frukostmöte i Norrtälje
Foto: Emelie Hägerström

Norrtälje har vind i seglen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter flera år av en negativ trend för företagsklimatet vänder det äntligen för Norrtälje kommun som i år får betyget 3.0 på en sexgradig skala. På Campus Roslagen i Norrtälje hålls på morgonen ett frukostmöte där de goda nyheterna presenteras. Som underlag för undersökningen ligger enkätsvar från 174 Norrtäljeföretagare.

Ronny Jansson

Ronny Jansson, VD på Credentia har under året känt att en vändning var på gång.

Foto: Emelie Hägerström
Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv

"Det här är en viktig förbättring, men det finns mycket kvar att göra, " säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv.

Foto: Emelie Hägerström
Anette Kvarfordh

Ömsesidig förståelse är nyckeln till framgång tror Anette Kvarfordh, ekonomiansvarig på Hoppetgruppen AB.

Foto: Emelie Hägerström

Ronny Jansson, VD på Credentia är på plats på morgonen och ser ljust på resultatet.

–Att det är en vändning på gång har man känt under året, så att få det här resultatet signalerar att något hänt, det behövs för kommunen. Undersökningarna skapar en snackis som ger mervärde!

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. Deras beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagen i Norrtälje, bidrar genom sina 15 237 anställda med hela 3.9 miljarder i skatt varje år, det räcker exempelvis till 167 098 förlossningar!

–Det är värt att ha i bakhuvudet när man som kommun funderar på hur mycket energi man ska lägga på att förbättra sitt företagsklimat, säger Anna-Lena Holmström, regionschef Svenskt Näringsliv, Uppsalaregionen.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av att kommunen värdesätter företagande och ständigt arbetar för att förbättra förutsättningarna. Årets enkätundersökning visar på att hårt arbete och ett större mått av lyhördhet från Norrtälje kommuns sida har gett resultat. Under parametrarna ”dialog med kommunledningen” och ”Kommunens information till företag” vänder i år en trend som har varit sjunkande i många år.

–Det här är en viktig förbättring, men det finns mycket kvar att göra. Det är oerhört viktigt att företagen är med och engagerar sig i arbetet för ett bättre företagsklimat, säger Anna-Lena Holmström.  

Även på parametern ”kommunens service till företagen” som framför allt handlar om tillgänglighet, bemötande och handläggningstider, visar årets enkätsvar på en ökning i Norrtälje jämfört med tidigare år. Denna parameter har betydelse för företagens etablering och expansion och är ofta starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Trots att trenden tycks vända finns det mycket kvar och resultatet från det sammanfattade omdömet hamnar på ”godtagbart” på mätskalan. Ronny Jansson pekar på infrastrukturen i kommunen som ett viktigt förbättringsområde.

–Vi är en växande kommun och ett stort fokus har legat på bostadsbyggande vilket är bra, men när det kommer så många till kommunen är det otroligt viktigt att vi fortsätter arbeta med infrastrukturen. Det är en förutsättning, oavsett typ av företag, att det till exempel byggs fler parkeringsplatser. 

Parametern ”Tillämpning av lagar och regler” har de senaste 15 åren haft en svajig trend men med en nedgång sedan 2015 blir årets stigande resultat ett betryggande besked. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

En viktig förutsättning för ett bra företagsklimat är en god samverkan mellan företagare, kommun och tjänstemän. För att det ska bli möjligt krävs en kraftansträngning från företagarna, men parametern ”företagens egna initiativ”, där företagarna får chans att bedöma dem själva, förblir oförändrad i årets enkätsvar. På plats på företagsklimatsmöte i Norrtälje är Anette Kvarfordh, ekonomiansvarig på Hoppetgruppen AB. Vad tror du att ni företagare kan göra för att stärka företagsklimatet?

–Jag tror att vi som företagare måste komma ut från gnällhörnan och jobba för att skapa oss en bättre uppfattning om hur kommun- och tjänstemannasidan arbetar. Vi behöver få en förståelse för de ramar som kommunen måste förhålla sig till, om de får förklara sin arbetsgång så skulle nog dialogen förbättras. Men förståelsen måste såklart gå åt båda hållen, det skulle exempelvis kunna förverkligas genom fler företagsbesök, det tror jag många företag skulle uppskatta, säger Anette Kvarfordh.

Sammanfattningsvis är det glädjande att se att trenden vänder i Norrtälje, något som förhoppningsvis ger mod och kämpaglöd till att fortsätta i samma riktning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

"Vi är inte rädda för att göra fel"

KOMMUNER SOM GÖR Norrtälje kommun har agerat snabbt och kraftfullt för att hjälpa sina företag i coronatider. "Man kan inte bara sitta och vara passiv. Har vi gjort fel får vi rätta till det i efterhand", säger Bino Drummond som är kommunstyrelsens ordförande.