Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 april 2021

Håbo kommun antar näringslivsperspektiv

Näringslivsperspektivet inkluderas numera i alla beslut som fattas av tjänstemän i Håbo kommun. Beslutet klubbades av politiken i höstas som ett led i arbetet mot att stärka det lokala näringslivet. Det välkomnas av Jenny Lindberg, näringslivschef i kommunen.

”Det är ett modigt beslut av politiken som jag tror kommer göra att medarbetare känner ett större ansvar”, säger Jenny Lindberg
Foto: Privat

I Håbo kommun ska tjänstemän inkludera ett näringslivsperspektiv. Alla beslut som fattas ska stämmas av gentemot vilka konsekvenser de väntas få för det lokala näringslivet.  

– Det är ett modigt beslut av politiken som jag tror kommer göra att medarbetare känner ett större ansvar, berättar Jenny Lindberg.

Det är flera faktorer som ligger bakom beslutet. Omorganisering och pandemins konsekvenser utgör två av dem.

– För ett år sedan blev näringslivsenheten en del av den kommunala förvaltningen. Tidigare behandlades näringslivsfrågor i det kommunala bolaget Håbo Marknads AB, men nu har vi flyttat in i kommunhuset vilket har medfört att frågor som rör näringsliv har fått en mer central roll, konstaterar Jenny Lindberg.

I Håbo kommun arbetar en betydande andel av invånarna inom den privata sektorn och under pandemin har vikten av ett starkt lokalt näringsliv blivit extra tydligt.

– Vi är en liten kommun där det är nära till beslutsfattare. Företagen har lyckats nå fram med budskapet om hur viktigt det är att ta deras perspektiv i beaktning vid beslutsfattande, säger Jenny Lindberg.

Idag arbetar kommunen mot målet att utveckla och stärka det lokala näringslivet. Behovet av att förbättra förutsättningarna för företagande blev en allt viktigare fråga då man under flera år upplevt en tillbakagång i Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet.

Företagen har lyckats nå fram med budskapet om hur viktigt det är att ta deras perspektiv i beaktning vid beslutsfattande

– Vi kände att det behövdes ett krafttag och bjöd in näringslivet till dialog. Vi diskuterade åt vilket håll vi bör gå och hur vi ska kunna samarbeta kring frågorna. Diskussionerna genererade ett mycket bra underlag, berättar Jenny Lindsberg.

Utifrån underlaget tar kommunen nu fram en näringslivsstrategi. Det är också utifrån det kommunen ska formulera de tjänstebeskrivningar som ska medföra att näringslivsperspektiv alltid beaktas när tjänstemän fattar beslut.

– Under dialogen med näringslivet framkom att vi behöver öka vår förståelse, både när det kommer till företagens betydelse för samhället och om villkoren de möter. På samma sätt är det viktigt att företagare förstår vilken roll kommunen har och vilka möjligheter vi har att stötta och möjliggöra, konstaterar Jenny Lindberg.

Kommunens näringslivsstrategi väntas antas under året. Alla ledningsgrupper ska bidra till strategins förverkligande. Ett större internt arbete för att öka förståelsen för företagarnas villkor kommer också att genomföras.

– Förhoppningsvis kan vi påbörja det interna arbetet i slutet av året eller i början på nästa. Det är både viktigt och roligt att stötta upp för våra företag och vi försöker hitta framkomliga vägar tillsammans med företagen. Nu tas politiska beslut som går i rätt riktning! avslutar Jenny Lindberg.

Lokalt FöretagsklimatJenny LindbergHåbo kommunHåbo
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist