NYHET23 juni 2021

Nya trikinsubventionen – ”ett slag i luften” 

Sedan snart 20 år tillbaka analyseras tester för mask och parasiter vid det veterinärmedicinska laboratoriet Vidilab i Enköping. Labbets huvudsakliga fokus är träckprovsanalyser, men de genomför också trikin- och grovfoderanalys. I början av juni klubbades dock ett förslag som väntas få betydande konsekvenser för Vidilab.

”Subventionerna kommer varken öka avskjutningen eller konsumtionen av vildsvinskött. Däremot kommer den fria konkurrensen rubbas, laboratoriernas affärsmodeller stjälpas och administrationen för såväl jägare som laboratorier att öka”, säger Bitte Ljungström.Foto: Vidilab

Diskussioner om att subventionera trikinanalyser har pågått i flera år. Enligt lag måste idag allt vildsvinskött, förutom det som konsumeras av jägaren i det egna hushållet, analyseras för trikin. Genom att subventionera analysen vill man öka avskjutningen och mängden vildsvinskött som konsumeras inom det egna hushållet. Subventionen omfattar inte kött som ges bort eller säljs vidare. 

– I höstbudgeten anslogs 20 miljoner kr för initiativet, men istället för att leda till ökad vildsvinskonsumtion riskerar subventionen slå undan den fria konkurrensen och stjälpa analyslaboratoriernas affärsmodeller, konstaterar Bitte Ljungström, VD vid Vidilab.

I januari utgick information om att subventioneringen skulle skötas av Jordbruksverket. De hade en modell för smidig ärendehandläggning på plats och det var jägarna som själva skulle ansöka om ersättning för analysen.

– För oss innebar det ursprungliga förslaget en viss ökad administration, men inget vi inte kunde hantera.

Det vildsvinskött som en jägare vill sälja vidare måste enligt lag passera genom så kallade vilthanteringsanläggningar (VHA). Senare under våren presenterades ytterligare en lösning på hur subventioneringarna skulle implementeras som gick ut på att enbart VHA skulle omfattas av subventionen. Också det var en lösning som Vidilab kunde anpassa sig till, men den 10 juni antog Riksdagen en förordning av en annan karaktär.  

– Vi menade att de ursprungliga planerna var bra, sedan informerades vi om att Riksdagen klubbat en subvention motsvarande 120 kr som enbart omfattar privatpersoner, inte VHA. Det är inte heller jägaren som ansöker om ersättning utan det är vi som laboratorium som ska ansöka om denna och frågan hanteras numer av Livsmedelsverket.

Enligt den nya lösningen kommer laboratorier inte kunna ansöka om ersättningen förrän efter det att ett prov analyserats. Så som affärsmodellen ser ut idag säljer Vidilab tester utan att veta när, eller om, testet kommer att användas. Då den nya subventionen inte utgår förrän sålda tester analyserats medför det att laboratorier får bära en stor risk.

– Vi erbjuder jägare en tjänst där vi säljer kuvert med tester som de förvarar och skickar till oss på analys i samband med att de skjutit ett vildsvin. Det kan ta lång tid innan jägaren använt alla sina kuvert. Under den perioden kommer vi inte kunna söka ersättning för de tester som vi lämnat ut.

Den nya förordningen börjar gälla från och med den första juli, men ännu finns det många obesvarade frågor kring hur den ska implementeras. Det är bland annat ovisst huruvida subventionen är med eller utan moms och hur den ska administreras gentemot kunden. För Vidilab är konsekvenserna redan kännbara.

– Vi har dragit in vår rabatt för Jägareförbundets medlemmar och kommer att stoppa all försäljning av trikintester till återförsäljare. Det råder också stor osäkerhet kring alla de kuvert som redan är i omlopp. Det är flera jägare som tar kontakt och undrar vad som gäller för kuvert de redan köpt och vi riskerar att skapa ”bad-will” om vi inte ersätter dessa.

Bittes bedömning av hur subventionen slår är tydlig.

– Det här är ett stort ingrepp i vår affärsverksamhet, men det kommer inte leda till önskat resultat. Jägare har redan frysarna fulla och subventionerna kommer varken öka avskjutningen eller konsumtionen av vildsvinskött. Däremot kommer den fria konkurrensen rubbas, laboratoriernas affärsmodeller stjälpas och administrationen för såväl jägare som laboratorier att öka. Det är ett slag i luften.

Regelkrångel
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist