NYHET23 mars 2023

Kompetensförsörjningen Östhammars största utmaning

Det är inte bara i norra Sverige det händer. Östhammars kommun kan se fram emot miljardinvesteringar de kommande åren. Dannemora gruva ska få nytt liv, det ska byggas en grön flygbränslefabrik som kommer förse SAS - Scandinavian Airlines med en fjärdedel av de flygbränsle man behöver, det kommer ett slutförvar och måhända en fjärde reaktor? Det är positivt att det händer mycket i en kommun, men det finns också rejäla utmaningar.

Svenskt Näringslivs regionchef Anna-Lena Holmström och chef för Region & Marknad, Jens Hedström besökte nyligen Östhammars kommun. Här tillsammans med företagarna Carina Eichinger, John Strand och Niclas Bergström och Lotta Bergström.Foto: Anna-Lena Holmström
Fabian Sjöbergs ser många möjligheter med de investeringar som ser ut att landa i Östhammar men håller med om komptensutmaningen.
Foto: Östhammars kommun

En av de största utmaningarna som kommunen står inför är att tillgodose näringslivet med rätt kompetens. Det är inte alldeles enkelt, snabbt eller smidigt att pendla till Östhammars tätorter, arbetslösheten är låg och behovet av ny, mer kvalificerad arbetskraft, är stor. Fabian Sjöberg, kommunstyrelsens ordförande, ser också problem med att unga inte väljer de utbildningar som ger de jobb som erbjuds i kommunen.

– Kommunen behöver vara en motor i att attrahera kompetens och vi måste satsa på yrkesutbildning för vuxna i mycket större utsträckning, säger Fabian.

Företagen i Östhammar håller med om att kompetensförsörjningen är en nyckelfråga. Bröderna Niklas von Arronet och Håkan Arronet driver Arronet Teknik AB i Öregrund, som än så länge håller liv i Östhammars gamla fina båtbyggartraditioner.

– Det måst bli lättare att hitta bra bostäder i kommunen, VA-frågan måste lösas så att byggandet på attraktiva områden kan ta fart. Men vi måste också få bättre möjligheter för pendling till Öregrund för att vi ska kunna attrahera medarbetare, säger Niklas.

Besöksnäringen är viktig för regionen men här tampas branschen med Öregrund- och Östhammars kommuns gamla anor och vilja att bevara. Ibland krockar det med företagens vilja att utveckla och förnya. Något som Carina Eichinger på Infartsmacken i Öregrund , John Strand från Strandgruppen Event AB och Niclas Bergström och Lotta Bergström på Epokgården alla beskriver.

– Vi behöver en bättre dialog med kommunen och de behöver, i större utsträckning och i alla led, tänka möjligheter istället för hinder tillsammans med oss entreprenörer, summerar Johan Strand.

På Sandvik Corromat märker man av konkurrensen om kompetensen.

Störst arbetsgivare i kommunen är Sandvik Coromant, platschef Joakim Fagerudd håller med om att konkurrensen om personal är stor.

– Ja, rekrytering är en utmaning för oss. Vi löser det alltid men det tar helt klart längre tid numera. Vi driver en egen gymnasieskola, Wilhelm Haglunds gymnasium, och därifrån har vi möjlighet att rekrytera men konkurrensen är hård om både nyexaminerade gymnasieelever och ingenjörer med högre utbildning och spetskompetens, berättar Joakim och menar att deras ständiga arbete med hållbarhet och digital utveckling också hela tiden skapar nya kompetens- och utbildningsbehov.

Kompetensförsörjning är en med andra ord en oerhört viktig framtidsfråga, inte bara för Östhammar utan för flertalet kommuner i Uppsalaregionen. Den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv släpper vartannat år visar att 3 av 10 rekryteringsförsök i Uppsala län misslyckas helt. Det innebär hämmad tillväxt och mindre skattepengar som kan betala för skola, vård och omsorg. Det är inte hållbart.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist