Gruppbild på teamet på Jesses såser
Foto: Privat

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli, här tillsammans med hela teamet som säljer och producerar Jesses Såser. "Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun" säger Johan.

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare.

Prträtt på Bino Drummond

"Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare!" säger Bino Drummond.

Foto: Per Groth
Porträtt på Marcus Iliev

"Den senaste tiden har vi riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling", säger Marcus Iliev.

Foto: Privat
porträtt på Rodrigo Garay

"Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning", säger Rodrigo Garay. 

Foto: Privat

– Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela, lyfter Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun. 

Att ett bra företagsklimat är centralt för samhällsutvecklingen är såväl Bino, som näringslivschef och näringslivsutvecklare Rodrigo Garay och Marcus Iliev överens om. Likaså är de eniga om att de har en bit kvar att gå innan företagsklimatet i kommunen uppnått sin fulla potential.

– Som aktiv både inom näringsliv och politiken har jag känt frustration över att det ofta finns ett glapp mellan näringsliv och det offentliga. Vi måste vara mer tillgängliga, svara på frågor och se till att företagaren inte bara kommer igenom nyckelhålet utan också vidare! säger Bino. 

Brist på rutiner, processer och tydliga målbilder för kommunmedarbetare, beskrivs av Bino som några av orsakerna till att kommunikationen med näringslivet haltat. Det överensstämmer också med den återkoppling kommunens näringslivsutvecklare, Marcus, fått från företagare i kommunen. 

– Ofta handlar det om att det har varit svårt för företagare att komma i kontakt med rätt personer i kommunorganisationen och att få tydliga besked i sina ärenden. Den senaste tiden har vi därför riktat fokus mot tillgänglighet och förenkling. säger Marcus.

I Norrtälje kommun anlägger man nu ett näringslivsperspektiv i all politik som drivs. Det innebär dels satsningar på yrkesutbildningar, stärkt arbetsmarknad och infrastruktur, och dels ökad tillgänglighet och mindre krångel för företagare. Ett steg i den riktningen är “Regelförenklingskommissionen.”

– Kommissionen är en del av vårt långsiktiga arbete, där politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet diskuterar hur kommunen kan bli ännu bättre på regeltillämpning. En aspekt som framförts i kommissionen är att bemötande och attityd vid regeltillämpning, ofta har större betydelse än reglerna i sig, säger Rodrigo. 

– Vi arbetar för att regler och system ska anpassas efter invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste i kontakten med kommunen är ett knepigt namn som “Regelförenklingskommissionen” är det positivt! kommenterar Bino. 

Kommissionens andra fokusområde är service. Därför har det lyfts ett ärende om “tjänstegarantier” som syftar till att öka graden av förutsägbarhet i mötet med kommunen.

– Mycket frustration uppstår när man hamnar i ett system utan att veta vad man ska förvänta sig. Det skapar en friktion mellan näringsliv och kommun som jag menar är onödig. Information om sådant som väntetider ska till exempel framgå redan när ett ärende inleds. Genom tjänstegarantier kan vi minimera byråkrati och förbättra servicen, säger Bino. 

Ytterligare ett tilltag för att förbättra företagsklimatet är “Företagslotsen.” Den ska öka tillgängligheten och underlätta för företagare att orientera sig i kommunorganisationen. 

– Nu har “Företagslotsen” tagit fart på riktigt. Varannan vecka sätter sig tjänstepersoner från olika förvaltningar ner och diskuterar våra mer komplexa ärenden. Det kan låta enkelt, men det har fått revolutionerande effekter. Istället för att företagare slussas runt i kommunorganisationen, kan vi under ett enda möte gemensamt gå igenom och följa upp ärenden, berättar Marcus.

För att öka digniteten i företagande och underlätta vid komplexa företagsetableringar har kommunen inrättat “Etableringsgruppen.” Dess syfte är att göra mötet med myndigheter så smidigt som möjligt för företagare med etablerings- eller expanderingsambitioner. 

– Istället för att företagare ska orientera sig mellan Planavdelning, Bygg- och Miljö, och VA kan knutar lösas upp internt och tjänstemannaorganisationen svara med en röst, berättar Bino. 

Någon som är mycket tacksam över den nya satsningen är Johan Lindeberg på Jesses Deli. De har sedan lång tid tillbaka varit etablerade i Norrtälje där de producerar och säljer ”Jesses Såser.” Utöver den egna produktionen gör de också ”white-label-produkter” till andra återförsäljare. En effektiv ärendehantering var avgörande för bolagets fortsatta produktion. 

– Vi hade brådskande behov av nya lokaler och när vi tog kontakt med kommunen tyckte vi att de agerade väldigt entreprenöriellt, vilket kändes ovanligt för att vara en kommun.

Med stöd och guidning från såväl näringslivschef och kommunpolitiker kom Johan i kontakt med rätt personer och upplevde att alla utförde sitt jobb både effektivt och bra. 

– Vi tog kontakt med näringslivsenheten och lotsades därifrån vidare till rätt personer. Idag är vi oerhört tacksamma och glada över att kunna fortsätta producera våra såser i Norrtälje!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.