LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 oktober 2020

40-åring glad över växtvärk

Idag firar den ideella organisationen Ung Företagsamhet fyrtio år i Sverige. Sedan 1980 har en halv miljon ungdomar utbildats i entreprenörskap genom att driva UF-företag på gymnasieskolor runt om i landet. I år har medarbetarna i Uppsala län dessutom anledning att fira ett rekordår i antal unga företagare. Men med tillväxt kommer också nya utmaningar.

Sofi Lahyani, regionchef vid Ung Företagsamhet i Uppsala län.
Sofi Lahyani, regionchef vid Ung Företagsamhet i Uppsala län är glad åt det ökade antalet UF-företagare som registrerats i länet under hösten.
Foto: Privat

Totalt har 1 516 UF-företagare registrerats i länet under hösten. Det är ökning med över 200 elever jämfört med föregående år. Dessutom axlar 20 nya personer rollen som UF-lärare.

– Utvecklingen är både rolig, spännande och utmanande! Samtidigt som det är oerhört glädjande har vi lite växtvärk, berättar Sofi Lahyani, regionchef vid Ung Företagsamhet i Uppsala län.

Full agenda för Ung Företagsamhet

Det är inte bara antal UF-företagare som ökat. I år kommer Ung Företagsamhet komplettera eller ersätta högstadiepraon i flera kommuner i Sverige, dessutom spelar organisationen en viktig informerande roll inför gymnasievalet. Då ska ungdomar fatta beslut i en tid kantad av osäkerhet. Med en full agenda ökar också behovet av resurser.

– Idag är vår utmaning finansieringen. När jag började år 2014 hade vi drygt 800 UF-företagare. Idag har den siffran nära dubblats, samtidigt är våra finansiärers insatser de samma. Vi vill kommunicera till våra partners att de idag hjälper dubbelt så många ungdomar att bli företagare jämfört med vad de gjorde för sex år sedan, berättar Sofi.

Ung Företagsamhet finansieras till femtio procent av näringslivet. I höst sammanfaller rekordåret med en tid då flera näringslivsaktörer som normalt spelar en aktiv roll under UF-året själva kämpar hårt för att hålla hjulen igång.

– Omständigheterna belyser vikten av att också kommuner och staten får upp ögonen för hur värdefullt UF-företagande är. I framtiden hoppas jag att de kan bära en större andel av kostnaderna samtidigt som näringslivet bidrar med tid och rådgivning, säger Sofi.

Entreprenörskap viktigt redan i tidig ålder

I våras tog Stockholms Handelskammare initiativ till en Omstartskommission. Experter inom strategiska områden arbetade fram förslag på hur Sverige kan gå stärkt ur krisen. Under sommaren fanns Sofi bland de utvalda som fick möjlighet att diskutera och ge konkreta förslag till kommissionen kring hur entreprenörskap kan bidra till att Sverige åter kommer på fötter. I den slutliga rapporten återfinns Sofis budskap.  

– Även om entreprenörskap inte är så lätt att förmedla via en lä­robok kan fördjupade kunskaper bidra med insikter och mod att starta företag. Ofta är erfarenheten det bästa sättet att lära sig, men det kan bli kostsamt för den som inte är förberedd. Forskningen visar att de positiva effekterna av att tidigt introducera entreprenörskap är många. Ung Företagsamhets borde få mer utrymme i utbildningssystemet redan vid tidig ålder. Det borde vara en självklar del av grundskolan! säger Sofi.

UF-företagare tänker allt mer långsiktigt

För UF-företagarna väntar ett annorlunda år. Den traditionsenliga UF kick-offen i universitetsaulan sändes digitalt. Redan nu undersöks alternativ som kan ersätta den regionala UF-mässan som normalt rundar av UF-året och tar emot 5 000 besökare. De annorlunda förutsättningarna har också kommit att påverka UF-företagarnas affärsidéer.

– De tänker mer långsiktigt. Tidigare var företagarna ofta orienterade kring klimat- och miljöaspekten av hållbarhet, men idag ser vi att allt fler också inkluderar sociala och ekonomiska aspekter. Det är också flera som planerar för att driva vidare sina företag efter studenten, belyser Sofi.

“Vi vill visa att alla är lika olika”

LikaOlika UF
Tjejerna bakom LikaOlika UF har tagit fram en målarbok och vill ändra bilden av vad som är normalt. 
Foto: Privat

Ett företag som tagit fasta på möjligheten att utvecklas inom entreprenörskap är LikaOlika UF. Bakom namnet står fyra drivna elever från Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. VD-rollen axlar Ida Hammarling, kommunikatör är Wilma Lindquist, Tua Bergman är marknadsföringsansvarig och Ronja Cardoso ansvarar för ekonomin. Deras affärsidé är att erbjuda en normbrytande målarbok som alla kan relatera till.

– Det var inte helt lätt att hitta en idé, men vår rådgivare lade ribban högt. Medan skolan föreslog att vi skulle ta fram tre affärsidéer på två veckor, ville vår rådgivare att vi skulle presentera tio idéer inom loppet av en.

Det fick resultat. Deras ambition var att erbjuda en lösning på ett problem. Efter att ha frågat människor i sin omgivning, kunde de konstatera att många lyfte problematik kring normer och hur de kan skapa känslor av utanförskap. 

– Med vår målarbok vill vi ändra bilden av vad som är normalt. Boken sätter inga stämplar, istället får alla definiera sig själva. Vi har exempelvis uteslutit pronomen ur boken.

En prototyp av målarboken är redan framtagen. Inom de närmsta veckorna väntas boken gå i tryck. Genom hårt arbete via digitala plattformar har entreprenörerna både initierat ett samarbete med en etablerad illustratör och med influencers som vill vara med och sprida företagets budskap.

– Vår vision är att lyckas påverka och visa att alla är lika olika. Självklart vill vi också driva ett lönsamt företag, men det är inte huvudsyftet.

Att UF-företagandet är mer digitalt orienterat i år passar LikaOlika UF bra.

– Via våra digitala plattformar får vi en bättre räckvidd. Vår illustratör finns i Göteborg och våra influencers bor i Gävle, Stockholm och Uppsala. Vi vill nå ut till hela Sverige. Det skulle vara svårt om vi begränsade oss till fysiska säljtillfällen här i Uppsala.

Företagarna kan redan se att entreprenörskapet bidragit till personlig utveckling.

– Jag har blivit mycket bättre på att tala inför folk. På en arbetsintervju skulle jag idag kunna göra en betydligt bättre presentation av mig själv jämfört med tidigare, berättar Ronja.

– För min del vet jag att jag kan ta det där telefonsamtalet jag annars hade dragit mig för och jag har blivit mycket bättre på att svara på mail, tillägger Tua.

– Förutom att jag önskar att vårt arbete ska medföra att fler känner sig inkluderade i samhället, har jag som personligt mål att genom UF-företagandet våga ta mer plats, tillägger Wilma

– För mig är det viktigt att alla i gruppen uppnår sina mål och känner att de får utnyttja sin fulla potential. Personligen vill jag också bli en bättre säljare. Men eftersom vi tror stenhårt på vår idé, tror jag vi alla kommer att lyckas med det! avslutar Ida.

Snart sjösätter Ögruppen UF sin affärsidé

Samuel Thoor
Samuel Thoor, Ögruppen UF
Foto: Privat

Det digitala året till trots är Ögruppen UF:s affärsidé i hög grad fysisk. Bakom namnet står VD och företagsledare, Samuel Thoor, Oscar Sommer med ansvar för ekonomi och Milkias Teklay som bär personalansvaret. De kommer alla ifrån Ansgargymnasiet i Uppsala. Deras affärsidé började ta form under sommaren när Samuel utforskade öarna utanför Ekoln med sin nyinköpta båt.

– Öarna är väldigt fina, men på flera ställen är stigar igenvuxna och områden nedskräpade. När det blev dags att starta ett UF-företag föreslog jag att vi skulle erbjuda en tjänst där vi rensar upp på öarna, berättar Samuel.

Oscar Sommer
Oscar Sommer, Ögruppen UF
Foto: Privat

Under hösten har resurserna riktats mot att undersöka idéns genomförbarhet. Efter lovande samtal med öarnas förvaltare, kommunen och länsstyrelsen, riktar företagarna fokus mot uppgifterna som väntar. Bland annat ska de ta fram offerter och sätta igång med UF-årets obligatoriska moment. Samtidigt måste faktorer som ligger utanför deras kontroll tas i beaktning.

– Förutom att det kommer bli utmanande att göra en korrekt prissättning av vår tjänst, är ytterligare en potentiell utmaning att vi begränsas av vintersäsongen. När vattnet fryser på kan det bli svårt att genomföra projekten. Vi hoppas på en isfri vinter! konstaterar Samuel.

Milkias Teklay
Milkias Teklay, Ögruppen UF
Foto: Privat

Trots utmaningarna är de tre företagarna överens om att UF-året inbringar värdefulla erfarenheter. 

– UF-företagandet ger en bra smak på vuxenlivet. Vi får en uppfattning om varför företag är viktiga. De skapar arbetstillfällen och är en viktig byggsten i samhällsstrukturen. Nu får vi själva vara en del av det! säger Samuel. 

Snart kan företagarna sjösätta sin affärsidé. De har flera mål de önskar uppnå under året. Medan Oscar betonar att han vill kunna presentera ett korrekt bokslut, lyfter Milkias sitt mål om att såväl kunderna som de själva ska vara nöjda med insatserna.

– Personligen vill jag bidra till att alla medarbetare känner att de spelar en betydelsefull roll i företaget. Samtidigt vill vi utföra ett högkvalitativt arbete som kunderna känner sig nöjda med och att maskineriet rullar på! avslutar Samuel.

Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist