NYHET20 september 2023

Knivsta har Uppsalaregionens bästa företagsklimat!

Knivsta, Älvkarleby och Tierp har Uppsalaregionens bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking. Rankingen bygger dels på en omfattande enkät som besvarats av mer än 32 000 företag, dels på kommunal statistik som exempelvis hur mycket av kommunens verksamhet som läggs ut på entreprenad till det privata näringslivet. Kommunerna rankas från 1 till 290.

”Generellt sett behöver företagsklimatet i Uppsalaregionen bli mycket bättre om regionen ska vara en plats där man vill både etablera och växa med sina företag. Välmående företag ger mer skatteintäkter och mer välfärd, till alla”, säger Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Älvkarleby förlorar i år sin förstaplacering, tappar hela 61 platser och återfinns på plats 147. Den stora omsättningen av tjänstepersoner är en betydande del av förklaringen. Nu behöver Älvkarleby göra sin hemläxa för att komma upp på banan igen. En konstruktiv dialog mellan företagare och tjänstepersoner är en grundförutsättning för ett gott företagsklimat, säger Anna-Lena Holmström Regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun).

Ny etta i Uppsalaregionen är Knivsta som kliver upp 17 placeringar och återfinns på plats 80.

– Knivsta har arbetat enträget med att förbättra både service, dialog och samarbetet med företagen. Det ger nu utdelning. Men företagen vill vara mer delaktiga i att jobba för ett bättre företagsklimat, här finns förbättringspotential, säger Anna-Lena Holmström

Tierp fortsätter klättra och återfinns i år på plats 158, en förbättring med 14 placeringar.

– Tierp har hittat en framgångsrik modell för dialog med kommunens företag. En dialog som sker på företagens villkor. Problemområden ringas in och får ett särskilt fokus. Något för fler kommuner att ta efter, säger Anna-Lena Holmström.

Uppsala kommun vänder äntligen utvecklingen efter tre år av kräftgång. En placering på 221 är föga smickrande för regionens draglok, men ett mycket viktigt steg om 26 placeringar i rätt riktning.

– Uppsala har haft stora utmaningar i sin relation till företagen. Med en utökad dialog med näringslivet och ett intensivt arbete med att förbättra kommunens upphandlingar har man vunnit förtroendepoäng, säger Anna-Lena Holmström

Enköping, som under flera år arbetat intensivt med att bygga förtroende mellan kommunen och företagen, skördar nu frukterna av det arbetet. De regelbundna mötena med byggbranschen är en av framgångsfaktorerna. Enköping är regionens största klättrare och går från plats 217 till plats 177.

– Nu gäller det att hålla i och hålla ut, något vi fick lära oss vikten av under pandemin. Det har tagit tid för Enköping att ta sig hit. Nu krävs fortsatt hårt arbete för att bibehålla och förbättra företagsklimatet ytterligare. Att jobba med att förbättra företagsklimatet är att springa ett maraton, inte att springa 100 meter, säger Anna-Lena Holmström.

Håbo kommun tappar även i år och återfinns på plats 212, ett tapp med 36 platser.

– Håbo har med ny ledning fått ett tydligt ledarskap med siktet inställt på att förbättra företagsklimatet i kommunen. Men den stora omsättningen på ledande positioner i kommunen har skapat turbulens och det tar tid att bygga företagens förtroende. Är en positiv upplevelse en engångsföreteelse, eller en varaktig förbättring? Jag är övertygad om att Håbo är på rätt väg, men det kan ta tid innan företagen är övertygade om det, säger Anna-Lena Holmström

Heby vänder neråt och tappar 18 placeringar. En 264:e placering är dyster.

– Även om Heby tappar i år upplever jag att det bland tjänstepersonerna finns en ny förståelse för hur man för en dialog med företagen på ett konstruktivt sätt. Jag är mer bekymrad över politiken. I fullmäktige saknas enligt vår enkät en övertygelse om att företagsklimatet är en central fråga att arbeta med, säger Anna-Lena Holmström.

Norrtälje tappar 10 placeringar och finns nu på plats 164.

– Turbulensen kring ersättningsfrågan för kommunala politiker har satt sina spår i Norrtälje kommun, förtroendet är naggat i kanten. Men Norrtälje har hittat framgångsreceptet för ett gott företagsklimat och det finns all anledning att tro att detta var ett tillfälligt hack i kurvan, säger Anna-Lena Holmström.

Regionens jumbo Östhammars kommun tappar ytterligare och är sorgligt nära rankingbotten med sin 272:e placering, ett tapp med sex placeringar.

– Det är en marginell försämring, men det går åt fel håll. Jag har goda förhoppningar om att det finns både en vilja och en förmåga att sakta men säkert vända företagens upplevelse av kommunens företagsklimat, frågan är prioriterad på ett helt annat sätt än tidigare, säger Anna-Lena Holmström

Anna-Lena Holmström är inte nöjd med regionens samlade företagsklimat.

– Generellt sett behöver företagsklimatet i Uppsalaregionen bli mycket bättre. Vi behöver komma tillbaka till forna glansdagar då exempelvis Enköping låg på plats 11. Det handlar inte om företagsklimatet i sig, det handlar om att Uppsalaregionen ska vara en region där man vill både etablera och växa med sina företag. Välmående företag ger mer skatteintäkter och mer välfärd, till alla.

Mer information och rankingresultatet finns på foretagsklimat.se

KommunRankingplacering 2023 (2022)
Knivsta80 (97)
Älvkarleby147 (86)
Tierp 158 (172)
Norrtälje 164 (154)
Enköping177 (217)
Håbo 212 (188)
Uppsala 221 (247)
Heby 264 (246)
Östhammar 272 (266)

Antalet svarande företag 1 074

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist