LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 januari 2020

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.

Porträtt: Henrik Nyström
"Kompetensförsörjning är en av våra absolut största utmaningar", säger Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Sedan två och ett halvt år tillbaka har Henrik varit platschef på Tierpverken. Med omkring 500 medarbetare är det Sveriges största produktionsenhet inom industriteknik. Men de har fortsatt behov av fler medarbetare.

– Kompetensförsörjning är en av våra absolut största utmaningar. Även om vi inte har svårt att rekrytera, är det svårt att hitta rätt kompetens, berättar Henrik.

Idag är Henrik en rutinerad aktör i Tierps näringsliv och han upplever att kommunens bemötande har varit positivt sedan starten.

– När jag fick möjlighet att delta i forum, så som företagsfrukostar och ambassadörsnätverket, blev jag glatt överraskad av både företagarnas och kommunens engagemang. Träffarna är proffsiga och välbesökta, det skapar intresse! säger Henrik.

Men Tierp växer. Lars Ingeberg, näringslivschef och chef för medborgarservice i kommunen, berättar hur ett ökat antal företagsetableringar och expanderande verksamheter har trappat upp behoven från företagare och därmed också kraven på kommunen.

– I höst var tjänstemän, politiker och näringslivsaktörer alla överens om att vi behövde höja insatserna. I år kommer det uppgraderade näringslivsrådet, med reglemente och protokoll, göra näringslivets prioriteringar till ett ärende för politiken.

Enligt Henrik är utbildningsfrågan ett ärende för rådets agenda. För att säkra kompetensförsörjningen måste det bli attraktivt att bo och verka i kommunen.

– Utöver infrastruktur, så som bra kommunikation, hotell och restauranger, måste vi erbjuda Upplands bästa skola. Utbildningen ska locka både stora och små, lyfter Henrik.

Även Sara Sjödal, Tierps kommunstyrelseordförande, belyser fördelarna med bra utbildningsmöjligheter.

– Med bra skolor kan vi se till att unga rustas väl för både arbetsliv och vidare studier, samtidigt som vi attraherar kompetens utifrån, berättar Sara.

För att också främja samarbetet mellan utbildning och näringsliv, har det föreslagits att näringslivsrådet ska besökas av adjungerade representanter från organisationer som Ung Företagsamhet och Almi.

– Det skapar goda förutsättningar för nyföretagande bland unga och genererar extra driv hos de som tar anställning. Samtidigt måste vi hitta ett sätt att matcha de grupper i samhället som söker jobb, med företag som söker anställda, tillägger Sara.

Näringslivet, såväl som tjänstemannasektorn och politiken, är överens. Det krävs samlade krafttag för att möta kommunens tillväxttakt. Goda förutsättningar för företag beskrivs som avgörande för att kommunen ska kunna tillhandahålla såväl infrastruktur och service, som skolor och förskolor.

– Företagare ska känna att kommunen tar utmaningarna på allvar och att det finns en vilja att utvecklas tillsammans. Jag tror näringslivsrådet utgör ett bra och viktigt forum för att främja ett sådant samarbete! avslutar Lars.

Företagsklimat
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist