”Vi måste tänka framåt”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vårdföretagaren tillika ordförande i Knivstas företagarförening, Lotta Wiström, har sedan femton år tillbaka varit en aktiv aktör i näringslivet. Nu tar hon steget in i politiken, med ambitionen om att bli en liberal röst för företagsamhet, vård och omsorg och för en bättre samverkan mellan kommun och landsting.

Lotta Wiström

Lotta Wiström

Foto: Privat

Sin företagarkarriär startade Lotta redan 2004 då hon slog upp dörrarna hälsoföretaget Sinnligt. Idag, rymmer verksamheten i Knivsta både en friskvårds- och en barnmorskeavdelning. Utöver den egna verksamheten har Knivstas företagarförening blivit ett forum där Lottas intresse och engagemang för den lokala företagsamheten kommit väl till pass och där hon kan bidra till att lyfta företagarnas röster i kommunen.

– I en tillväxtkommun som Knivsta är det extra viktigt med ett bra företagsklimat. Det måste finnas arbetstillfällen och möjligheter för företagare att verka och växa här. Vi måste bevaka både små och större företagares intressen, likaså intresset hos de företagare som överväger att etablera sig här. För detta krävs samverkan!

Med ena foten kvar i näringslivet, ger sig Lotta nu in i politiken och tar plats i Knivstas Kommunfullmäktige. Hon lyfter framförallt tre frågor som ligger henne extra varmt om hjärtat. Det handlar om socialtjänst, utökad valfrihet och behovet av ökad förståelse för företagarperspektivet.

– Jag har många gånger upplevt att politiker och företagare lever i två olika världar! I rollen som företagare möts jag ofta av bristande förståelse, i synnerhet i egenskap av vårdföretagare. Möjligheten, att med erfarenheterna och kunskapen jag samlat på mig, kunna utveckla dialogen mellan företagare och politiker känns därför otroligt värdefull!

Frågan om utökad valfrihet beskriver Lotta som en viktig utveckling för att kunna möta de utmaningar tillväxtkommunen Knivsta står inför idag.

– Idag har vi ett begränsat utbud av välfärdstjänster, det kommer inte vara hållbart i längden. Valfriheten är viktig såväl ur ett företagarperspektiv som ur ett brukar-, kund- och patientperspektiv. Ska vi klara utmaningarna Knivsta står inför måste vi utöka valfriheten för kommunens invånare. Idag har vi inte resurser nog för att inte hjälpas åt!

Att förbättra förutsättningarna för personal inom vård och omsorg lyfter Lotta som en viktig åtgärd när det kommer till frågor om socialtjänst och om vård och omsorg. Mer personal, konkurrerande löner och scheman med ökad flexibilitet, beskrivs som viktiga förbättringsområden för en hållbar vård och omsorg i regionen och kommunen.

– Arbetsvillkor inom vård och omsorg är en fråga jag brunnit för länge! Trots att den är extra aktuell för oss som själva driver mottagningar, är den generell. Att personal inom sjukvården går till bemanningsföretagen är en ren självbevarelsedrift. Där får de bättre betalt och större möjligheter att styra över sin tid. På det här området måste vi hämta inspiration från enheter där man lyckats vända trenden och skapat attraktivare arbetsvillkor inom vårdsektorn.

Bättre arbetsvillkor för de anställda, vinner också brukare, kunder och patienter på betonar Lotta. En stabil grund skapar förutsättningar för en tryggare vardag och fokus på förebyggande insatser. Ökad samverkan, i form av bättre organisering och ökad kommunikation mellan grupper, beskrivs som ett viktigt steg i rätt riktning. Det är stora utmaningar som står inför dörren, men med sin bakgrund som företagare tycks rollen som politiker inte allt för främmande.

– Att vara politiker är inget åtta-till-fem-jobb, precis som när man är egenföretagare är man också politiker dygnet runt. Att jag har en tendens att vara aktiv oavsett tid på dygnet kan nog vara en fördel även nu!

Som debutant inom politiken berättar Lotta att hon är ödmjuk inför uppgiften som väntar. Nu ser hon fram emot att lära av sina kollegor och de frågor de ställs inför.

– Det råder speciella förhållanden och varje beslut kommer vara viktigt. Jag hoppas såklart kunna driva den liberala politiken i frågorna som lyfts, samtidigt måste vi vara öppna för kommunikation och kompromisser där det behövs. Vi måste tänka framåt för att kunna lösa problemen!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

"Vi är inte rädda för att göra fel"

KOMMUNER SOM GÖR Norrtälje kommun har agerat snabbt och kraftfullt för att hjälpa sina företag i coronatider. "Man kan inte bara sitta och vara passiv. Har vi gjort fel får vi rätta till det i efterhand", säger Bino Drummond som är kommunstyrelsens ordförande.