LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 maj 2020

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland. Företagens förväntningar om produktion, investeringar och antal sysselsatta ligger nu på en betydligt lägre nivå än vanligt för det kommande halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Den rådande pandemin och krisen har påverkat näringslivet i Värmland kraftigt. Initialt drabbades handel och besöksnäring värst men vi ser nu påverkan på i stort sett alla branscher och alla företagsstorlekar, säger Anna Hedberg regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

I Företagarpanelens resultat uppger 68 procent av företagen minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. 54 procent räknar med minskad produktion och försäljning under de kommande sex månaderna. Antalet anställda har minskat i 45 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. Nästan lika stor andel, 42 procent, tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader.

Läget är i princip lika illa vad gäller investeringar. Närmare 49 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan och framöver räknar 47 procent med fallande investeringar de närmaste sex månaderna.

— Företag som har minskat försäljningen, men ändå har kostnader i verksamheten har självklart svårt att investera för framtiden, säger Anna Hedberg.

Svenskt Näringsliv har i tidigare mätningar visat vilka av regeringens krisåtgärder som fungerar bäst för företagen i Värmland. Där framgår att 78 procent av tillfrågade företag använder nedsättning av sociala avgifter och 56 procent av korttidspermittering. Den tillfälliga hyresrabatten och lån har förhållandevis låg nyttjandegrad - 16 procent anger att de kunnat använda den tillfälliga hyresrabatten och enbart 6 procent väljer att nyttja lån som en möjlighet till stöd.

— För att behålla fler företag och fler jobb, behöver regeringen skruva mer på de insatser som redan etablerats. Insatserna behöver genomföras snabbare, bli enklare och tydligare och förlängas ytterligare i tid. Det gäller framförallt omställningsstödet som regeringen lanserade i slutet av april, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande hur våra medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och andra aktuella samhällsfrågor. I årets andra undersökning svarade 125 företag i Värmlands län. Tidsperiod 15 april - 27 april 2020. Svarsfrekvens 46 procent.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist