NYHET27 april 2022

4 av 10 företag i Värmland har utsatts för brott senaste året 

4 av 10 företag i Värmland utsattes för brott under 2021. Hälften av dessa företag lät bli att 
anmäla då man inte tycker att det är värt besväret. “Att man avstår från att anmäla är mycket oroväckande och att kostnaderna uppgår till så mycket tror jag är överraskande för många”, konstaterar Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv.

”Det är väldigt viktigt att anmäla alla brott. Vi behöver få en korrekt och rättvisande bild av vad som sker i samhället och inte ha några mörkertal”, säger Anders von Wachenfeldt, kommunpolis i Karlstad. Foto: MostPhotos, Ernst Henry Photography

Frågan om hur brott och otrygghet påverkar näringslivet har kommit att bli en av de mest prioriterade för värmländska företag. Den påverkar företag inom alla branscher, stora som små.

Under måndagen presenterade Svenskt Näringsliv en ny undersökning om hur brott och otrygghet påverkar näringslivet i Värmland. Resultatet visar att 4 av 10 företag i länet utsatts för brott under det föregående året. Det motsvarar hela 3 400 företag och kostnaderna uppgår till 2 miljarder kronor, bara i Värmland.

- Siffrorna är skrämmande och är nog dessutom högre eftersom mörkertalet är stort. Det är pengar som företagen exempelvis hade kunnat lägga på att utveckla verksamheten och anställa fler medarbetare. Istället går både tid och resurser till både direkta och indirekt kostnader, säger Anna Hedberg, regionchef Värmland.

Av de brottsdrabbade företagen är det färre än hälften som väljer att anmäla. Detta eftersom man bland annat känner en osäkerhet och uppgivenhet till om det har någon effekt. Enligt Anders von Wachenfeldt, kommunpolis i Karlstad, så är det oerhört viktigt att alla brott anmäls.

- Vi behöver få en korrekt och rättvisande bild av vad som sker i samhället och inte ha några mörkertal. En anmälan går att göra relativt enkelt på nätet. Du kan även ringa till 114 14 för att få support och vi kan ju även ringa upp företagaren, säger Anders von Wachenfeldt.

Undersökningen visar även att företag övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten, på grund av utsattheten för brott. Och den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot Värmland och samhället i stort.

- Det innebär en miljardförlust i form av förlorade skatteintäkter. Man måste förstå att brottsligheten mot företagen både drabbar det enskilda företaget och hela samhällsekonomin. Företag som utsätts för brott drabbas ju av avbrott och uteblivna intäkter, vilket på sikt kan leda till minskat antal arbetstillfällen och förlorade skatteintäkter. Därför behöver politiker och myndigheter ta dessa s.k. vardagsbrott på mycket större allvar, säger Anna Hedberg.  

Brott och trygghetBrott och otrygghetLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist