NYHET7 juli 2023

En sommarhälsning

Vi lämnar ett händelserikt halvår bakom oss. Tack för ett gott samarbete och jag vill önska dig och dina medarbetare en glad sommar, skriver regionchef Anna Hedberg.

Foto: MostPhotos & Ernst Henry Photography

Bästa medlemsföretagare,

Snart halvtid genom 2023 och vi lämnar ett händelserikt halvår bakom oss.

De sista delarna i en omfattande avtalsrörelse är snart på plats. Det blev ett rekordhögt avtal, men också ett avtal i en ovanligt osäker tid och med ett skakigt ekonomiskt läge som vi inte sett på decennier. Löneökningstakten är hög men ändå hanterbar för de flesta. Nu är spelreglerna kommande år satta inom de flesta branscher, vilket skapar förutsebarhet.

Sveriges företagare har i vår enkät av det lokala företagsklimatet aldrig varit så nöjda med förutsättningarna i sin kommun som nu. Många kommuner i Värmland är också mycket lyhörda och aktiva i sitt näringslivsarbete och vi kommer även under hösten att fortsätta att driva på våra kommunledningar att prioritera företagens frågor.

Tillsammans är vi 3 000 medlemsföretag i Värmland som sysselsätter närmare 45 000 människor varje dag. Med andra ord så har vi stora möjligheter att tillsammans påverka. Ett stort tack till alla medlemsföretag som engagerat sig på olika sätt under våren. Oavsett om du tagit emot politiker på företagsbesök, medverkat i media, deltagit på möten med beslutsfattare eller är med och svarar i vår Företagarpanel för Värmland så ökar vi tillsammans förståelsen för företagandets betydelse i länet. Ditt och andra medlemsföretags engagemang ger genomslag.

Till hösten kommer vi bjuda in till Arbetsgivardagar, möjligheter till möten med politiker från både kommun och riksdag, men också andra medlemsaktiviteter som jag hoppas du kommer att uppskatta.

Tack för ett gott samarbete och jag vill önska dig och dina medarbetare en glad sommar!

Anna Hedberg
Regionchef Värmland

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist