Gruppbild på teamet på Jesses såser
Foto: Privat

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli, här tillsammans med hela teamet som säljer och producerar Jesses Såser. "Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun" säger Johan.

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare.

Prträtt på Bino Drummond

"Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare!" säger Bino Drummond.

Foto: Per Groth
Porträtt på Marcus Iliev

"Den senaste tiden har vi riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling", säger Marcus Iliev.

Foto: Privat
porträtt på Rodrigo Garay

"Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning", säger Rodrigo Garay. 

Foto: Privat

– Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela, lyfter Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun. 

Att ett bra företagsklimat är centralt för samhällsutvecklingen är såväl Bino, som näringslivschef och näringslivsutvecklare Rodrigo Garay och Marcus Iliev överens om. Likaså är de eniga om att de har en bit kvar att gå innan företagsklimatet i kommunen uppnått sin fulla potential.

– Som aktiv både inom näringsliv och politiken har jag känt frustration över att det ofta finns ett glapp mellan näringsliv och det offentliga. Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare! säger Bino. 

Brist på rutiner, processer och tydliga målbilder för kommunmedarbetare, beskrivs av Bino som några av orsakerna till att kommunikationen med näringslivet haltat. Det överensstämmer också med den återkoppling kommunens näringslivsutvecklare, Marcus, fått från företagare i kommunen. 

– Ofta handlar det om att det har varit svårt för företagare att komma i kontakt med rätt personer i kommunorganisationen och att få tydliga besked i sina ärenden. Den senaste tiden har vi därför riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling. säger Marcus.

I Norrtälje kommun anlägger man nu ett näringslivsperspektiv i all politik som drivs. Det innebär dels satsningar på yrkesutbildningar, stärkt arbetsmarknad och infrastruktur, och dels ökad tillgänglighet och mindre krångel för företagare. Ett steg i den riktningen är “Regelförenklingskommissionen.”

– Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning. En aspekt som framförts i kommissionen är att bemötande och attityd vid regeltillämpning, ofta har större betydelse än reglerna i sig, säger Rodrigo. 

– Vi arbetar för att regler och system ska anpassas efter invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste i kontakten med kommunen är ett knepigt namn som “Regelförenklingskommissionen” är det positivt! kommenterar Bino. 

Kommissionens andra fokusområde är service. Därför har det lyfts ett ärende om “tjänstegarantier” som syftar till att öka graden av förutsägbarhet i mötet med kommunen.

– Mycket frustration uppstår när man hamnar i ett system utan att veta vad man ska förvänta sig. Det skapar en friktion mellan näringsliv och kommun som jag menar är onödig. Information om sådant som väntetider ska till exempel framgå redan när ett ärende inleds. Genom tjänstegarantier kan vi minimera byråkrati och förbättra servicen, säger Bino. 

Ytterligare ett tilltag för att förbättra företagsklimatet är “Företagslotsen.” Den ska öka tillgängligheten och underlätta för företagare att orientera sig i kommunorganisationen. 

– Nu har “Företagslotsen” tagit fart på riktigt. Varannan vecka sätter sig tjänstepersoner från olika förvaltningar ner och diskuterar våra mer komplexa ärenden. Det kan låta enkelt, men det har fått revolutionerande effekter. Istället för att företagare slussas runt i kommunorganisationen, kan vi under ett enda möte gemensamt gå igenom och följa upp ärenden, berättar Marcus.

För att öka digniteten i företagande och underlätta vid komplexa företagsetableringar har kommunen inrättat “Etableringsgruppen.” Dess syfte är att göra mötet med myndigheter så smidigt som möjligt för företagare med etablerings- eller expanderingsambitioner. 

– Istället för att företagare ska orientera sig mellan Planavdelning, Bygg- och Miljö, och VA kan knutar lösas upp internt och tjänstemannaorganisationen svara med en röst, berättar Bino. 

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli. De har sedan lång tid tillbaka varit etablerade i Norrtälje där de producerar och säljer ”Jesses Såser.” Utöver den egna produktionen gör de också ”white-label-produkter” till andra återförsäljare. En effektiv ärendehantering var avgörande för bolagets fortsatta produktion. 

– Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun.

Med stöd och guidning från såväl näringslivschef och kommunpolitiker kom Johan i kontakt med rätt personer och upplevde att alla utförde sitt jobb både effektivt och bra. 

– Vi tog kontakt med näringslivsenheten och lotsades därifrån vidare till rätt personer. Idag är vi oerhört tacksamma och glada över att kunna fortsätta producera våra såser i Norrtälje!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

"Målet är att elever ska lära sig mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Jag är övertygad om att fler elever hade kunnat göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ökad frihet att anpassa lönesättningen – optimalt för Tebex

AVTAL 2020 Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Redan i december ska industrins arbetsgivare och fackförbund byta avtalskrav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Denna gången mot bakgrunden av konjunkturavmattning, Brexit och risken för ett internationellt handelskrig. För Tebex med 36 anställda och arbetskraftskostnader som uppgår till 40 procent av företagets kostnader, blir den stundande avtalsrörelsen viktig. Både för Tebex fortsatta konkurrenskraft och möjligheten att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

AquaOnTime UF sätter klimat och hälsa i centrum

UNG FÖRETAGSAMHET Bakom UF-företaget AquaOnTime står fyra aktiva tjejer från idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala. När de kom på sig själva med att ofta dricka mer kaffe än vatten för att hålla uppe tempot under dagarna, bestämde de sig för att ta fram en affärsidé som kunde vända trenden.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Höjt Rut-avdrag bidrar till ökad hemkänsla

RUT 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för Rut-avdraget höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Sida vid sida ska kommun och näringsliv ta Älvkarleby till topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Den 24:e september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och i Uppsalaregionen är det Älvkarleby som stått för det störta lyftet. Från föregående års placering som 241:e kommun, har de klättrat hela 71 placeringar och positionerar sig nu på en 170:e plats. Enligt Martin Andaloussi, kommunens näringslivschef, är ett bra företagsklimat avgörande för kommunens utveckling.
NYHET Publicerad:

Två raketer och en sjunkbomb

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Älvkarlebys nya kommundirektör sätter kommunmedlemmarnas behov i fokus

NY PÅ JOBBET Sedan en dryg månad har Maria Wikström innehaft posten som Älvkarlebys kommundirektör. Det var kommunens goda framtidstro och positiva utveckling som lockade henne att ta tjänsten. Med sig har hon såväl gedigna erfarenheter från ledarroller inom det offentliga, som nya idéer om hur kommunikationen mellan kommunen och dess medlemmar kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Den 24 september smäller det!

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet?
NYHET Publicerad:

Rådgivare bygger broar över generationsgränserna

UNG FÖRETAGSAMHET Snart kommer drygt 1300 gymnasieelever i Uppsala län ta ett kliv ut i näringslivet med sina nystartade UF-företag. För vissa kan klivet kännas stort, men med på resan finns skolinformatörer, lärare och inte minst rådgivare. Den 18 september går den årliga rådgivarfrukosten av stapeln, där kommer bland andra Sofi Lahyani, regionchef på Ung Företagsamhet i Uppsala Län, berätta mer om rådgivarrollen och året som väntar.
NYHET Publicerad:

Enköping satsar på att hjälpa företagen att göra rätt

HALLÅ DÄR Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun. Ledningen i kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa företag att göra rätt i såväl uppstartande som drivande faser. Hur ser det arbetet ut?