Gruppbild på teamet på Jesses såser
Foto: Privat

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli, här tillsammans med hela teamet som säljer och producerar Jesses Såser. "Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun" säger Johan.

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare.

Prträtt på Bino Drummond

"Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare!" säger Bino Drummond.

Foto: Per Groth
Porträtt på Marcus Iliev

"Den senaste tiden har vi riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling", säger Marcus Iliev.

Foto: Privat
porträtt på Rodrigo Garay

"Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning", säger Rodrigo Garay. 

Foto: Privat

– Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela, lyfter Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun. 

Att ett bra företagsklimat är centralt för samhällsutvecklingen är såväl Bino, som näringslivschef och näringslivsutvecklare Rodrigo Garay och Marcus Iliev överens om. Likaså är de eniga om att de har en bit kvar att gå innan företagsklimatet i kommunen uppnått sin fulla potential.

– Som aktiv både inom näringsliv och politiken har jag känt frustration över att det ofta finns ett glapp mellan näringsliv och det offentliga. Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare! säger Bino. 

Brist på rutiner, processer och tydliga målbilder för kommunmedarbetare, beskrivs av Bino som några av orsakerna till att kommunikationen med näringslivet haltat. Det överensstämmer också med den återkoppling kommunens näringslivsutvecklare, Marcus, fått från företagare i kommunen. 

– Ofta handlar det om att det har varit svårt för företagare att komma i kontakt med rätt personer i kommunorganisationen och att få tydliga besked i sina ärenden. Den senaste tiden har vi därför riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling. säger Marcus.

I Norrtälje kommun anlägger man nu ett näringslivsperspektiv i all politik som drivs. Det innebär dels satsningar på yrkesutbildningar, stärkt arbetsmarknad och infrastruktur, och dels ökad tillgänglighet och mindre krångel för företagare. Ett steg i den riktningen är “Regelförenklingskommissionen.”

– Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning. En aspekt som framförts i kommissionen är att bemötande och attityd vid regeltillämpning, ofta har större betydelse än reglerna i sig, säger Rodrigo. 

– Vi arbetar för att regler och system ska anpassas efter invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste i kontakten med kommunen är ett knepigt namn som “Regelförenklingskommissionen” är det positivt! kommenterar Bino. 

Kommissionens andra fokusområde är service. Därför har det lyfts ett ärende om “tjänstegarantier” som syftar till att öka graden av förutsägbarhet i mötet med kommunen.

– Mycket frustration uppstår när man hamnar i ett system utan att veta vad man ska förvänta sig. Det skapar en friktion mellan näringsliv och kommun som jag menar är onödig. Information om sådant som väntetider ska till exempel framgå redan när ett ärende inleds. Genom tjänstegarantier kan vi minimera byråkrati och förbättra servicen, säger Bino. 

Ytterligare ett tilltag för att förbättra företagsklimatet är “Företagslotsen.” Den ska öka tillgängligheten och underlätta för företagare att orientera sig i kommunorganisationen. 

– Nu har “Företagslotsen” tagit fart på riktigt. Varannan vecka sätter sig tjänstepersoner från olika förvaltningar ner och diskuterar våra mer komplexa ärenden. Det kan låta enkelt, men det har fått revolutionerande effekter. Istället för att företagare slussas runt i kommunorganisationen, kan vi under ett enda möte gemensamt gå igenom och följa upp ärenden, berättar Marcus.

För att öka digniteten i företagande och underlätta vid komplexa företagsetableringar har kommunen inrättat “Etableringsgruppen.” Dess syfte är att göra mötet med myndigheter så smidigt som möjligt för företagare med etablerings- eller expanderingsambitioner. 

– Istället för att företagare ska orientera sig mellan Planavdelning, Bygg- och Miljö, och VA kan knutar lösas upp internt och tjänstemannaorganisationen svara med en röst, berättar Bino. 

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli. De har sedan lång tid tillbaka varit etablerade i Norrtälje där de producerar och säljer ”Jesses Såser.” Utöver den egna produktionen gör de också ”white-label-produkter” till andra återförsäljare. En effektiv ärendehantering var avgörande för bolagets fortsatta produktion. 

– Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun.

Med stöd och guidning från såväl näringslivschef och kommunpolitiker kom Johan i kontakt med rätt personer och upplevde att alla utförde sitt jobb både effektivt och bra. 

– Vi tog kontakt med näringslivsenheten och lotsades därifrån vidare till rätt personer. Idag är vi oerhört tacksamma och glada över att kunna fortsätta producera våra såser i Norrtälje!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Rebecca

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar vår nya studentmedarbetare Rebecca Berglund-Schwarz varmt välkommen! Rebecca kommer att finnas på Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. "Svenskt Näringsliv är en spännande utmaning för mig och ett perfekt tillfälle att få en ökad inblick och skapa kontakter inom näringslivet", säger Rebecca.
NYHET Publicerad:

Lönsam hållbarhet i fokus hos Sandvik Coromant i Gimo

MILJÖSATSNING Sandvik Coromant i Gimo har världens största fabrik för tillverkning av skär- och verktygssystem, företaget är också en stor aktör i branschens hållbara utveckling. I samarbete med Länsstyrelsen Uppsala jobbar man för att lyfta miljöarbetet ytterligare. “Ett hållbart tänk slår an i alla perspektiv, det är en fråga om lönsamhet och planetens hälsa”, säger platschef Joakim Fagerudd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

"Vill lära ut mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Fler elever skulle kunna göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.