LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 oktober 2019

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare.

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli, här tillsammans med hela teamet som säljer och producerar Jesses Såser. "Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun" säger Johan.Foto: Privat
"Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare!" säger Bino Drummond.
Foto: Per Groth

– Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela, lyfter Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.

Att ett bra företagsklimat är centralt för samhällsutvecklingen är såväl Bino, som näringslivschef och näringslivsutvecklare Rodrigo Garay och Marcus Iliev överens om. Likaså är de eniga om att de har en bit kvar att gå innan företagsklimatet i kommunen uppnått sin fulla potential.

– Som aktiv både inom näringsliv och politiken har jag känt frustration över att det ofta finns ett glapp mellan näringsliv och det offentliga. Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare! säger Bino.

Brist på rutiner, processer och tydliga målbilder för kommunmedarbetare, beskrivs av Bino som några av orsakerna till att kommunikationen med näringslivet haltat. Det överensstämmer också med den återkoppling kommunens näringslivsutvecklare, Marcus, fått från företagare i kommunen.

– Ofta handlar det om att det har varit svårt för företagare att komma i kontakt med rätt personer i kommunorganisationen och att få tydliga besked i sina ärenden. Den senaste tiden har vi därför riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling. säger Marcus.

I Norrtälje kommun anlägger man nu ett näringslivsperspektiv i all politik som drivs. Det innebär dels satsningar på yrkesutbildningar, stärkt arbetsmarknad och infrastruktur, och dels ökad tillgänglighet och mindre krångel för företagare. Ett steg i den riktningen är “Regelförenklingskommissionen.”

– Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning. En aspekt som framförts i kommissionen är att bemötande och attityd vid regeltillämpning, ofta har större betydelse än reglerna i sig, säger Rodrigo.

– Vi arbetar för att regler och system ska anpassas efter invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste i kontakten med kommunen är ett knepigt namn som “Regelförenklingskommissionen” är det positivt! kommenterar Bino.

Kommissionens andra fokusområde är service. Därför har det lyfts ett ärende om “tjänstegarantier” som syftar till att öka graden av förutsägbarhet i mötet med kommunen.

– Mycket frustration uppstår när man hamnar i ett system utan att veta vad man ska förvänta sig. Det skapar en friktion mellan näringsliv och kommun som jag menar är onödig. Information om sådant som väntetider ska till exempel framgå redan när ett ärende inleds. Genom tjänstegarantier kan vi minimera byråkrati och förbättra servicen, säger Bino.

Ytterligare ett tilltag för att förbättra företagsklimatet är “Företagslotsen.” Den ska öka tillgängligheten och underlätta för företagare att orientera sig i kommunorganisationen.

– Nu har “Företagslotsen” tagit fart på riktigt. Varannan vecka sätter sig tjänstepersoner från olika förvaltningar ner och diskuterar våra mer komplexa ärenden. Det kan låta enkelt, men det har fått revolutionerande effekter. Istället för att företagare slussas runt i kommunorganisationen, kan vi under ett enda möte gemensamt gå igenom och följa upp ärenden, berättar Marcus.

För att öka digniteten i företagande och underlätta vid komplexa företagsetableringar har kommunen inrättat “Etableringsgruppen.” Dess syfte är att göra mötet med myndigheter så smidigt som möjligt för företagare med etablerings- eller expanderingsambitioner.

– Istället för att företagare ska orientera sig mellan Planavdelning, Bygg- och Miljö, och VA kan knutar lösas upp internt och tjänstemannaorganisationen svara med en röst, berättar Bino.

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli. De har sedan lång tid tillbaka varit etablerade i Norrtälje där de producerar och säljer ”Jesses Såser.” Utöver den egna produktionen gör de också ”white-label-produkter” till andra återförsäljare. En effektiv ärendehantering var avgörande för bolagets fortsatta produktion.

– Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun.

Med stöd och guidning från såväl näringslivschef och kommunpolitiker kom Johan i kontakt med rätt personer och upplevde att alla utförde sitt jobb både effektivt och bra.

– Vi tog kontakt med näringslivsenheten och lotsades därifrån vidare till rätt personer. Idag är vi oerhört tacksamma och glada över att kunna fortsätta producera våra såser i Norrtälje!

Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist