer kan göras för att underlätta för bostadsbyggandet, från politiker på riks- såväl som kommunal nivå.
NYHET Publicerad:

Stärkt yrkesutbildning – en förutsättning för kompetensförsörjning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING En väl fungerande kompetensförsörjning, ställer krav på kvalitén i utbildningssystemet. Ur företagens synvinkel är utmaningen att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Innan det är möjligt måste dock företagen hitta rätt kompetens, något som idag många företag upplever problematiskt. För att regeringen ska uppfylla sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, krävs inte minst åtgärder för att skapa en bättre rörlighet och matchning på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

"Förenkla och luckra upp Arbetsförmedlingen"

HALLÅ DÄR Elvir Blazevic, VD för Allas Vård och Omsorg i Enköpings kommun. Läs om hur han ser på företagsklimatet är i kommunen, vilka utmaningar hans verksamhet möter och vad han vill skicka för uppmaning till våra politiker.
NYHET Publicerad:

Vem ska skapa 10.900 nya jobb i Uppsala län?

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden är de företagsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat. Något som idag blir än mer viktigt, för att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Totalt innebär det 340 000 nya jobb i Sverige varav  10 900 nya jobb i Uppsala län.
NYHET Publicerad:

Fler kommuner bör ta fram kvalitetsavtal med externa parter

HALLÅ DÄR Caroline Ekström, tillförordnad VD för Center för Vård och Omsorg (CVO) med verksamhet i Uppsala- och Enköpings kommun. Vilka förutsättningar behöver du för att lättare utveckla din verksamhet?
NYHET Publicerad:

Sommarjobb som sin egen chef

SOMMARJOBB Juni månad och ”Den blomstertid nu kommer” avrundar ännu ett år för skolungdomar runt om i landet. Sommarlov står för bad och brunbrända ben, men även för den tid då många unga tar sitt första kliv in på arbetsmarknaden. Tanken på att anställa sig själv var något som lockade de tre unga entreprenörerna bakom ”Lila Stugan”, ett matstånd med ett urval av syriska smårätter, placerat på gågatan i centrala Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Pengar över”

KRÖNIKA Hur gör du för att du och din familj ska få "pengar över"? Många fördelar sin privatekonomi olika och prioriterar olika saker och får olika resultat. I denna krönika resonerar Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv, kring familjeekonomi, "pengar över" och vinter i välfärden.
NYHET Publicerad:

Allt fräckare tjuvar drabbar företagare

BROTTSLIGHET Samtidigt som brottsligheten har blivit ett allt större problem för företagare, upplevs polisens närvaro som allt mer bristfällig. Det menar Christina Williamsson Liw, vd Östhammars Schakt, som upplever en ökad brottslighet. "Förr var det mer bus över det. Nu är det mycket proffsigt utfört, de vet precis vad de ska ta och hur de ska gå tillväga. Det märks en stor skillnad", säger hon.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens företag mer utsatta för brott

BROTTSLIGHET Brott mot företag i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) ökar. I en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort anger hela  54 procent av de svarande företagen att brottslighet är ett problem för det egna företaget. 65 procent av företagen i Uppsala kommun upplever att brottslighet är ett problem för det egna företaget, vilket är högst i regionen och i Uppsala län. Det visar en enkätundersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så fick nyanlända anställningar i byggbranschen

INTEGRATION SH Bygg har sedan 2016 samarbetat med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen kring ett integrationsprojekt i syfte att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Reza Fazilik, från Afghanistan, är en av de som fått jobb efter praktiken.
NYHET Publicerad:

Kommunens företagsklimat – ett gemensamt ansvar

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) betygsatte företagsklimatet i sin kommun under början av året. Nu offentliggör Svenskt Näringsliv resultatet. Företagen i fem av nio kommuner gav sin kommun ett sämre företagsklimatsbetyg än förra året.