NYHET15 december 2023

En julhälsning

Året går mot sitt slut och det är dags för sammanfattning och reflektion, både det positiva och det negativa. Vi kan konstatera att vår tid är komplicerad, präglad av en pressad ekonomi format av högt kostnadsläge och högre räntor. Lågkonjunkturen riskerar att bita sig fast i samband med världens bekymmer som påverkar oss: klimatförändringarna, ekonomiska osäkerheter och andra svårigheter.

Inga omständigheter är dock riktigt unika, människor har alltid levt under svåra tider och reflekterat över svåra förhållanden. Många kriser har kommit och gått och vi har alltid lyckats ta oss ur dem, i tuffa tider när handlingskraft krävs frågar sig många om inte ”någon bara kan göra något”.

Denna ”någon” är naturligtvis företagen – det är de som är nyckeln till vår tids stora utmaningar. Företagen kan utveckla, ställa om och hitta alternativa vägar för att lösa problem. Innovationer kommer från människor som med hårt arbete sett till att växla upp sina idéer till praktiska lösningar. Omställningen till ett fossilfritt samhälle, byggnation av bostäder och infrastruktur, skapande av arbetstillfällen, finansiering av vår gemensamma välfärd. Listan kan göras lång och inom alla områden kan företagen spela en avgörande roll. Vi från Svenskt Näringsliv arbetar ständigt för att förbättra företagens villkor och förutsättningar.

Vi lyfter näringslivets värde så att politiker och myndigheter verkligen ska förstå företagandets nödvändighet, kraft och bidrag till vårt samhälle. Utan denna förståelse kan vi glömma bättre villkor för företagen. Senast i höstas genomförde vi ett uppskattat möte i Värmland med politiker, beslutsfattare och företagare med fokus på el -och energifrågan. Enigheten var stor att Värmland måste stärkas i både utbyggnad av elnätet och ökad elproduktion.

Företagens skriande kompetensbehov är ett annat exempel. Tillsammans med våra medlemsorganisationer kommer vi även framåt att jobba för att dimensioneringsutredningens syfte fylls: att näringslivet får mer att säga till om i utbildningarnas framtida utveckling och att vi utbildar våra ungdomar till de yrken som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi arbetar för bättre förutsättningar för företagen bland annat genom att agera för ett bättre lokalt företagsklimat. I begreppet ryms många områden och det är ett omfattande och långsiktigt arbete, där flera av de värmländska kommunerna redan är riktigt skarpa. De främsta av dem jobbar kontinuerligt för att förbättra ytterligare och leverera åtgärder: snabba upp beslutsprocesser, möta näringslivet lite oftare, förtydliga informationen en smula, kartlägga och analysera lokalt kompetensbehov ännu djupare.

Att vi alla önskar oss bättre tider och förutsättningar 2024 är givet. Och trots att lågkonjunkturen troligen visar sitt grinande ansikte något år till kommer det ändå positiva signaler om sjunkande inflation och indikationer om sänkta räntor från flera håll runt om i världen. Vi tycker oss se ljusglimtar i horisonten, men osäkerheterna kvarstår. För att få fart på Sverige behövs mycket göras och önskelistan är lång. Vi kan koka ned våra önskningar i följande uppmaning: skapa inga nya hindrande lagförslag eller omständliga processer som sätter krokben för företagens välfärdsskapande. Det som behövs är reformer som skapar tillväxt och förbättrar för företagen samt service och bemötande som uppmuntrar och ger en puff framåt.

Från oss alla på Svenskt Näringsliv Värmland önskar vi er en riktigt god jul och gott nytt år!

Anna Hedberg, Regionchef Värmland

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist