Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 oktober 2020

Fortsatt högt tryck på Jaco 

Richard Johnson är vd vid Jaco Fabriks i Östhammars kommun. Sedan drygt 75 år tillbaka levererar företaget paketerade lösningar för elnät till såväl Trafikverket som till större internationella aktörer likt Siemens, Hitachi ABB och ABB. I lokalerna vid Hargshamns strandkant arbetar omkring 60 medarbetare med utveckling, konstruktion och tillverkning. När corona kom förblev trycket på företaget högt, det har medfört nya utmaningar för Jaco. 

”Hösten ser ljus ut. Vi har bland annat några stora exportprojekt på gång inom förnybar energi, varför vi förväntas bibehålla en jämn orderingång”, säger Richard Johnson, vd för Jaco Fabriks. Foto: Privat

Hur har er verksamhet påverkats av corona under våren och sommaren?
Vår verksamhet har påverkats på olika sätt. Försäljningsmässigt ser vi ingen större nedgång på ordersidan, även om vi har vi haft flera förväntade exportprojekt som dragit ut på tiden. I ett tidigt skede beslutade vi också att göra en större orderbeställning av varor vi vet att vi förbrukar mycket av. På så vis har tillgången till nödvändiga insatsvaror varit jämn, det tror jag har varit lyckosamt för vår del!

– Under perioden har vi riktat en del resurser mot omvärldsbevakning och uppdatering kring myndigheternas senaste riktlinjer. Det har ökat arbetsbelastningen för våra medarbetare. Vi har också påverkats av högre sjukfrånvaro än normalt. Detta i kombination med fortsatt högt tryck på verksamheten har gjort att vi behövt ta in extra arbetskraft.

Hur har ni anpassat verksamheten för att hantera situationen?
– Framförallt har vi infört nya rutiner. Bland annat gör vi en daglig avstämning kring medarbetarnas hälsostatus. På så vis är vi redo att rapportera vidare till de av våra kunder som är intresserade. Vi har också lagt till rätta för att vi ska kunna jobba hemifrån, även om våra processer i stort sett kräver att vi är på plats. Därtill har vi delat in våra medarbetare i olika arbetsgrupper, sett till att grupperna äter vid olika tillfällen och ändrat våra arbetstider. När man börjar tänka på det inser man att det är mycket som har hänt! En mycket positiv förändring är den digitala uppdateringen vi gjort. Det är till exempel en stor fördel att i dialogen med våra internationella kunder kunna dela dokument när vi möts via nya digitala plattformar. 

Har ni kunnat nyttja några av de stödåtgärder som har erbjudits?
– Vi har inte behövt ta del av några stödåtgärder. Det har varken varit aktuellt med varsel eller permitteringar. Däremot har vi såklart fått en skjuts av den sänkta arbetsgivaravgiften.

Hur ser ni på hösten?
– Hösten ser ljus ut. Vi har bland annat några stora exportprojekt på gång inom förnybar energi, varför vi förväntas bibehålla en jämn orderingång. Vi tror att efterfrågan på våra produkter och tjänster förblir stor och vill mena att vårt beslut om att fortsätta våra planerade investeringar och dessutom öka ytterligare har fallit ut väl. Nu upplever jag också att vi infört rutiner som fungerar för våra medarbetare och att vi lyckats anpassa verksamheten efter omständigheterna.

Vilket medskick till våra politiker skulle du vilja göra på både lokal och nationell nivå.
– Vi önskar snabbt stöd med tolkning av nya beslut, information och förhållningsregler från myndigheterna. Det vore värdefullt med mer hjälp att hantera frågor som uppstår bland medarbetare när riktlinjer och rekommendationer tolkas olika. Det är fortfarande svårt att hänga med i den information som Folkhälsomyndigheten ger med kort varsel, dessutom kompletteras ofta budskapen av regionala förhållningsregler. Än idag uppstår situationer där företaget och anställda har olika uppfattningar om vilka riktlinjer som gäller.

coronakrisenEntreprenörskapRichard JohnsonJaco FabricsÖsthammar
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist