"Vi är inte rädda för att göra fel"

NYHET Publicerad

KOMMUNER SOM GÖR Norrtälje kommun har agerat snabbt och kraftfullt för att hjälpa sina företag i coronatider. Bino Drummond, Kommunstyrelsens ordförande (m), hur kunde ni vara så snabba med åtgärder?

Porträtt på Bino Drummond

"Antingen hakar vi upp oss på små petitesser eller så ser vi till helheten och företagens bästa. Vi har valt det senare", säger Bino Drummond.

Foto: Per Groth

– Vi har en politisk tydlighet och tydliga prioriteringar som var på plats redan innan krisen, näst efter att värna människors hälsa och trygghet kommer att rädda företagen. Den diskussionen behövde vi inte ens ha. Sen har vi en alert näringslivsavdelning tillika kommundirektör som förstår näringslivets villkor. Då är det inte svårt att vara snabb.

Kände du nån oro för att fort skulle bli fel?

– Nej, inte ett dugg. Det går att göra snabbt och rätt och det har vi ansträngt för att göra. Man kan inte bara sitta och vara passiv. Har vi gjort fel får vi rätta till det i efterhand. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli ett mindre fel nånstans. Något kanske inte rapporteras i rätt mall. Antingen hakar vi upp oss på små petitesser eller så ser vi till helheten och företagens bästa. Vi har valt det senare.

Har ni en situation i Norrtälje som skiljer sig åt från andra kommuner? Eller kan alla vara lika snabba som ni?

– Med prioriteringarna på plats och alerta medarbetare på nyckelpositioner har man mycket vunnet. Vi har inte problem med vår likviditet, det är naturligtvis en stor fördel och trygghet just nu. Men det är fullt möjligt för alla kommuner att agera lika snabbt som vi, det vill jag påstå.

Hur såg processen ut?

– Jag bad alla förvaltningar komma med förslag på åtgärder i går. Vid midnatt var förslagen på plats, vi samlade alla relevanta chefer, gick igenom vilka beslut som kunde fattas på delegation, tittade på juridiken, så att vi behandlade alla lika med våra beslut t ex, efter det skickade vi ut vårt pressmeddelande.

Vilket är ditt medskick till resten av kommunsverige?

– Alla kommunföreträdare har ett stort ansvar att göra vad de kan i det här svåra läget. Om man vill veta hur vi har gjort på någon punkt är man välkommen att höra av sig till vår näringslivschef. Kan vi hjälpa och stötta nån annan kommun gör vi gärna det.

Norrtäljes åtgärder

De näringsfrämjande åtgärder som Norrtälje kommun kommer vidta omedelbart är:

• Förlänger betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
• Förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
• Inriktning att korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar.
Norrtälje kommuns stödpaket till lokalt näringsliv
Näringsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen, kommer att beslutas i närtid:
• Förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
• Skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
• Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
• Dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
• Säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer mm.
• Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
• Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
• Fördubbling av avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar.
• Information om handel mm på kommunens informationstavlor.
• Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, t.ex. sporthallar.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.