Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2020

Hur kan företag påverka tillgången på gymnasial yrkeskompetens?

Som en konsekvens av coronakrisen har landets kommuner fått ett resurstillskott för att möta behovet av gymnasial yrkeskompetens. Hur använder vi då dessa resurser på bästa sätt och hur kan företag vara med och påverka tillgången på gymnasial yrkeskompetens lokalt? 

Under ledning av Anna-Lena Holmström diskuterar Kristina Cunningham, SKR och Hanna Cederqvist, Svenskt Näringsliv om hur företagare kan påverka vilken kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden framöver.

Återkommande undersökningar visar att efterfrågan på praktisk yrkeskompetens och yrkeserfarenhet är stor bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Under senaste åren har antalet utbildningsplatser utökats inom yrkeshögskolan för att möta efterfrågan på specialiserad yrkeskompetens, nu fortsätter utökningen på gymnasienivå i komvux (yrkesvux).

Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik på Svenskt Näringsliv och Kristina Cunningham, samordnare arbetsmarknadssektionen, expert på vuxenutbildning hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) höll tidigare i veckan ett webbinarierum om hur företagare kan påverka vilken kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden framöver.

– Vi är väldigt positiva till den extra miljard som regeringen nu skjuter till, i lågkonjunktur har vi garanterat högkonjunktur inom komvux, säger Kristina Cunningham och får medhåll av Hanna Cederqvist.

– Detta är jättebra. Men nu är det viktigt att man satsar på utbildningar som möter arbetsmarknadens behov, och här är ett bra läge för företagen att påverka - både innehållsmässigt och i fördelning av antal platser.

Att som företagare engagera sig i sin regions kompetensförsörjning kan innebära delaktighet i olika yrkesråd eller programråd i samarbete med sin arbetsgivarorganisation eller Svenskt Näringslivs regionkontor. Att kontakta kommunens vuxenutbildningschef, näringslivsenhet eller regionala politiker kan också vara en väg in i dessa frågor, gärna i samordning med andra företagare. Men även att ta emot elever på APL (arbetsplatsförlagd lärande).

– Ett motkrav i regeringens satsning är att utbildningarna innehåller minst 15 procent APL, och kan kommunerna inte uppfylla detta uteblir utbildningen, så här har företagen en jätteviktig roll att fylla, säger Kristins Cunningham.

– Alla vet att det krävs både engagemang och investering att anställa rätt person till sin verksamhet. Att ta emot elever på APL gör att man både står ”först i kön” att anställa när eleven är klar med sin utbildning men ger också ett bra tillfälle att påverka utformning av utbildningen och bilden av sin bransch, säger Hanna Cederqvist.

Se webbinariet för mer konkreta tips och råd från Kristina Cunningham och Hanna Cederqvist.

Samverkan mellan utbildning och näringslivUtbildninggymnasial yrkesutbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist