NYHET21 maj 2024

Företagsklimatet i Uppsalaregionen behöver bli mycket bättre

Hur bra är det att vara företagare i Uppsalaregionens kommuner? De vet de företag som verkar där. När Svenskt Näringsliv ber företagen betygsätta sin kommun får Älvkarleby regionens bästa helhetsbetyg med 3,5 på en sexgradig skala. Östhammar får regionens sämsta helhetsbetyg med 2,8. Ingen av kommunerna i Uppsalaregionen når upp till betyget bra, dvs 4.

Trots att många kommuner i regionen får sämre betyg i år är Anna-Lena Homlström positiv inför famtiden. ”Flera kommuner jobbar hårt med att förbättra sitt företagsklimat och det kommer att ge utdelning”.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enkätundersökningen, som genomförts sedan 2001, ger kommunerna ett värdefullt material att bedriva förbättringsarbete utifrån. Företagen får bland annat svara på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar.

Ett gott företagsklimat är inte bara en viktig fråga för företagen, det är en viktig fråga för oss alla. Företagen i Uppsalaregionens nio kommuner bidrar sammantaget med 109 183 arbetstillfällen och 33,8 miljarder i skatteintäkter som vi kan lägga på skola, vård och omsorg.

– Det är ingen som startar företag enbart för att kunna betala skatt och skapa jobb, men det är en oerhört positiv bieffekt av det, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Med ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt förändringsarbete går det att lyfta företagsklimatet. De tre områden företagen i Uppsalaregionen pekar ut som allra viktigast att arbeta med är:

  1. 1.
    En större förståelse från kommunens beslutsfattare för vad det faktiskt innebär att driva företag
  2. 2.
    Bättre dialog mellan företag och kommunledning
  3. 3.
    Snabbare handläggning av ärenden

En lågt hängande frukt för att förbättra företagsklimatet är att se över den säljverksamhet kommunen bedriver.

– Att tränga undan privata alternativ med hjälp av skattepengar är ett otyg som alla kommuner bör ta på största allvar. Det är inte försvarbart att driva kommunala gym och är det verkligen nödvändigt eller ens effektivt att en kommun utför städning i egen regi? För att bara nämna några exempel, säger Anna-Lena Holmström.

I Uppsalaregionen är det en kommun, Östhammar, som ökat sitt helhetsbetyg sedan förra året och det med ett rejält kliv. Fem kommuner backar: Knivsta, Håbo, Tierp, Norrtälje och Älvkarleby. Tre kommuner står stilla och får samma helhetsbetyg som förra året, Enköping, Uppsala och Heby.

– Att Östhammar äntligen lyfter från 2,5 till 2,8 på en sexgradig skala är både roligt och välförtjänt. Kommunen har satsat stort på att fånga upp vad företagen är missnöjda med och göra något åt saken. Många kommuner har högtflygande planer och goda tankar kring hur företagsklimatet ska kunna bli bättre och det är bra, men sen uteblir leveransen. Det underkänns direkt av företagen, som förväntar sig att ord blir verklighet inom överskådlig tid. Det många kommuner underskattar är att visa att man lyssnat på företagen genom att hantera även mindre frågor och också tydligt kommunicera att man gjort det, säger Anna-Lena Holmström. Här har Östhammar gjort helt rätt, även om det i ärlighetens namn finns mycket kvar att göra.

Enköping, Uppsala och Heby ligger kvar på samma helhetsbetyg som 2023. Att behålla sina förbättrade betyg sen förra året är bra i sig.

– Det kräver en hel del arbete att bara behålla ett betyg. Företagen vänjer sig snabbt vid bättre service, bemötande och attityder. För att öka betygen ytterligare behöver kommunen lägga i en ännu högre växel. Resultatet kommer inte över en natt, eller per automatik. Här gäller det att orka hålla i från kommunens sida, även om betyget står stilla under en tid, säger Anna-Lena Holmström.

De fem kommuner som backar har olika utmaningar.

– I Knivsta är turbulensen inom politiken och långbänkar kring att komma till beslut något som lagt sig som en våt filt över kommunen. Håbo är inne på rätt spår men behöver få ihop sitt nya ledarlag på tjänstepersonsnivå ordentligt för att kunna få full fart framåt i utvecklingsarbetet. I Tierp är företagen missnöjda med hur kommunen upphandlar varor och tjänster från det privata näringslivet, det har påverkat helhetsbilden av företagsklimatet. I Norrtälje lider politiken av ryckighet när det gäller beslutsfattande. När det inte finns tydliga och långsiktiga spelregler tappar företagen förtroende. Älvkarleby har fortsatt hög omsättning på tjänstepersonsnivå och särskilt hanteringen av bygglov är hårt kritiserad.

Även om årets mätning för Uppsalaregionen inte är bättre än förra året, finns det definitivt fog för att se positivt på företagsklimatet i Uppsala län och Norrtälje kommun framöver.

– Min bedömning är att nästa års enkätresultat kommer att se bättre ut, flera kommuner jobbar hårt med att förbättra sitt företagsklimat och det kommer att ge utdelning, förhoppningsvis redan nästa år. Några kommuner har också tillfälliga hack i kurvan i år, säger Anna-Lena Holmström.

Fakta

Sammanfattande omdöme rangordnat (förändring jämfört med förra året).

KommunSnittbetygFörändring
1. Älvkarleby3,5-0,2
2. Knivsta3,4-0,2
3. Enköping3,30
4. Tierp3,3-0,1
5. Norrtälje3,2-0,1
6. Håbo3-0,1
7. Uppsala30
8. Heby30
9. Östhammar2,8+0,3

1106 svarande

foretagsklimat.se kan du läsa mer.

Den 25 september kommer rankingen av landets 290 kommuners företagsklimat. I rankingen ingår, förutom enkätresultatet, också ett antal statistiska faktorer.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist