Lenita Jansson Herlitz och Mikael Westöö tar emot besök av Anna-Lena Holmström och Jens Hedström.

Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström och Jens Hedström besökte nyligen Lenita Jansson Herlitz och Mikael Westöö på IT-företaget Svensk e-identitet.

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Det drivs imponerande verksamheter bakom dörrarna i centrala Uppsala. Det fick Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, chef för Uppsalaregionen, och Jens Hedström, chef för Region och Marknad, erfara under ett företagsbesök på det Uppsalabaserade IT-företaget Svensk e-identitet.

Lenita Jansson Herlitz och Mikael Westöö i kontorslokalerna för Svensk E-identitet.

"Våra tjänster bär upp samhällsfunktioner så som sjukjournaler, betyg och banktjänster", berättar Lenita Jansson Herlitz och Mikael Westöö.

Foto: Hanna Johansen

I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.

– Tanken slog oss när vi själva försökt köpa inloggningslösningar. De var dyra, komplicerade och krävde mycket förarbete innan de kunde tas i bruk. Där såg vi möjligheten att erbjuda enkla paketlösningar för annars komplicerad teknik, säger företagets VD, Mikael Westöö.

Svensk e-identitet har blivit en ledande marknadsaktör. Idag är de aktiva inom två stora affärsområden och har en produktportfölj med över 40 tjänster. Deras affärsområden innefattar dels administration kring ID-lösningar inom svensk vård- och omsorg, dels molnbaserade och paketerade inloggningslösningar.

– Inom sjukvården använder man SITHS-kort, en regelstyrd ID-tjänst. Där administrerar vi bland annat behörigheter för anställda inom vård och omsorg. Idag utför vi tjänsten för merparten av den privata marknaden, berättar Mikael.

Svensk e-identitets inloggningslösningar vänder sig till alla typer av organisationer. Idag används de på såväl skolor och kommuner, som på privata företag. Kundernas gemensamma faktor är behovet av enkla och paketerade inloggningslösningar och säker åtkomst, exempelvis genom mobila inloggningslösningar, e-legitimationer som BankID och tekniska anslutningstjänster till olika system.

– Vår styrka ligger i att vi kan utforma paketlösningar helt efter kundens behov. Det behövs ingen lång och dyr förstudie. Vi erbjuder en funktion, inte komplicerad teknik. Syftet är helt enkelt att effektivt och med hög säkerhet garantera att “du är du,” berättar marknadschef Lenita Jansson Herlitz.

Svensk e-identitet växer snabbt. Idag rymmer företagets två Uppsalakontor och Göteborgskontoret närmare 40 medarbetare. Siffrorna visar att de växer med nästan 30 procent per år. Mikael och Lenita lyfter både interna och externa omständigheter som faktorer bakom företagets tillväxt.

– Vi anställde fler säljare och gick från att ha varit IT-tunga till att bli mer säljorienterade. Samtidigt övergick många inom offentlig sektor från att arbeta mot egna servrar till molnbaserade system. Det gjorde upphandlingarna lättare!

Växande företag betyder behov av fler medarbetare. Lenita berättar att möjligheterna att hitta rätt kompetens varierar mycket beroende på vilken tjänst som ska tillsättas.

– I höstas skulle vi rekrytera för en kommunikationstjänst. Vi tog emot över 90 ansökningar. Svensk e-identitets utmaning ligger snarare i att hitta fler kvinnor till vår utvecklingsavdelning. Det är något vi vill förbättra! lyfter Lenita.

Sedan flera år tillbaka är Svensk e-identitet medlem hos Almega och Svenskt Näringsliv. Mikael berättar att det var ett strategiskt beslut. 

– Medlemskapet ger oss flera affärsmässiga fördelar! Förutom att vårt regelverk förenklas, skapar kollektivavtalet tydliga riktlinjer att förhålla sig till för både arbetsgivare och anställda, berättar Mikael.

– Det har blivit en mycket positiv sak! När vi senast rekryterade var det flera av toppkandidaterna som uppskattade att vi hade kollektivavtal! tillägger Lenita.

Bland Svensk e-identitets kunder hittar man aktörer som Academedia, Apoteket och Göteborgs stad.

– Vi agerar ännu i en relativt smal bransch med få konkurrenter. Det gör att våra tjänster bär upp samhällsfunktioner så som sjukjournaler, betyg och banktjänster. Nu är vi vad EU kallar ett “infrastrukturkritiskt företag,” avslutar Mikael.

När Svensk e-identitet sneglar bortom riksgränsen ser de både möjligheter och utmaningar.

– I branschen ligger Sverige ännu i framkant. En expandering av marknaden skulle i många fall medföra behov av ny infrastruktur och kunskapsspridning. Nu prioriterar vi våra kunder på hemmaplan, men håller framtiden öppen, avslutar Mikael.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Skogsbackens ost hoppas på snabb återhämtning för hotell och restauranger

CORNONAKRISEN Hallå där Marih Jonsson, som driver Skogsbackens ost och är en del av Fjärdhundraland. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

"Krisen har gjort att vi behöver vara mer pragmatiska"

CORONAKRISEN I Håbo kommun har många företag drabbats hårt av den rådande coronakrisen och flera företagare står utan uppdrag och med utebliven beläggning. Flera stycken större industriföretag har dock sett en ökning i produktionen under pandemin. Som lösning på detta har kommunen etablerat en matchningsfunktion. ”Syftet är att matcha ihop företag som saknar och under rådande pandemi behöver personal med företag vars verksamhet har avstannat.” förklarar Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelseordförande i Håbo kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.