LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som besvarats av över 32 000 företag från hela Sverige, varav närmare 1560 från Värmland.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Något som bör tas i beaktande när man tittar på resultaten är att årets undersökning, till största del, genomfördes före coronakrisen. De frågor som bedöms i mätningen är dock viktigare än någonsin, inte minst i arbetet med att stötta företagen framöver och bidra till att de tar sig igenom krisen.

— I och med coronakrisen är företagen i högsta grad beroende av kommunens arbete med det lokala företagsklimatet. Inte minst med tanke på det omfattande återstartsarbete som ligger framför oss efter krisen. Många värmländska kommuner var snabba med åtgärder för att hjälpa sin företag. Det tillvägagångssättet kommer vara viktigt även framöver. Här kommer det krävas god samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag, poängterar Anna Hedberg.

Uppdatering
Till årets undersökning har enkäten genomgått en uppdatering. Företagsklimatet är summan av allt det som möter en företagare i deras vardag, en vardag som över tid är föränderlig. Uppdateringen innebär att en del frågor formuleras om, en del läggs till och några tas bort. Exempelvis är frågan om trygghet en nyhet i årets undersökning. Mer om uppdateringarna kan ni läsa här.

— Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare visa vad de anser om företagsklimatet är i just deras kommun. För att säkerställa att bilden blir så relevant och rättvis som möjligt har uppdateringar gjorts för att förtydliga och rikta frågorna mot områden som kommunen kan påverka, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Stor variation i företagens betyg i Värmland
I Värmland så förbättrar sig endast tre kommuner gällande det sammanfattande omdömet, jämfört med ifjol, medan resterande 13 tyvärr försämrar sitt betyg. Högst sammanfattande omdöme på företagsklimatet får Munkfors kommun med ett betyg på 4,65 enligt företagen.

— När vi kommer ut ur dagens krissituation är det viktigt med ett gott lokalt företagsklimat för att återstarta ekonomin och näringslivet. Det kommunen kan göra kan t ex vara att ha dialog med näringslivet om vilka akutåtgärder som bör upphöra och vilka som kanske är så bra att de kan kvarstå. Fortsätt jobba med serviceinriktad myndighetsutövning och hjälp företagen att göra rätt. Säkerställ och tidigarelägg planerade investeringar om möjligt och effektivisera och förbättra upphandlingen i kommunen, säger Anna Hedberg.

Totalt får tre kommuner i länet betyget 4,0 eller högre när det gäller sammanfattande omdöme, vilket är betydligt färre än vid föregående års mätning då antalet var fem.

Frågan är då hur man ska göra för att uppnå ett stabilt och bra företagsklimat. Det alldeles för enkla svaret är ett långsiktigt arbete, men det finns några gemensamma nämnare för de kommuner som lyckas.

— De kommuner som lyckats hålla en hög nivå på sitt lokala företagsklimat under lång tid kännetecknas av att både politiker och tjänstemän är väldigt lyhörda inför företagens behov. De lyssnar, formulerar målsättningar och genomför det som företagen har behov av. Dessutom är man skicklig på att kommunicera vad man åstadkommer. Då märker företagen att det de säger verkligen leder till handling och förändring, avslutar Anna Hedberg.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2020

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.
Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på https://www.foretagsklimat.se/

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist