NYHET30 mars 2022

“Under pandemin har vi missat ungefär 60 möjligheter till besök hos företag”

I den senaste rankingen över det lokala företagsklimatet hamnade Tierp på 209:e plats och endast knappt 40 procent av de svarande medlemsföretagen anser att kommunens företagsklimat är bra. Sara Sjödal (C), kommunstyrelseordförande i Tierp berättar hur kommunen arbetar med näringslivsfrågorna och hur man planerar att vända utvecklingen.

”Vi kan bli bättre på bemötandefrågor i exempelvis tillståndsprocesser. Alltså i hur vi ger besked”, konstaterar Sara Sjödal. Foto: Tidformera AB

Tierp hamnar i den senaste rankingen på en 209:e plats, vilket är ett tapp nedåt från förra året då ni hamnade på plats 138. Vad tror du att man har misslyckats med från politikens håll?

– Vi har haft ett arbetssätt sedan länge som bygger på att vi är närvarande och lätta att nå. Vi genomför många besök och man kan bara knata förbi kommunhuset eller ringa och så vidare. Och just den fysiska kontakten har varit väldigt uppskattad hos kommunens företagare. Sedan kom pandemin och vi blev tvungna att stänga receptionen och bara ha bokade besök vilket jag tror minskade den känslan av närvaro från kommunen. Tidigare kunde politiker och tjänstepersoner gemensamt genomföra flera besök i veckan hos företagare. Under pandemin har vi missat ungefär 60 möjligheter till besök hos företag

– I många avseenden har vi också följt Svenskt Näringslivs rekommendationer, genom lättnader och nedsatta avgifter. Men det har ju bara de berörda företagen märkt av. I det avseendet kanske vi skulle ha varit bättre på att marknadsföra det vi faktiskt har gjort. Detta har kanske gjort att företag som inte berörts av våra åtgärder har trott att vi inte har hjälpt de företag som faktiskt har fått hjälp.

Bortsett från pandemins negativa effekter, finns det något som ni behöver bli bättre på för att stärka företagsklimatet? 

– Vi kan bli bättre på bemötandefrågor i exempelvis tillståndsprocesser. Alltså i hur vi ger besked. Dels rent tekniskt så man lättare förstår vad ett beslut innebär så man kan undvika fel och inget missuppfattas. Ett trevligt och förstående bemötande från kommunens tjänstepersoner kostar ju ingenting, även om det är något som är svårt att påverka direkt från politiken.

– Sen handlar det också om att vi måste bli ännu bättre på att stötta företagen tidigare i tillståndsprocesser så att formella fel inte uppstår från första början som leder till avslagsbeslut.

En viktig indikator för hur bra företagsklimatet upplevs är hur man påverkas av brott och otrygghet. Hur har Tierp arbetat med de frågorna?

– Framförallt är brottsligheten en fråga för polisen. Det vi kan göra från kommunens håll är dock att hålla god kontakt med polisen och framföra vad vi tycker är viktigt. Min bild är att polisen också lyssnar, men det är förstås mycket en fråga om resurser vad man kan och inte kan göra.

– Ett problem kopplat till polisen i Tierp är att det har funnits lediga anställningar utlysta men ingen som tagit dem eftersom det helt enkelt finns för få poliser.

Vissa kommuner har anställt kommunala ordningsvakter för att stötta polisens trygghetsarbete. Är det något som Tierp har gjort eller överväger att göra?

– Nej, det har vi inte. Och då har vi hänvisat till att det framförallt är en polisiär uppgift. Helt klart krävs det mer statliga resurser till Polisen för att öka trygghetsarbetet.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avPontus Almquist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist