frukostmöte i Norrtälje
Foto: Emelie Hägerström

Norrtälje har vind i seglen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter flera år av en negativ trend för företagsklimatet vänder det äntligen för Norrtälje kommun som i år får betyget 3.0 på en sexgradig skala. På Campus Roslagen i Norrtälje hålls på morgonen ett frukostmöte där de goda nyheterna presenteras. Som underlag för undersökningen ligger enkätsvar från 174 Norrtäljeföretagare.

Ronny Jansson

Ronny Jansson, VD på Credentia har under året känt att en vändning var på gång.

Foto: Emelie Hägerström
Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv

"Det här är en viktig förbättring, men det finns mycket kvar att göra, " säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv.

Foto: Emelie Hägerström
Anette Kvarfordh

Ömsesidig förståelse är nyckeln till framgång tror Anette Kvarfordh, ekonomiansvarig på Hoppetgruppen AB.

Foto: Emelie Hägerström

Ronny Jansson, VD på Credentia är på plats på morgonen och ser ljust på resultatet.

–Att det är en vändning på gång har man känt under året, så att få det här resultatet signalerar att något hänt, det behövs för kommunen. Undersökningarna skapar en snackis som ger mervärde!

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. Deras beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagen i Norrtälje, bidrar genom sina 15 237 anställda med hela 3.9 miljarder i skatt varje år, det räcker exempelvis till 167 098 förlossningar!

–Det är värt att ha i bakhuvudet när man som kommun funderar på hur mycket energi man ska lägga på att förbättra sitt företagsklimat, säger Anna-Lena Holmström, regionschef Svenskt Näringsliv, Uppsalaregionen.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av att kommunen värdesätter företagande och ständigt arbetar för att förbättra förutsättningarna. Årets enkätundersökning visar på att hårt arbete och ett större mått av lyhördhet från Norrtälje kommuns sida har gett resultat. Under parametrarna ”dialog med kommunledningen” och ”Kommunens information till företag” vänder i år en trend som har varit sjunkande i många år.

–Det här är en viktig förbättring, men det finns mycket kvar att göra. Det är oerhört viktigt att företagen är med och engagerar sig i arbetet för ett bättre företagsklimat, säger Anna-Lena Holmström.  

Även på parametern ”kommunens service till företagen” som framför allt handlar om tillgänglighet, bemötande och handläggningstider, visar årets enkätsvar på en ökning i Norrtälje jämfört med tidigare år. Denna parameter har betydelse för företagens etablering och expansion och är ofta starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Trots att trenden tycks vända finns det mycket kvar och resultatet från det sammanfattade omdömet hamnar på ”godtagbart” på mätskalan. Ronny Jansson pekar på infrastrukturen i kommunen som ett viktigt förbättringsområde.

–Vi är en växande kommun och ett stort fokus har legat på bostadsbyggande vilket är bra, men när det kommer så många till kommunen är det otroligt viktigt att vi fortsätter arbeta med infrastrukturen. Det är en förutsättning, oavsett typ av företag, att det till exempel byggs fler parkeringsplatser. 

Parametern ”Tillämpning av lagar och regler” har de senaste 15 åren haft en svajig trend men med en nedgång sedan 2015 blir årets stigande resultat ett betryggande besked. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

En viktig förutsättning för ett bra företagsklimat är en god samverkan mellan företagare, kommun och tjänstemän. För att det ska bli möjligt krävs en kraftansträngning från företagarna, men parametern ”företagens egna initiativ”, där företagarna får chans att bedöma dem själva, förblir oförändrad i årets enkätsvar. På plats på företagsklimatsmöte i Norrtälje är Anette Kvarfordh, ekonomiansvarig på Hoppetgruppen AB. Vad tror du att ni företagare kan göra för att stärka företagsklimatet?

–Jag tror att vi som företagare måste komma ut från gnällhörnan och jobba för att skapa oss en bättre uppfattning om hur kommun- och tjänstemannasidan arbetar. Vi behöver få en förståelse för de ramar som kommunen måste förhålla sig till, om de får förklara sin arbetsgång så skulle nog dialogen förbättras. Men förståelsen måste såklart gå åt båda hållen, det skulle exempelvis kunna förverkligas genom fler företagsbesök, det tror jag många företag skulle uppskatta, säger Anette Kvarfordh.

Sammanfattningsvis är det glädjande att se att trenden vänder i Norrtälje, något som förhoppningsvis ger mod och kämpaglöd till att fortsätta i samma riktning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på kompetens blir allt värre bland maskinentreprenörer. Därför storsatsar branschorganisationen på egna utbildningscenter runtom i landet. Gymnasie- och vuxenutbildning finns på elva orter i landet. Senaste tillskottet är ME-skolan i Bålsta som invigdes av Ebba Busch-Thor.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter. Malena Ranch (MP) som är ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala menar att utmaningarna är i primärvården är de samma oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet och vill nu skapa bättre forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan privata och offentliga vårdcentraler. "Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet", säger Ranch.
NYHET Publicerad:

Utebliven förlängning av arbetstillstånd bromskloss i verksamheten

INSÄNDARE "Min fru är ursprungligen från Thailand och några av hennes släktingar har arbetat i vårt företag i flera år. Nu har vi fått besked från Migrationsverket att det kan dröja sex månader innan arbetstillstånden kan förlängas. Min verksamhet är beroende av mina anställdas kompetens. Hur kan detta vara möjligt?" Det skriver Per Sandström, Syltkrukan AB i Månkarbo, i denna insändare.