NYHET31 maj 2022

Sämre företagsklimat i Uppsalaregionen

Hur bra är det att vara företagare i Uppsalaregionens kommuner? De vet de företag som verkar där. När Svenskt Näringsliv ber företagen betygssätta sin kommun får Älvkarleby regionens bästa betyg med 3,7 på en sexgradig skala och Östhammar får regionens sämsta betyg med 2,6. Ingen av kommunerna i Uppsalaregionen når upp till betyget bra, dvs fyra.

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen för samtliga kommuner i Uppsalaregionen. Skala: 6=Utmärkt, 5=Mycket bra, 4=Bra, 3=Godtagbart, 2=Inte helt godtagbart, 1=Dåligt.

Enkätundersökningen, som genomförts sedan 2001, ger kommunerna ett värdefullt material att bedriva förbättringsarbete utifrån. Företagen får bland annat svara på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar.

”Det är bara för kommunerna i Uppsalaregionen att kavla upp ärmarna, nu måste företagsklimatet bli bättre”, säger Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I Uppsalaregionen är det två kommuner, Tierp och Norrtälje som har ökat sitt helhetsbetyg sen förra året. Fyra kommuner backar, Uppsala, Enköping, Östhammar, och Älvkarleby. Tre kommuner står stilla och får samma helhetsbetyg som förra året, Håbo, Heby och Knivsta. Sammantaget sjunker helhetsbetyget för Uppsalaregionen.

Regionens draglok, Uppsala, fortsätter sin kräftgång och har regionens näst sämsta företagsklimat enligt företagen.

– Uppsala kommun har ambitiösa planer för att förbättra företagsklimatet, exempelvis utbildar man personalen för att bättre förstå och bemöta företagen. Men upplevelsen är att det tydliga ledarskapet för att nå resultat saknas. Det räcker inte med att näringslivsenheten drar i frågan internt, hela kommunorganisationen behöver se och förstå vikten av att företag trivs och växer i Uppsala och agera därefter, säger Anna-Lena Holmström.

Tierp, som backade vid förra årets mätning, har gjort sin hemläxa och tillsammans med företagen djupdykt i områdena bygglov och upphandling där företagen uttryckt stort missnöje.

– Tierp har fått ett välförtjänt lyft, kommunen lyssnar på sina företag och jobbar stenhårt för att komma till rätta med de problem företagen pekar på. I Tierp gäller verkstad framför tjusiga dokument, det uppskattar företagen, säger Anna-Lena Holmström.

Ett gott företagsklimat är inte bara en viktig fråga för företagen, det är en viktig fråga för oss alla. Företagen i Uppsalaregionens nio kommuner bidrar sammantaget med 98 368 arbetstillfällen och nästan 28,1 miljarder i skatteintäkter som vi kan lägga på skola, vård och omsorg.

–  Det är ingen som startar företag enbart för att kunna betala skatt och skapa jobb, men det är en oerhört positiv bieffekt av det, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Med ett systematiskt och långsiktigt förändringsarbete går det att lyfta företagsklimatet. De tre områden företagen i Uppsalaregionen pekar ut som allra viktigast att arbeta med är snabbare handläggning, bättre dialog mellan företag och kommunledning och en större förståelse från kommunens beslutsfattare för vad det faktiskt innebär att driva företag.

– Det är bara för kommunerna i Uppsalaregionen att kavla upp ärmarna, nu måste företagsklimatet bli bättre, säger Anna-Lena Holmström.

Fakta

Sammanfattande betyg på företagsklimatet på en sexgradig skala.

Älvkarleby 3,7 (-0,1)

Knivsta 3,5 (oför.)

Håbo 3,3 (oför.)

Tierp 3,3 (+0,1)

Norrtälje 3,3 (+0,1)

Enköping 3,0 (-0,2)

Heby 3,0 (oför.)

Uppsala 2,8 (-0,1)

Östhammar 2,6 (-0,1)

Antal svarande: 1 104
Undersökningsperiod: jan-mars 2022 Läs mer om din kommun på foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist