”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I en undersökning från Svenskt Näringsliv anger 21 procent av företagen i Värmland att de påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet. Samtidigt seglar frågorna upp som högt prioriterade när företagen får peka ut områden man anser att länets kommuner bör prioritera. ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i Värmland med drygt 1500 svarande företag så pekas åtgärder för att ”minska brottslighet och otrygghet” ut som en högt prioriterad åtgärd. Trygghetsfrågorna påverkar nu företag inom i princip samtliga branscher och vid sidan om polisens brottsbekämpande arbete så spelar kommunerna en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet.

—  Kommunerna har ju redan erfarenhet av att föra medborgardialoger med invånarna om trygghet och brottslighet. Nu behöver detta arbete kompletteras med ”företagsdialoger”.  Några kommuner gör det sedan en tid tillbaka medan andra behöver påbörja arbetet. Det är oerhört viktigt att företagens problem och utsatthet fångas upp, menar Anna Hedberg.

Det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete behöver tydliggöras och stärkas. Annars kan det aldrig bli en integrerad del av kommunens verksamhet på alla områden. Man kan på ett systematiskt och strukturerat sätt bygga upp kunskap inom området som en del av sin löpande verksamhet. Samtidigt så kan de olika parternas roller förtydligas.

— Genom att regelbundet, tillsammans med polisen, ha företagsdialoger om brottslighet och otrygghet kan kommunerna hantera trygghetsfrågorna. Det ger bra möjligheter att på kort sikt identifiera lämpliga förebyggande åtgärder tillsammans med företagen, säger Anna Hedberg.

Idag finns många kommuner som vill göra skillnad, men som upplever att man saknar både verktyg och mandat.  Självklart handlar det förebyggande arbetet för att minska den otrygghet och brottslighet som drabbar företag också parallellt om mer långsiktiga insatser.

— Frågan behöver angripas på både kort och lång sikt. Vid sidan om kortsiktiga insatser som dialog handlar det bland annat om insatser för att säkerställa en stark lokal arbetsmarknad, trygg och hållbar samhällsbyggnad etc. Kommunerna kan inte göra allt, men man kan göra en hel del och det förutsätter samverkan med det lokala näringslivet, avslutar Anna Hedberg.

Vad gör Svenskt Näringsliv?

Det finns behov av mer data och analys för att kunna diagnostisera hur företagen påverkas av brottslighet och vad brottsligheten kostar. Svenskt Näringsliv bidrar till denna kunskapsökning med analyser och från 2020 med att årligen undersöka hur företagen påverkas av brottslighet och otrygghet i den årliga undersökningen om lokalt företagsklimat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.