Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som besvarats av över 32 000 företag från hela Sverige, varav närmare 1560 från Värmland.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

Något som bör tas i beaktande när man tittar på resultaten är att årets undersökning, till största del, genomfördes före coronakrisen. De frågor som bedöms i mätningen är dock viktigare än någonsin, inte minst i arbetet med att stötta företagen framöver och bidra till att de tar sig igenom krisen.

— I och med coronakrisen är företagen i högsta grad beroende av kommunens arbete med det lokala företagsklimatet. Inte minst med tanke på det omfattande återstartsarbete som ligger framför oss efter krisen. Många värmländska kommuner var snabba med åtgärder för att hjälpa sin företag. Det tillvägagångssättet kommer vara viktigt även framöver. Här kommer det krävas god samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag, poängterar Anna Hedberg.

Uppdatering
Till årets undersökning har enkäten genomgått en uppdatering. Företagsklimatet är summan av allt det som möter en företagare i deras vardag, en vardag som över tid är föränderlig. Uppdateringen innebär att en del frågor formuleras om, en del läggs till och några tas bort. Exempelvis är frågan om trygghet en nyhet i årets undersökning. Mer om uppdateringarna kan ni läsa här.

— Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare visa vad de anser om företagsklimatet är i just deras kommun. För att säkerställa att bilden blir så relevant och rättvis som möjligt har uppdateringar gjorts för att förtydliga och rikta frågorna mot områden som kommunen kan påverka, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Stor variation i företagens betyg i Värmland
I Värmland så förbättrar sig endast tre kommuner gällande det sammanfattande omdömet, jämfört med ifjol, medan resterande 13 tyvärr försämrar sitt betyg. Högst sammanfattande omdöme på företagsklimatet får Munkfors kommun med ett betyg på 4,65 enligt företagen.

— När vi kommer ut ur dagens krissituation är det viktigt med ett gott lokalt företagsklimat för att återstarta ekonomin och näringslivet. Det kommunen kan göra kan t ex vara att ha dialog med näringslivet om vilka akutåtgärder som bör upphöra och vilka som kanske är så bra att de kan kvarstå. Fortsätt jobba med serviceinriktad myndighetsutövning och hjälp företagen att göra rätt. Säkerställ och tidigarelägg planerade investeringar om möjligt och effektivisera och förbättra upphandlingen i kommunen, säger Anna Hedberg.

Totalt får tre kommuner i länet betyget 4,0 eller högre när det gäller sammanfattande omdöme, vilket är betydligt färre än vid föregående års mätning då antalet var fem.

Frågan är då hur man ska göra för att uppnå ett stabilt och bra företagsklimat. Det alldeles för enkla svaret är ett långsiktigt arbete, men det finns några gemensamma nämnare för de kommuner som lyckas.

— De kommuner som lyckats hålla en hög nivå på sitt lokala företagsklimat under lång tid kännetecknas av att både politiker och tjänstemän är väldigt lyhörda inför företagens behov. De lyssnar, formulerar målsättningar och genomför det som företagen har behov av. Dessutom är man skicklig på att kommunicera vad man åstadkommer. Då märker företagen att det de säger verkligen leder till handling och förändring, avslutar Anna Hedberg.  

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2020

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.

Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på https://www.foretagsklimat.se/

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.