NYHET1 februari 2022

”Det är väl för att vi verkar i glesbygd som vägarna inte är prioriterade” 

En modern och väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser är avgörande för de svenska företagen. Samtidigt upplever nästan en fjärdedel av de värmländska företagen problem med infrastrukturen. Vi har pratat med Emtbjörks AB i Värmland.

Foto: Emtbjörks

En undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att nästan hälften av de värmländska företag som svarade i undersökningen, upplever att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleverans av varor negativt.

Emtbjörks är ett familjeägt entreprenadföretag som fyller 70 år, nästa år! Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Värmland och Mellansverige. Deras maskinpark omfattar i dagsläget 45 enheter bestående av bland annat band och hjulgrävmaskiner, hjullastare och återvinningskross. Emtbjörks, som framför allt använder väg som transport, upplever en hel del problem.

- Vissa vägar prioriteras inte lika högt som de borde göra. Framförallt är skicket på vägen mest avgörande när vi kör med tunga bilar. Det sliter på bilarna och tar längre tid att komma fram och det påverkar transporten av godsen, säger Sören Haglund, VD, Emtbjörks.

Var fjärde företag uppgav även att problem med infrastrukturen lett till att de fått svårt att rekrytera arbetskraft. Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort misslyckande för de svenska företagen och dess konkurrenskraft, något som Emtbjörks märker av.

- Tiden för transporter påverkas när vägunderlaget är dåligt. Transporter blir även dyrare jämfört med andra orter. Så det är klart att det påverkar konkurrenskraften, fortsätter Sören Haglund.

Sören berättar att underhållet på vägarna speciellt märks av vid vintertid. Det tar tid innan det görs något åt.

- Det påverkar såklart leveranstiderna. Det är synd att det inte finns järnväg där vi verkar, det gjorde det förr. Det är väl för att vi verkar i glesbygd som vägarna där inte är prioriterade. Men det behöver förändras, för att konkurrensen ska bli lika och företag ha samma företag att bedriva verksamhet, avslutar Sören Haglund. 

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Besök sidan här: https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/

Lokalt FöretagsklimatInfrastruktur
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist